Hinke Hoitzing

Motivatie

Ik ben betrokken, enthousiast en een planmatige denker. Uitdagingen binnen mijn werk zal ik altijd gestructureerd aanpakken en daarbij vind ik het belangrijk om goed aan te voelen wat mijn omgeving nodig heeft. Het vinden van effectieve oplossingen waar een breed draagvlak voor is, daar wil ik mijn positieve energie en verbindende kwaliteiten 100% voor inzetten.

Tijdens mijn studie sociologie heb ik me beziggehouden met uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Hoewel zorg en het sociaal domein het dichtst bij mijn hart liggen, interesseer ik mij ook zeer in migratievraagstukken en milieuproblematiek. Omdat ik deze afwisseling van problematiek zo leerzaam vond, heb ik besloten na mijn studie bij DisGover aan verschillende projecten en opdrachten te gaan werken. Ook kan ik bij DisGover verder leren over het element dat mij binnen alle problematiek tijdens mijn studie heeft beziggehouden: Informatiemanagement.

Ik ben een bruggenbouwer en een vergadertijger en samen met alle andere DisGoveraars werk ik gestaag aan een betere wereld voor iedereen!

Werkervaring
Periode
December 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Begeleider implementatie nieuwe werkwijze Jeugdteams
Omschrijving

In verband met de invoering van een nieuwe werkwijze bij de verwijzingen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Zaanstad, hebben de jeugdteams begeleiding nodig tijdens de eerste maanden na invoering. Deels gaat het om praktische hulp, zoals advies bij knelpunten en deels gaat het om terugkoppeling naar de gemeente over eventuele knelpunten. In deze functie is het belangrijk een verbinder te zijn, goed te kunnen monitoren en een werkproces snel te begrijpen.

Opleidingen
Periode
2016 – 2017
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Master Contemporary Social Problems: Sociology

Periode
2015 – 2016
Onderwijsinstituut
Universiteit Utrecht
Studie

Pre-master sociologie

Periode
2009 – 2014
Onderwijsinstituut
Christelijke Hogeschool Windesheim
Studie

Journalistiek

Action Learning Projecten
Project
DenkTank
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team Denktank staat voor de uitdaging om studenten, trainees en professionals samen te brengen en op vernieuwende wijze over een actueel thema te laten nadenken, kennis en ideeën met elkaar te laten uitwisselen en elkaar te inspireren. De verbinding tussen de verschillende groepen en manieren waarop zij elkaar – op het gebied van kennis, vaardigheden en passie – verder kunnen brengen, staan hierbij centraal.

Pascale Georgopoulou, onze opdrachtgever, heeft ons daarnaast verzocht aandacht te schenken aan het ambtelijk vakmanschap. Welke eigenschappen en vaardigheden zijn gezien de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor ambtenaren van belang? En wat maakt dat een ambtenaar gepassioneerd is over zijn/haar vak? Het ambtelijk vakmanschap zal door team Denktank in relatie worden gebracht met één of meerdere maatschappelijk relevante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als ‘opgroeien & oud worden’ (Hoe maken we zorg en onderwijs toekomstbestendig met uitdagingen als vergrijzing, eenzaamheid, decentralisatie en bezuinigingen?), ‘Zückerberg & andere slimmeriken’ (Technologische ontwikkelingen: je komt er niet omheen en je kunt niet meer zonder. Blockchain, big data en cyber security – kun jij er al mee uit de voeten?), ‘Populair populisme’ (Laat jij jouw stem gelden als het gaat om tolerantie, polarisatie en democratische vernieuwing? Ben jij zwart, wit of 50 tinten grijs?) en ‘Harvey, Irma & José’ (Droge voeten wil iedereen. Bieden smart cities, een circulaire economie en energietransitie de oplossing voor klimaatverandering?).