Frederique Janssen

Motivatie

Ik ben er trots op bij DisGover te mogen werken als trainee. Ik wil graag iets betekenen voor de maatschappij en bij de overheid werken. Tijdens mijn traineeship informatiemanagement kijk ik hoe een proces efficiënter en effectiever kan. Dit betekent verandering teweeg brengen. Het gaat hierbij niet alleen om de switch van systemen, maar ook om een verandering van gedrag van mensen. Medewerkers die gewend zijn op een bepaalde manier te werken, zijn sceptisch over verandering. Zij moeten worden geënthousiasmeerd over de nieuwe manier van werken door te laten zien dat dit efficiënter en effectiever is. Daarnaast stuit men bij een transformatie op onverwachte uitdagingen. De kunst is dan om het hoofd koel te houden en met creatieve oplossingen te komen. Zo wordt er gedurende het proces ook nog geleerd en ontwikkeld. Ik help graag (op verschillende manieren) mee aan verbeterslagen van processen!

Werkervaring
Periode
Dec 2017 – heden
Organisatie
Gemeente Dordrecht
Functie
Adviseur afdeling Veiligheid
Omschrijving

Voor de afdeling Veiligheid van de gemeente Dordrecht ga ik een evaluatierapport schrijven en adviseren over de aanpak m.b.t. sociale stabiliteit in de regio

Periode
Mei 2017 - nov 2017
Organisatie
Gemeente Delft
Functie
Medewerker B.I./datagestuurd werken
Omschrijving

Ik ben aangesloten bij twee informatiegestuurd werken projecten: één project dat begint bij het Sociaal Domein en één project binnen het cluster Veiligheid. Mijn werkzaamheden hierin zijn tot nu toe: veel gesprekken voeren, mensen enthousiasmeren, de benodigde data en (technische) informatie achterhalen en het schrijven en voorleggen van een besluit voor het Gemeentelijke Management Team.

Periode
Januari 2017 - apil 2017
Organisatie
Gemeente Leiden
Functie
Projectleider evaluatie en implementatie Landelijke Aanpak Adresfraude
Omschrijving

Ik heb deelname aan de pilot LAA geëvalueerd en een voorstel gedaan voor een structurele implementatievorm. Dit hield onder andere in: projectmatig werken, onderzoek doen, rapporteren, adviseren van wethouder en burgemeester (zowel mondeling als schriftelijk), benodigde capaciteit bepalen. Mijn advies is in praktijk gebracht en aan de uitvoering hiervan heb ik zelf nog deels meegeholpen.

Periode
Maart 2016 - december 2016
Organisatie
Gemeente Eindhoven
Functie
Medewerker scrumteam Sociaal Domein
Omschrijving

Ik was onder andere verantwoordelijk voor het op gang krijgen van een betere manier van kanaalsturing. Verder heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het optimaliseren van processen. Ook heb ik regelmatig het voortouw genomen om onze resultaten te presenteren.

Opleidingen
Periode
september 2014 - januari 2015
Onderwijsinstituut
KU Leuven
Studie

op uitwisseling geweest in Leuven om criminologievakken te volgen

Periode
2013 - 2015
Onderwijsinstituut
Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie

Master international and comparative criminology

Periode
2009 - 2013
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Bachelor politicologie

Action Learning Projecten
Project
Floridata
Rol
Projectlieder
Omschrijving

In 2022 zal de Floriade plaatsvinden in Almere. In het kader van de Sustainable Development Goals en de vier pijlers 'Greening, Healthying, Energizing en Feeding' onderzoekt ons team op welke manier de Floriade bijdraagt aan Happiness en hoe data het verhaal van de Floriade kan vertellen. Met de Floriade BV als opdrachtgever onderzoeken wij de mogelijkheden tot het opzetten van een datalab voor alle betrokkenen en daarnaast het meetbaar maken van Happiness.

Project
Documentaire Omgevingswet
Rol
Projectlid
Omschrijving

Onze opdracht was een documentaire m.b.t. de Omgevingswet op te leveren. In cocreatie met een documentairemaker leverden wij enkele filmpjes op. Doel hiervan was het activeren van de ambtenaar en handvaten bieden voor het nieuwe werken in de geest van de aankomende Omgevingswet. Ik heb in dit project een grote bijdrage geleverd door middel van netwerken: door het inzetten van social media en mijn contacten ben ik in contact gekomen met gemeenten/personen waarbij we konden filmen. Ook heeft mijn contact met de VNG ertoe geleid dat de documentaire is vertoond op hun event ‘de Raad op Zaterdag’.

Project
GemeentePioniers
Rol
Projectlid
Omschrijving

Als de Gemeentepioniers zijn we in Nederland op zoek gegaan naar de beste voorbeelden van innovatieve & inspirerende digitale dienstverlening van gemeenten in Nederland. Hieruit volgde 25 mooie voorbeelden. Vier hiervan hebben wij genomineerd voor onze Gemeentepioniers awards. Met opdrachtgever SIMgroep en HowAboutYou hebben wij een fantastische dag georganiseerd (Digital Innovation Date). Hierop werden onder andere de twee beste voorbeelden beloond met de Publieksprijs en de Juryprijs. Dit heeft het nieuws gehaald en andere gemeenten staan al in de rij om deze mooie voorbeelden over te nemen. Zie ook www.gemeentepioniers.nl. Door mijn inspanningen zijn onder andere meerdere voorbeelden opgehaald en was er een professionele jury.