Femke van Oorschot

Motivatie

De samenleving van nu is dynamisch en kent een continue verandering in maatschappelijke behoeften. De uitdaging aangaan om met deze ontwikkelingen, in combinatie met de daaruit vloeiende kansen om te gaan, is wat mij enthousiast maakt. Door mijn sociale en kritische blik zie ik vaak aspecten van een situatie die in eerste instantie niet zichtbaar zijn. Een verandering of situatie in goede banen leiden is pas geslaagd wanneer meerdere kanten van het verhaal aan het licht zijn gekomen. Het is de combinatie van kritisch, sociaal en creatief kunnen, en mogen, omgaan met bepaalde vraagstukken om zo een situatie of organisatie een stukje beter te maken, waar ik erg enthousiast van wordt. Dit alles, samen met mijn natuurlijke interesse in sociaal en menselijk gedrag en mijn doortastende werkhouding, kan ik goed inzetten in de projecten bij Disgover.

Werkervaring
Periode
Nov 2017 – heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad. Stedelijke ontwikkeling.
Functie
Omschrijving

Door de komst van de omgevingswet, worden alle wet en regelgeving rondom de fysieke leefomgeving in één wet gebundeld. Om de komst van deze wetgeving in goede banen te leiden zijn er zes kern-instrumenten geïntroduceerd , waaronder de omgevingsvisie. In deze visie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied op (middel)lang termijn. De omgevingsvisie vormt de basis voor andere instrumenten die deze omgevingswet vorm geven. De Zaanse omgevingsvisie heeft betrekking op de hele stad, inclusief zijn burgers. Het is dan ook vanzelfsprekend om deze inwoners ook een stem te geven in deze omgevingsvisie. Het is dat element waar ik tijdens mijn opdracht in Zaanstad op focus. Een goede omgevingsvisie sluit dus aan bij de visie van de bewoners en hun fysieke leefomgeving. Deze aansluiting wordt gezocht via burgerparticipatie. Mijn focus ligt dan ook op het vinden van de rode lijnen rondom de fysieke leefomgeving die naar voren zijn gekomen bij eerder onderzoek bij de inwoners van Zaanstad. Ook zal ik kijken naar minder belichte, maar belangrijke aspecten om een representatieve “burger-visie” te ontwikkelen. Met als doel invulling te geven aan deze burgervisie, om de Zaanse omgevingsvisie te optimaliseren.

Opleidingen
Periode
2016 – 2017
Onderwijsinstituut
Universiteit Antwerpen
Studie

Master sociologie

Periode
2015 – 2016
Onderwijsinstituut
Universiteit Antwerpen
Studie

Schakelprogramma sociologie

Periode
2011 -- 2015
Onderwijsinstituut
Fontys Eindhoven.
Studie

Toegepaste psychologie

Periode
2013 – 2014
Onderwijsinstituut
Fontys Tilburg
Studie

Minor trendwatching

Action Learning Projecten
Project
Floridata
Rol
Projectlid
Omschrijving

In 2022 zal de Floriade plaatsvinden in Almere. In het kader van de Sustainable Development Goals en de vier pijlers 'Greening, Healthying, Energizing en Feeding' onderzoekt ons team op welke manier de Floriade bijdraagt aan Happiness en hoe data het verhaal van de Floriade kan vertellen. Met de Floriade BV als opdrachtgever onderzoeken wij de mogelijkheden tot het opzetten van een datalab voor alle betrokkenen en daarnaast het meetbaar maken van Happiness.