Eva Okken

Motivatie

Tijdens mijn studie bestuurskunde aan de Vrije Universiteit kwam ik er snel achter dat je beleid niet vanuit een ivoren torentje maakt. Je moet het werkveld ook goed kennen. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik een zorgopleiding naast mijn studie ben gaan doen. Net op het moment dat de decentralisaties werden ingezet. Zo heb ik kunnen ervaren hoe je als organisatie op een slimme manier inspeelt op verandering. Zo hebben wij destijds de bezuinigingen als onderdeel van de decentralisaties nooit als probleem benaderd maar gekeken naar de kansen die het levert. We gingen als zelfsturend wijkteam in Amsterdam zelf op zoek naar gratis alternatieven voor de bezuinigde zorg voor onze cliënten. In mijn werk zoek ik ook altijd de uitdaging en wil ik weten wat er wel kan.

De reden dat ik graag bij een overheid werk is omdat zij door het altijd veranderende klimaat snel en slim moet inspelen op veranderingen. Hierdoor is er veel ruimte en waardering voor eigen initiatief en innovatie. Je moet als ambtenaar van de toekomst snel kunnen schakelen en in korte tijd maak je je veel kennis eigen. Dit zorgt ervoor dat ik veel plezier in mijn werk beleef en elke dag uitgedaagd wordt. Met mijn enthousiasme, creativiteit en inlevingsvermogen help ik de overheid graag een stapje verder met digitaliseren en innoveren.

Werkervaring
Periode
Juni 2017 – heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Projectmedewerker datagestuurd werken en smart cities
Omschrijving

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om mijn collega’s enthousiast te krijgen over de mogelijkheden van data-analyse en nieuwe technologieën. Rond 2050 woont 75% van de wereldbevolking in een stad. Hoe zorg je ervoor dat steden ondanks de toenemende drukte toch een prettige plek blijven? Hoe hou je een stad bereikbaar en veilig? Dit zijn complexe vraagstukken en een slimme stad is een stad die de kansen benut van nieuwe technologieën.

Binnen de gemeente Zaanstad geef ik workshops over de kansen van data-analyse en nieuwe technologieën. Maar ook nodigen we regelmatig gastsprekers uit om zodoende geïnspireerd te raken en nog meer te leren. Daarnaast werk ik aan verschillende data-analyse opdrachten en een smart mobility actieprogramma voor de gemeente Zaanstad.

Periode
Juli – heden
Organisatie
Gemeente Heerhugowaard
Functie
Bestuursadviseur van de gemeentesecretaris
Omschrijving

Bij de gemeente Heerhugowaard ondersteun ik de gemeentesecretaris met verschillende werkzaamheden. Het belangrijkste onderdeel van mijn werk is om de bestuurlijke processen tussen de ambtelijke medewerkers en het college helder in kaart te brengen. Door de innovaties en het gegeven dat er steeds meer digitaal wordt gewerkt bij gemeenten zijn deze processen in de loop der jaren veel veranderd. De uitdaging is om verschillende partijen te verbinden en samen met de betrokken partijen tot een optimaal proces te komen.

Opleidingen
Periode
2015 – 2016
Onderwijsinstituut
Universiteit Amsterdam
Studie

Master Beleid, Communicatie en Organisatie (Advies en verandering)

Periode
2012 - 2013
Onderwijsinstituut
University of Witswatersrand Johannesburg
Studie

Semester, relatie tussen Zuidoost-Azië en Zuid-Afrika

Periode
2010 - 2014
Onderwijsinstituut
Vrije Universiteit Amsterdam
Studie

Bachelor Bestuur en Organisatiewetenschappen

Action Learning Projecten
Project
Spraakmakers!
Rol
Project lid
Omschrijving

Ieder Kind Veilig, dat is de missie van onze opdrachtgever Jeugdbescherming Regio
Amsterdam. Om dit doel te bereiken is inspraak van jongeren onmisbaar. Aan ons de
opdracht om een start te maken met de oprichting van een jongerencliëntenraad.
Hiervoor gaan wij in gesprek met de doelgroep en verzamelen we hun wensen en
ideeën. Uiteindelijk zetten we samen de eerste stappen in de oprichting van een
jongerencliëntenraad, die daadwerkelijk de doelgroep zal representeren. Ons doel is
om hiermee de jeugdbescherming en hun doelgroep dichter bij elkaar te brengen.

Project
Denktank
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team Denktank staat voor de uitdaging om studenten, trainees en professionals samen te brengen en op vernieuwende wijze over een actueel thema te laten nadenken, kennis en ideeën met elkaar te laten uitwisselen en elkaar te inspireren. De verbinding tussen de verschillende groepen en manieren waarop zij elkaar – op het gebied van kennis, vaardigheden en passie – verder kunnen brengen, staan hierbij centraal.
Pascale Georgopoulou, onze opdrachtgever, heeft ons daarnaast verzocht aandacht te schenken aan het ambtelijk vakmanschap. Welke eigenschappen en vaardigheden zijn gezien de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor ambtenaren van belang? En wat maakt dat een ambtenaar gepassioneerd is over zijn/haar vak? Het ambtelijk vakmanschap zal door team Denktank in relatie worden gebracht met één of meerdere maatschappelijk relevante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als‘opgroeien & oud worden’ (Hoe maken we zorg en onderwijs toekomstbestendig met uitdagingen als vergrijzing, eenzaamheid, decentralisatie en bezuinigingen?),‘Zückerberg & andere slimmeriken’(Technologische ontwikkelingen: je komt er niet omheen en je kunt niet meer zonder. Blockchain, big data en cyber security – kun jij er al mee uit de voeten?), ‘Populair populisme’ (Laat jij jouw stem gelden als het gaat om tolerantie, polarisatie en democratische vernieuwing? Ben jij zwart, wit of 50 tinten grijs?) en ‘Harvey, Irma & José’ (Droge voeten wil iedereen. Bieden smart cities, een circulaire economie en energietransitie de oplossing voor klimaatverandering?).
Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van team Denktank? Blijf ons dan volgen!

Project
Juridische Leerfabriek 71
Rol
Projectlid
Omschrijving

Een leven lang leren. Dat wensen gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt 71 voor al hun (juridische) dienstverleners. Wij staan met hen aan het begin van dit grote project: het verbeteren van de Juridische Leergang voor meer dan 200 medewerkers. Ons doel is het boven tafel krijgen van de behoeftes van medewerkers. Dit gaan we doen aan de hand van inspirerende werksessies, zodat medewerkers enthousiast worden en eigenaarschap krijgen over hun vernieuwde Juridische Leergang. We brengen een advies uit, zodat Servicepunt 71 verder kan met de implementatie.