Eva Okken

Motivatie

Tijdens mijn studie bestuurskunde aan de Vrije Universiteit kwam ik er snel achter dat je beleid niet vanuit een ivoren torentje maakt. Je moet het werkveld ook goed kennen. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik een zorgopleiding naast mijn studie ben gaan doen. Net op het moment dat de decentralisaties werden ingezet. Hierdoor heb ik ervaring kunnen opdoen, hoe een organisatie op een slimme manier inspeelt op verandering. Zo hebben wij destijds de bezuinigingen als onderdeel van de decentralisaties nooit als probleem benaderd maar gekeken naar de kansen die het levert. We gingen als zelfsturend wijkteam in Amsterdam zelf op zoek naar gratis alternatieven voor de bezuinigde zorg voor onze cliënten. In mijn werk zie ik het als uitdaging om vanuit mijn creativiteit altijd op zoek te gaan naar wat er wel kan.

De reden dat ik graag bij een overheid werk is omdat zij door het altijd veranderende klimaat snel en slim moet inspelen op veranderingen. In deze omgeving kan ik mijn drang om zowel de maatschappij te verbeteren als mensen aan elkaar te verbinden kwijt. Met mijn enthousiasme, creativiteit en inlevingsvermogen help ik de overheid dan ook graag een stapje verder met digitaliseren en innoveren.

Werkervaring
Periode
Juni 2017 – heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Communicatie adviseur
Omschrijving

Bij de gemeente Zaanstad ben ik verantwoordelijk voor de interne communicatie over het onderwerp datagestuurd werken. Zaanstad is een koploper in Nederland wat betreft datagestuurd werken. Datagestuurd werken draagt bij aan een efficiëntere gemeente die proactief inspringt op problemen. Er lopen meerdere succesvolle pilots in Zaanstad om beleid met behulp van grote sets van data naast beschrijvend ook voorspellend te maken. Medewerkers bij gemeenten hebben vaak nog niet zo veel feeling met dit onderwerp en denken bij data vaak aan eentjes en nulletjes. Aan mij de taak om nog meer draagvlak te creëren over dit onderwerp en te zorgen dat de medewerkers nieuwsgierig worden naar wat er allemaal mogelijk is met data.

Periode
Juli – heden
Organisatie
Gemeente Heerhugowaard
Functie
Bestuursadviseur van de gemeentesecretaris
Omschrijving

Bij de gemeente Heerhugowaard ondersteun ik de gemeentesecretaris met verschillende werkzaamheden. Het belangrijkste onderdeel van mijn werk is om de bestuurlijke processen tussen de ambtelijke medewerkers en het college helder in kaart te brengen. Door de innovaties en het gegeven dat er steeds meer digitaal wordt gewerkt bij gemeenten zijn deze processen in de loop der jaren veel veranderd. De uitdaging is om verschillende partijen te verbinden en samen met de betrokken partijen tot een optimaal proces te komen.

Opleidingen
Periode
2015 – 2016
Onderwijsinstituut
Universiteit Amsterdam
Studie

Master Beleid, Communicatie en Organisatie (Advies en verandering)

Periode
2012 - 2013
Onderwijsinstituut
University of Witswatersrand Johannesburg
Studie

Semester, relatie tussen Zuidoost-Azië en Zuid-Afrika

Periode
2010 - 2014
Onderwijsinstituut
Vrije Universiteit Amsterdam
Studie

Bachelor Bestuur en Organisatiewetenschappen

Action Learning Projecten
Project
Denktank
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team Denktank staat voor de uitdaging om studenten, trainees en professionals samen te brengen en op vernieuwende wijze over een actueel thema te laten nadenken, kennis en ideeën met elkaar te laten uitwisselen en elkaar te inspireren. De verbinding tussen de verschillende groepen en manieren waarop zij elkaar – op het gebied van kennis, vaardigheden en passie – verder kunnen brengen, staan hierbij centraal.
Pascale Georgopoulou, onze opdrachtgever, heeft ons daarnaast verzocht aandacht te schenken aan het ambtelijk vakmanschap. Welke eigenschappen en vaardigheden zijn gezien de huidige ontwikkelingen en uitdagingen voor ambtenaren van belang? En wat maakt dat een ambtenaar gepassioneerd is over zijn/haar vak? Het ambtelijk vakmanschap zal door team Denktank in relatie worden gebracht met één of meerdere maatschappelijk relevante thema’s. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als‘opgroeien & oud worden’ (Hoe maken we zorg en onderwijs toekomstbestendig met uitdagingen als vergrijzing, eenzaamheid, decentralisatie en bezuinigingen?),‘Zückerberg & andere slimmeriken’(Technologische ontwikkelingen: je komt er niet omheen en je kunt niet meer zonder. Blockchain, big data en cyber security – kun jij er al mee uit de voeten?), ‘Populair populisme’ (Laat jij jouw stem gelden als het gaat om tolerantie, polarisatie en democratische vernieuwing? Ben jij zwart, wit of 50 tinten grijs?) en ‘Harvey, Irma & José’ (Droge voeten wil iedereen. Bieden smart cities, een circulaire economie en energietransitie de oplossing voor klimaatverandering?).
Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van team Denktank? Blijf ons dan volgen!

Project
Juridische Leerfabriek 71
Rol
Projectlid
Omschrijving

Een leven lang leren. Dat wensen gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt 71 voor al hun (juridische) dienstverleners. Wij staan met hen aan het begin van dit grote project: het verbeteren van de Juridische Leergang voor meer dan 200 medewerkers. Ons doel is het boven tafel krijgen van de behoeftes van medewerkers. Dit gaan we doen aan de hand van inspirerende werksessies, zodat medewerkers enthousiast worden en eigenaarschap krijgen over hun vernieuwde Juridische Leergang. We brengen een advies uit, zodat Servicepunt 71 verder kan met de implementatie.