Eline van Weert

Motivatie

De samenleving is razendsnel aan het veranderen. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. De moderne overheid gaat mee met de tijd, waarin het een uitdaging is in te spelen op digitalisering en een efficiëntere dienstverlening. Deze veranderende overheid vraagt om flexibiliteit, innovatie en het aanpakken van uitdagingen, iets wat me erg aanspreekt. Daarnaast voel ik me betrokken bij de maatschappij en vind ik het belangrijk om hier een zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren. 

Vanuit mijn psychologische achtergrond geloof ik in een menselijke benadering van veranderingen. Zorgen dat alle betrokken partijen zo optimaal mogelijk meegaan in de ontwikkelingen is wat mij betreft een voorwaarde voor een succesvol verandertraject. In samenwerking met anderen, streef ik er continue naar om kwaliteit te leveren en altijd voor het beste resultaat te gaan.

Dit traineeship biedt mij de kans om mee te werken aan verschillende projecten binnen de overheid, waardoor een brede ontwikkeling mogelijk is en ik een positieve bijdrage kan leveren aan het succes van de overheid.

Werkervaring
Periode
februari 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Midden-Delfland
Functie
Trainee digitalisering
Omschrijving

Binnen de afdeling Documentaire informatievoorziening, Communicatie & Informatie werk ik mee aan een groot aantal digitaliseringsprojecten. Denk hierbij aan zaakgericht werken, whatsappen met de gemeente en een papierloos gemeentelijk archief.

Opleidingen
Periode
2015-2016
Onderwijsinstituut
Universiteit van Tilburg
Studie

Master Work and Organizational Psychology

Periode
2011-2014
Onderwijsinstituut
Universiteit van Tilburg
Studie

Bachelor Psychologie

Action Learning Projecten
Project
Uniek Publiek
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team UniekPubliek houd zich bezig met het meetbaar maken van de mensgerichte aanpak van daklozenopvang binnen de gemeente Utrecht. Alle instanties die actief zijn met (ex-) daklozen in Utrecht zijn het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak uiteindelijk meer oplevert dan een traditionele aanpak waarbij alle hulpbehoevenden een standaard proces doorlopen. In project UniekPubliek gaan we deze stelling onderzoeken, door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen het hanteren van een meer mensgerichte aanpak en een meer procedureel gerichte aanpak. Hiertoe gaan we ons onderdompelen in de wereld van de daklozenopvang. Het project heeft daarbij ook als doel om inzicht te creëren in de impact van maatwerk op de behandeling van een dakloze. Met dit inzicht willen we bewustwording genereren bij de betrokken instanties en beleidsmedewerkers door ook hen het proces te laten ervaren.

Project
Go Nudge!
Rol
Projectlid
Omschrijving

Door middel van nudging toepassingen gaan wij voor de Dienstverlening Drechtsteden dienstafnemers stimuleren om producten die digitaal goed afgenomen kunnen worden, digitaal af te nemen, zodat we het baliebezoek voor deze producten verminderen. Daarnaast willen we hen bewust maken van, informeren en inspireren op de toepassing van nudging in het beleid en werk.