Elaine Smink

Motivatie

De publieke sector wordt geconfronteerd met hoge verwachtingen. De maatschappij verandert snel en mede door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe. De vraagstukken waar publieke organisaties mee kampen, zijn daarnaast vaak complex. Oplossingen hiervoor zijn niet zo eenvoudig meer te vinden binnen het bestaande systeem.

Om te kunnen werken met deze dynamische vraagstukken moet een nieuwe manier van denken en organiseren worden ontwikkeld. Digitale technologie biedt hiervoor vaak grote mogelijkheden aan publieke organisaties. Maar digitalisering aan de voorkant van een organisatie heeft grote gevolgen voor de inrichting aan de achterkant. Dit vraagt om een wendbare organisatie met gewijzigde besturing, technologie, processen, competenties, houding en gedrag. Voor veel publieke organisaties betekent dit een grote omslag.

Ik vind het interessant om buiten de kaders van het bestaande te kijken. Overstijgend denken, over de grenzen van de eigen organisatie heen. Vanuit mijn bestuurskundige achtergrond weet ik hoe belangrijk de diversiteit in denken is om een complexe verandering te kunnen realiseren. Door ook de kritische vragen te stellen, maak ik het de organisatie niet altijd even makkelijk, maar vinden we wel de oplossingen die nodig zijn om verder te komen. Daarin bevindt zich ook mijn ambitie: het realiseren van concrete verbeteringen in organisaties.

Vanuit een grote interesse in verandervraagstukken en affiniteit met de proceskant hoop ik het verandertraject zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken. Ik geloof daarbij in de kracht van verbinding. Het begeleiden van verandertrajecten vraagt om een scherpe analyse, maar is ook in grote mate mensenwerk. Daartoe moet de verbinding worden gezocht met de mensen in de organisatie. Het samenbrengen van verschillende partijen binnen de organisatie geeft mij energie. Door de relatie tussen de mens en diens organisatie te analyseren en in beweging te brengen, komen we samen tot de ontdekking wat er veranderd moet worden.

Werkervaring
Periode
Oktober 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Delft
Functie
Medewerker Business Intelligence/Informatiegestuurd Werken
Omschrijving

Informatie vormt steeds meer een van de belangrijkste
grondstoffen voor de gemeente. Daarbinnen is er een belangrijke rol weggelegd voor het Informatiegestuurd Werken (IGW). Informatiegestuurd werken is een manier om meer gebruik te maken van de gegevens in de organisatie om voortdurende verbetering te realiseren in de processen en dienstverlening. Als medewerker IGW draai ik mee in de pilot om de procesmethode - een van de manieren om Informatiegestuurd Werken vorm te geven - te implementeren binnen het sociaal domein. Hiervoor ga ik het gesprek aan met alle betrokken medewerkers. Aan de hand van een visualisatie van het proces, gaan we samen op zoek naar de data. De data wordt vervolgens in het Datawarehouse geplaatst, waarna ik met diverse tools (Excel, PowerPivot, Visio) de data koppel aan een model. Het visualiseren van de data is een belangrijke stap, omdat het visueel maken van de processen in (geanonimiseerde) datastromen, bijdraagt aan het eenvoudig kunnen communiceren van het verhaal. Dit communiceren is de volgende fase in mijn opdracht, waarin ik opnieuw het gesprek aan ga met de medewerkers om aan de hand van de data in het model tot nieuwe waardevolle inzichten te komen!

Periode
December 2016 – sep 2017
Organisatie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Functie
Procesadviseur
Omschrijving

In mijn huidige opdracht bij de Erasmus Universiteit doe ik onderzoek naar de kansen en de mogelijkheden voor het digitaliseren van processen op het gebied van post en archief. Door het veranderende informatielandschap verandert de rol en de positie van een afdeling documentaire informatievoorziening (DIV). Als procesadviseur houd ik mij bezig met de onderwerpen op het snijvlak van proces-, informatie- en verandermanagement. Zo heb ik als onderdeel van de ‘AS IS’ inzichtelijk gemaakt hoe de bestaande werkprocessen van de afdeling lopen en waar knelpunten liggen. Daarnaast houd ik me ook bezig met de begeleiding van procesmatige verbeterprojecten die vanuit de werkvloer worden geïnitieerd. Ik fungeer hierbij als projectleider en ben verantwoordelijk voor de procesmodellering, planning en communicatie. In een businesscase heb ik uiteengezet hoe de processen binnen de afdeling kunnen worden verbeterd. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de verbinding tussen (informatie)ontwikkelingen en de mensen.

Opleidingen
Periode
2014 – 2015
Onderwijsinstituut
Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie

Master Arbeid, Organisatie en Management

Periode
2011 – 2012
Onderwijsinstituut
Western Washington University
Studie

Minor Political Science

Periode
2011
Onderwijsinstituut
Rotterdam School of Management
Studie

Minor Leiderschap in Organisaties

Periode
2009 – 2012
Onderwijsinstituut
Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie

Bachelor Bestuurskunde

Action Learning Projecten
Project
Uniek Publiek
Rol
Projectleider
Omschrijving

In het actionlearning project UniekPubliek bekijken we welk pad een dakloze doorloopt in de aanloop naar zelfstandig wonen. We onderzoeken hoe terugval naar dakloosheid (ook wel: recidive) kan worden voorkomen en hoe de betrokken zorgpartijen in de keten samenwerken. Aan de hand van klantreizen brengen we in kaart tegen welke knelpunten daklozen aanlopen in hun traject naar zelfstandig wonen. Dit zullen we doen aan de hand van interviews met (ex-)daklozen, hulpverleners en zorgprofessionals. We maken een overzicht van de actoren die in het speelveld aanwezig zijn en geven daarbij graag een advies met inzichten en aanbevelingen terug aan het netwerk.

Project
Go Nudge!
Rol
Projectlid
Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Drechtsteden onderzoekt ons team op welke manier Nudging kan bijdragen aan de verhoging van het gebruik van de digitale dienstverlening. Met welke tools kunnen we de klant onbewust het "duwtje" geven om digitale producten af te nemen? Naast het uitbrengen van een advies aan onze opdrachtgever nemen we tijdens een inspiratiemiddag overheidsland mee in de mogelijkheden van Nudging.

Project
DG-Diner
Rol
Projectlid
Omschrijving

Met het doel om een interessante en amusante avond op te zetten voor het netwerk van DisGover zijn we met een tiental collega’s bezig om het zogeheten 'DG-Diner: DisGover Europa' te organiseren. Tijdens dit diner, dat gebaseerd is op het welbekende Correspondents’ Dinner, staan inhoudelijk serieuze en prikkelende onderwerpen over Europa centraal, gecombineerd met elementen van humor en entertainment. Door middel van het DG-Diner willen we onze gasten dieper na laten denken over het thema ‘Europa’. Tijdens dit event gaan we "Terug naar de tekentafel!" en blanco proberen de kaart opnieuw in te vullen! Welke waarden vinden we hierbij belangrijk? Hebben we behoefte aan méér Brusselse macht of moet de macht juist meer gedecentraliseerd worden?