Catherina Donkersloot

Motivatie

Politiek is altijd mijn grootste passie geweest, daarom was politicologie de beste studiekeuze voor mij. Mij bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, adviseren en beleidsstukken opstellen zijn begrippen die voor mij belangrijk zijn op de werkvloer. Werken binnen het publieke domein staat daarom centraal voor mij. Daarnaast vind ik onderzoek doen en mijn netwerk erg belangrijk.

De combinatie van werken binnen het publieke domein en tegelijk bezig zijn met verschillende Action Learning Projecten, om verschillende vaardigheden en eigenschappen te ontwikkelen en verbeteren, is voor mij de ideale combinatie die DisGover mij biedt. De overheid is een zeer dynamische wereld wat mij ook typeert als persoon. Graag denk en werk ik mee over hoe we ons mooie Nederland aan de top van de wereld kunnen behouden!

Werkervaring
Periode
April 2018 - heden
Organisatie
Veiligheidsregio Kennemerland
Functie
Proces Management/Functioneel Beheerder Zaakgericht Werken
Omschrijving

Ondersteunen met het implementeren van het Zaakgericht Werken bij de Veiligheidsregio. Hierbij fungeer ik als vraagbaak met betrekking tot de digitale en geautomatiseerde processen. Uitwerken van primaire en secundaire werkprocessen in het zaaksysteem. Onderhouden van contacten met verschillende belanghebbenden van het zaaksysteem en de afdeling informatiemanagement. Doorvoeren van vernieuwingen in het systeem en deze testen.

Periode
Oktober 2017 - maart 2018
Organisatie
Gemeente Huizen
Functie
Informatiemanagement trainee
Omschrijving

In mijn huidige functie als Informatie Management Trainee bij de Gemeente Huizen  ben ik verantwoordelijk voor de ondersteuning van de informatiemanagement adviseuse van de gemeente. Hierbij houd ik mij bezig met de budgetten voor het informatievoorzieningenlandschap. Schrijf ik adviezen,
stel ik offertes voor en schakel ik tussen de verschillende afdelingen voor alles wat te maken heeft met de informatievoorziening bij de gemeente. 

Opleidingen
Periode
Sept 2013- Juni 2014
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Master Political Science: Conflict and Cooperation

Periode
Sept 2008- Juni 2012
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Bachelor Politicologie

Action Learning Projecten
Project
UniekPubliek
Rol
Projectlid
Omschrijving

In het actionlearning project UniekPubliek bekijken we welk pad een dakloze doorloopt in de aanloop naar zelfstandig wonen. We onderzoeken hoe terugval naar dakloosheid (ook wel: recidive) kan worden voorkomen en hoe de betrokken zorgpartijen in de keten samenwerken. Aan de hand van klantreizen brengen we in kaart tegen welke knelpunten daklozen aanlopen in hun traject naar zelfstandig wonen. Dit zullen we doen aan de hand van interviews met (ex-)daklozen, hulpverleners en zorgprofessionals. We maken een overzicht van de actoren die in het speelveld aanwezig zijn en geven daarbij graag een advies met inzichten en aanbevelingen terug aan het netwerk.