Catherina Donkersloot

Motivatie

Politiek is altijd mijn grootste passie geweest, daarom was politicologie de beste studiekeuze voor mij. Mij bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, adviseren en beleidsstukken opstellen zijn begrippen die voor mij belangrijk zijn op de werkvloer. Werken binnen het publieke domein staat daarom centraal voor mij. Daarnaast vind ik onderzoek doen en mijn netwerk erg belangrijk.

De combinatie van werken binnen het publieke domein en tegelijk bezig zijn met verschillende Action Learning Projecten, om verschillende vaardigheden en eigenschappen te ontwikkelen en verbeteren, is voor mij de ideale combinatie die DisGover mij biedt. De overheid is een zeer dynamische wereld wat mij ook typeert als persoon. Graag denk en werk ik mee over hoe we ons mooie Nederland aan de top van de wereld kunnen behouden!

Werkervaring
Periode
Oktober 2017 - heden
Organisatie
Gemeente Huizen
Functie
Informatiemanagement trainee
Omschrijving

In mijn huidige functie als Informatie Management Trainee bij de Gemeente Huizen  ben ik verantwoordelijk voor de ondersteuning van de informatiemanagement adviseuse van de gemeente. Hierbij houd ik mij bezig met de budgetten voor het informatievoorzieningenlandschap. Schrijf ik adviezen,
stel ik offertes voor en schakel ik tussen de verschillende afdelingen voor alles wat te maken heeft met de informatievoorziening bij de gemeente. 

Opleidingen
Periode
Sept 2013- Juni 2014
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Master Political Science: Conflict and Cooperation

Periode
Sept 2008- Juni 2012
Onderwijsinstituut
Universiteit Leiden
Studie

Bachelor Politicologie

Action Learning Projecten
Project
UniekPubliek
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team UniekPubliek houd zich bezig met het meetbaar maken van de mensgerichte aanpak van daklozenopvang binnen de gemeente Utrecht. Alle instanties die actief zijn met (ex-) daklozen in Utrecht zijn het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak uiteindelijk meer oplevert dan een traditionele aanpak waarbij alle hulpbehoevenden een standaard proces doorlopen. In project UniekPubliek gaan we deze stelling onderzoeken, door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen het hanteren van een meer mensgerichte aanpak en een meer procedureel gerichte aanpak. Hiertoe gaan we ons onderdompelen in de wereld van de daklozenopvang. Het project heeft daarbij ook als doel om inzicht te creëren in de impact van maatwerk op de behandeling van een dakloze. Met dit inzicht willen we bewustwording genereren bij de betrokken instanties en beleidsmedewerkers door ook hen het proces te laten ervaren.