Bregje Thijssen

Motivatie

Wat drijft mensen? Dit is een vraag die mij maar blijft boeien. Motivatie is cruciaal voor het aanzetten van verandering, maar ook pas het begin. Tijdens mijn studie ben ik allerlei factoren tegengekomen die een verandering in de weg kunnen staan. Voor de overheid is dit ook een fikse uitdaging. De overheid gaat met haar tijd mee en voert in hoog tempo veel veranderingen door. En dat in een tijd met een overvloed aan informatie en steeds mondigere mensen met hoge verwachtingen. Graag draag ik mijn steentje bij aan deze uitdaging.

Ik krijg energie van multidisciplinair werken en samen zoeken naar passende oplossingen. Het doel hierbij is om de verschillende belangen te verbinden en een oplossing te vinden waar iedereen zich prettig bij voelt. Daarnaast vind ik het belangrijk om van perspectief te blijven wisselen en eventuele vooroordelen te trotseren.

Ontzettend leuk vind ik het, dat ik via dit traineeship de kans krijg te werken aan verschillende maatschappelijke vraagstukken en mijn kennis van menselijk gedrag in kan zetten op weg naar een steeds modernere en dynamische overheid.

Werkervaring
Periode
Jan 2018 - heden
Organisatie
Gemeente Zaanstad
Functie
Procesontwikkelaar
Omschrijving

Het Vergunningencentrum van de gemeente Zaanstad heeft de afgelopen jaren flink wat veranderingen moeten doorstaan. Een reorganisatie, een sterk teruglopend aantal vergunningaanvragen door de economische crisis, en nu juist weer een toenemende hoeveelheid vergunningaanvragen en ondertussen de positie van koploper op het gebied van digitale dienstverlening behouden en verder ontwikkelen. Dat vraagt om flexibiliteit van de verschillende teams vergunningverleners en om efficiënte werkprocessen. Ik werk met alle teams samen om de werkprocessen om te schrijven naar heldere werkinstructies, om structuur te brengen, om kritisch te blijven kijken naar de werkprocessen en te blijven vragen: hoe kan het beter? Daarbij kijk ik in het bijzonder naar de verschillende behoeften van elk team, om zo een werkproces te ontwikkelen dat een team als gegoten zit.

Periode
Oktober 2017 - dec 2017
Organisatie
Gemeente Leiden en Servicepunt71
Functie
Projectmedewerker Juridische Leergang
Omschrijving

Na het Action Learning project 'Juridische Leerfabriek 71' waarbij we de opleidingsbehoefte van juridische medewerkers hebben opgehaald, is het aan mij om deze inzichten te implementeren. Door middel van het matchen van de behoeften aan bestaande opleidingsinstituten, zetten we een duurzame nieuwe leergang op. Onder de naam 'Rechtsacademie' ontwikkelen we een dynamisch opleidingsaanbod, welke we in de toekomst zullen blijven evalueren, om zo met de behoeften van medewerkers en landelijke ontwikkelingen mee te groeien.

Periode
Juli 2017 - september 2017
Organisatie
Syntrophos
Functie
Trainee informatie- en verandermanagement
Omschrijving

Syntrophos is het shared service center van de gemeenten Nissewaard, Brielle en Westvoorne. Binnen Syntrophos werk ik op de afdeling GEO-informatie. Ik ondersteun de Stelselregisseur en de Gegevensmakelaar in hun werkzaamheden en documenteer lopende projecten. Daarnaast draai ik mee als projectmedewerker in een aantal projecten.

Opleidingen
Periode
2015-2016
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit Nijmegen
Studie

Master Gedragsverandering

Periode
2014
Onderwijsinstituut
Lunds Universitet, Zweden
Studie

Minor Sociologie

Periode
2011 - 2015
Onderwijsinstituut
Universiteit van Tilburg
Studie

Sociale Psychologie

Action Learning Projecten
Project
DisGoverland
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team DisGoverLand onderzoekt hoe trainees nog meer uit hun traineeship bij DisGover kunnen halen. We gaan een instrument ontwerpen dat trainees helpt meer inzicht en overzicht te krijgen in hun ontwikkeling en eigen leertraject tijdens hun traineeship. Daarmee dagen we trainees uit om meer eigenaarschap te nemen over hun ontwikkeling. Trainees zijn zich nog niet altijd bewust van de mogelijkheden die het traineeship ze biedt. Dit project, zelf een initiatief van een trainee, is een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden binnen DisGover. Graag willen we trainees helpen om deze kansen vanaf het begin af aan te pakken, zonder ze aan het handje mee te nemen.

Project
Juridische Leerfabriek 71
Rol
Projectlid
Omschrijving

Een leven lang leren. Dat wensen gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt 71 voor al hun (juridische) dienstverleners. Wij staan met hen aan het begin van dit grote project: het verbeteren van de Juridische Leergang voor meer dan 200 medewerkers. Ons doel is het boven tafel krijgen van de behoeftes van medewerkers. Dit gaan we doen aan de hand van inspirerende werksessies, zodat medewerkers enthousiast worden en eigenaarschap krijgen over hun vernieuwde Juridische Leergang. We brengen een advies uit, zodat Servicepunt 71 verder kan met de implementatie.