Anouk Frederiksz

Motivatie

Al heel lang weet ik van mezelf dat ik graag meewerk aan het verbeteren van ons land en onze maatschappij. Als trainee bij DisGover krijg ik hier genoeg kansen voor en kan ik op een mooie manier mijn bijdrage leveren aan een beter Nederland.
Als psycholoog houd ik ervan om mij te verdiepen in het menselijk gedrag en hoe dit veranderd kan worden. Door de digitalisering is er veel veranderd binnen organisaties en met mijn analytische blik, logisch denkvermogen en mensenkennis probeer ik werknemers te motiveren om hierin mee te gaan. Dit kan soms een grote uitdaging zijn, maar ik ga hem altijd met plezier aan.

Werkervaring
Periode
April 2017 – heden
Organisatie
Provincie Limburg
Functie
Trainee Informatiespecialisme / Verandermanagment
Omschrijving

Bij de Provincie Limburg gaan ze binnenkort overstappen naar een nieuw documentatiesysteem met een nieuwe manier van (procesmatig) werken. Ik werk binnen het projectteam DDI als informatiespecialist en help mee om de randvoorwaarden voor deze overgang in te vullen. Tevens ben ik (mede)verantwoordelijk voor de verandering in de organisatie en ontwikkel ik een tool om de houding van medewerkers ten overstaan van deze verandering te meten.

Periode
april 2016 – oktober 2016
Organisatie
Unipartners Tilburg
Functie
Consultant
Omschrijving

Als consultant bij Unipartners heb ik voor een gemeente in de regio een effectmeting uitgevoerd naar een project dat zij hadden geïntroduceerd in de jeugdzorg. Hiervoor heb ik onder andere een literatuuronderzoek uitgevoerd, interviews afgenomen, een online enquête opgesteld en verspreid, en case studies geanalyseerd. Dit alles resulteerden uiteindelijk in één adviesrapport wat ik ook aan de klant heb gepresenteerd.

Opleidingen
Periode
augustus 2014 – juli 2015
Onderwijsinstituut
Tilburg University
Studie

Msc Victimology and Criminal Justice

Periode
september 2013 – juli 2014
Onderwijsinstituut
Tilburg University
Studie

Msc Social Psychology

Periode
september 2010 – maart 2014
Onderwijsinstituut
Tilburg University
Studie

Bsc Psychologie

Action Learning Projecten
Project
GemeentePioniers 2.0
Rol
Projectlid
Omschrijving

De overheid biedt anno 2017 de meeste diensten al digitaal aan. Maar hoe kan dit nou op goede en innovatieve manier, met een positieve sociale impact? De GemeentePioniers 2.0 zijn, in navolging van de eerste editie, op zoek naar de meest innovatieve voorbeelden van digitale dienstverlening in overheidsland. In de vorm van een competitie geven we een podium aan deze pioniers, om hiermee ook andere overheden aan te moedigen en te inspireren. 
GemeentePioniers 2.0: van gemeente naar pionier! www.gemeentepioniers.nl 

Project
Nudging
Rol
Projectlid
Omschrijving

Binnen de Dienstverlening Drechtsteden zijn ze al aardig op weg met de
digitalisering. Het probleem ligt hem hier nog in de motivatie van burgers om
deze digitale dienstverlening ook te gebruiken. Met onze projectgroep willen
we dit oplossen met behulp van het psychologische concept ‘Nudging’.
Letterlijk betekent nudging ‘een duwtje geven’. Binnen de psychologie
wordt het beschreven als het (aan)sturen van onbewust gedrag, zonder
mensen hierbij te beperken in hun keuzevrijheid. Onze projectgroep zal
uiteindelijk bij de Dienstverlening Drechtsteden specifieke voorbeelden van
nudging voor hun situatie aandragen. Tevens zullen wij een algemene
leidraad voor het gebruik van nudging binnen gemeentes ontwikkelen.