Anouk de Regt

Motivatie

Mensgericht, direct en ambitieus, zo zou ik mijzelf omschrijven. In mijn karakter komen zowel de sociale, als de rationele kanten sterk naar voren. Deze karaktereigenschappen zorgen voor een prettige samenwerking met anderen. Mijn empatisch vermogen zorgt ervoor dat iedereen zich fijn voelt bij de verdeelde taken en zich gehoord voelt; mijn rationele kant zorgt ervoor dat de taken efficiënt worden aangepakt en het resultaat wordt behaald. Graag beteken ik iets voor mijn medemens en voeg ik inzicht en begrip toe aan de maatschappij. Dit sluit perfect aan bij het traineeship van DisGover! Omdat ik van nature nieuwsgierig ben, heb ik een breed interessegebied. In combinatie met mijn gevolgde studies maakt dat ik breed inzetbaar ben. Persoonlijke ontwikkeling vind ik belangrijk, ik zal mij altijd richten op vooruitgang.

Werkervaring
Periode
Sep 2017 - heden
Organisatie
Zorginstituut Nederland
Functie
Informatiemanagement adviseur
Omschrijving

Zorginstituut Nederland wil burgers meer laten participeren in hun projecten. Aan mij de mooie taak om kennis op te doen en te delen binnen de organisatie hoe zij dit het beste aan kunnen pakken. In ieder plan van aanpak hoort een aparte sectie volledig gewijd aan burgerparticipatie.

De implementatie hiervan kan er in ieder project anders uit zien, de vorm maar ook in welke fase van het project burgerparticipatie wordt gebruikt. Het plan is om dit op een innovatieve manier aan te pakken. Naast mijn taak om burgerparticipatie te bevorderen ondersteun ik ook andere projecten met bijvoorbeeld het plannen van events en het
schrijven van omgevingsanalyses.

Opleidingen
Periode
2015 - 2016
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit
Studie

Master Business Administration

Periode
2014 - 2015
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit
Studie

Pre-master Business Administration

Periode
2013 - 2014
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit
Studie

Master Behavioral Change

Periode
2009 - 2013
Onderwijsinstituut
Radboud Universiteit
Studie

Bachelor Psychologie

Action Learning Projecten
Project
UniekPubliek
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team UniekPubliek houd zich bezig met het meetbaar maken van de mensgerichte aanpak van daklozenopvang binnen de gemeente Utrecht. Alle instanties die actief zijn met (ex-) daklozen in Utrecht zijn het erover eens dat een meer mensgerichte aanpak uiteindelijk meer oplevert dan een traditionele aanpak waarbij alle hulpbehoevenden een standaard proces doorlopen. In project UniekPubliek gaan we deze stelling onderzoeken, door inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen het hanteren van een meer mensgerichte aanpak en een meer procedureel gerichte aanpak. Hiertoe gaan we ons onderdompelen in de wereld van de daklozenopvang. Het project heeft daarbij ook als doel om inzicht te creëren in de impact van maatwerk op de behandeling van een dakloze. Met dit inzicht willen we bewustwording genereren bij de betrokken instanties en beleidsmedewerkers door ook hen het proces te laten ervaren.