Judith van der Zweerde

Motivatie

Als enthousiaste, gemotiveerde en scherpe collega ga ik graag aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. Van internationale onderwerpen tijdens vorige werkervaring tot het sociaal domein in mijn huidige opdracht: als ik ergens maar een waardevolle bijdrage aan kan leveren!

Om dit voor elkaar te krijgen leer ik de situatie eerst goed kennen, ga ik het gesprek aan en breng ik de verschillende werkzaamheden en rollen in kaart. Met mijn achtergrond in antropologie en politicologie heb ik oog voor zowel structuren en machtsprocessen als voor het individuele niveau.

Ik ben mij bewust van de verscheidenheid aan rollen en dus behoeften die binnen een overheidsinstantie spelen. Ik hecht belang aan de kennis en ervaring die binnen organisaties al aanwezig is. Ik vind het een mooie uitdaging mijn ervaring en persoonlijke kwaliteiten te verenigen met de verschillende invalshoeken en op die manier tot een optimaal werkbare oplossing te komen die bijdraagt aan de kwaliteit van de ondersteuning van de klant.

Werkervaring
Periode
Februari 2017 - heden
Organisatie
Kwaliteitsinstituut voor Nederlands Gemeenten
Functie
Projectondersteuner Team Impactanalyses
Omschrijving

Lid van het Team Impactanalyses binnen het programma Digitale Agenda 2020 van KING. Het team Impactanalyses houdt zich bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor opschaling van projecten binnen het programma Digitale Agenda 2020.

Periode
December 2016 - Januari 2017
Organisatie
Gemeente Dordrecht
Functie
Trainee informatiemanagement
Omschrijving

Het schrijven van werkinstructies en het maken van procestekeningen van 8 processen binnen de afdeling burgerzaken ten behoeve van de introductie van een nieuw zaaksysteem bij de gemeente Dordrecht.

Periode
Juni 2016 - november 2016
Organisatie
Gemeente Purmerend
Functie
Informatiemanagement trainee
Omschrijving

De decentralisatie in de zorg heeft veel veranderingen teweeg gebracht voor de gemeenten. Als trainee bij de gemeente Purmerend houd ik mij bezig met de verbetering van de processen binnen het sociaal domein, met name rondom de WMO en Jeugd.

Periode
Juli 2015 – Januari 2016
Organisatie
ActionAid
Functie
Projectcoördinator
Omschrijving

Binnen deze functie coördineerde ik een project over internationale belastingontwijking met als doel politieke en publieke aandacht generen voor dit thema. Resultaat was een succesvol evenement met verschillende sprekers, journalisten, politici en geïnteresseerde burgers.

Opleidingen
Periode
Sept 2012 – Juni 2015
Onderwijsinstituut
Universiteit van Amsterdam
Studie

Pre-master & Master Politicologie, Richting Internationale Betrekkingen

Periode
Sept 2008- Juni 2012
Onderwijsinstituut
Universiteit van Amsterdam
Studie

Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Action Learning Projecten
Project
DisGoverland
Rol
Projectlid
Omschrijving

Team DisGoverLand onderzoekt hoe trainees nog meer uit hun traineeship bij DisGover kunnen halen. We gaan een instrument ontwerpen dat trainees helpt meer inzicht en overzicht te krijgen in hun ontwikkeling en eigen leertraject tijdens hun traineeship. Daarmee dagen we trainees uit om meer eigenaarschap te nemen over hun ontwikkeling. Trainees zijn zich nog niet altijd bewust van de mogelijkheden die het traineeship ze biedt. Dit project, zelf een initiatief van een trainee, is een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden binnen DisGover. Graag willen we trainees helpen om deze kansen vanaf het begin af aan te pakken, zonder ze aan het handje mee te nemen.

Project
Innovaid
Rol
Projectlid
Omschrijving

Projectteam Innovaid ziet kansen in het intensiveren van de samenwerking en kennisdeling tussen private instellingen, de publieke sector (incl. kennisinstellingen) en de non-profit sector om op die manier ontwikkelingssamenwerking te borgen. Door meer samenwerking en kennisdeling kunnen de diverse instanties gezamenlijk een innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking creëren, elkaar versterken en vernieuwende werkwijzen bij elkaar stimuleren. Begin september zal er een netwerkevenement georganiseerd worden, waarbij de diverse partijen onder andere in werkgroepverband met een aantal casussen aan de slag zullen gaan. Door de diverse partijen vanaf het begin af aan bij ons project te laten aanhaken en ze met elkaar in contact te brengen, hopen we een duurzame intersectorale samenwerking te kunnen realiseren.

Project
Project Ontwikkelingssamenwerking
Rol
Projectlid
Omschrijving

Het eerste project dat is opgezet vanuit de trainees zelf! Het project heeft als doel om de sector van ontwikkelingssamenwerking samen te brengen met de publieke en private sector en te zorgen voor kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende sectoren om zo de toekomst van ontwikkelingssamenwerking te borgen.

Project
Masterclass Data gestuurd Werken
Rol
Projectlid
Omschrijving

Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met data gestuurd werken, wat betekent dat ook steeds meer trainees hiermee te maken krijgen in hun opdracht. In dit project organiseren we een masterclass data gestuurd werken voor de trainees van DisGover om ze klaar te stomen tot mini-experts data gestuurd werken.

Project
Jurist 3.0
Rol
Projectlid
Omschrijving

Als lid van het projectteam houd ik mij bezig met het organiseren van een symposium voor juristen van de gemeente Amsterdam, Utrecht en Zaanstad over de moderne gemeentejurist van de toekomst. Dit symposium heeft als doel de juristen bewust te maken van en voor te bereiden op de veranderende rol van de gemeentejurist.