Een terugblik op project Innovaid: wat hebben we geleerd?

Door Judith van der Zweerde en Jochem Sellies, maandag 27 november 2017 15:20

Drie gedreven trainees (Anneke, Michelle & Judith) met een achtergrond in de antropologie opperen in februari 2017 bij DisGover hun idee: laten we een action-learning project organiseren met als doel: het stimuleren van  innovatie & intersectorale samenwerking in de ontwikkelingssamenwerking. Het kernteam ging akkoord, en een projectteam van 8 trainees werd gevormd. Een primeur, want trainees bedenken over het algemeen niet hun eigen project. Het startschot werd gegeven en dit markeert de start van Innovaid. Annemieke, Gaby, Hanneke, Jochem en Simeon sloten enthousiast aan. We zijn direct hard aan de slag gegaan met informatie vergaren over ontwikkelingssamenwerking – hoe vindt intersectorale samenwerking in de OS al plaats? Hoe duurzaam is OS? En hoe innovatief? Welke partijen houden zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en hoe verschillen deze van elkaar? Om antwoord op deze vragen te krijgen, hebben we contact gezocht met zo’n 60 non-profitorganisatie, 60 private instellingen, 20 publieke instanties en 15 kennisinstellingen. Tijdens de gesprekken hebben we als groep veel geleerd over de betrokken partijen. Visies, kennis, intersectorale tips, meningen, inzichten… allemaal met een gezamenlijk doel: de wereld een beetje beter maken. De drie belangrijkste inzichten en adviezen worden hier, voor zowel de enthousiaste vrijwilliger als voor de professional uiteengezet.

  1. Leer van elkaar

Alle organisaties en instanties waar we mee hebben gesproken gaven hetzelfde advies: leer van anderen. Sta open voor de verschillende perspectieven van waaruit geredeneerd wordt. Ondanks verschillen in schaalgrootte, doelstellingen en werkwijze heeft iedere organisatie binnen ontwikkelingssamenwerking het overeenkomstige doel om mensen te helpen. Zoals wij ook vanuit DisGover altijd meegekregen hebben: een gezamenlijk doel is essentieel voor constructieve samenwerking. Als je op zoek gaat naar een gedeelde visie vloeit samenwerking daar als vanzelf uit voort.

  1. Werk samen

Vanzelfsprekend, samenwerking. Zoek elkaar op, ga de dialoog aan werk gezamenlijk naar het doel. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat bleek ook uit onze Innovation Game; hier lees je hoe, zelfs in een fictieve setting, samenwerking in praktijk brengen moeilijker is dan je in theorie kunt uitdenken. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn – samenwerking is namelijk een essentieel onderdeel van succesvol en doelbewust handelen. Binnen de ontwikkelingssamenwerkingssector  zijn partijen in meer of mindere mate afhankelijk van de expertise, bevoegdheden, en capaciteiten van de ander.

Toch bleek dat er nog veel terrein gewonnen kan worden op het gebied van samenwerking. Denk maar aan de kleinere non-profits die ‘vissen in dezelfde vijver’ als ze het over fondsen hebben. Of aan de grotere partijen die erg terughoudend zijn met het delen van informatie. Die mentaliteit werkt obstructief – zo concurreren partijen met overeenkomstige belangen. Als andere organisaties grofweg dezelfde doelstellingen als jouw organisatie hebben, verwelkom dan hun visie. Grotere organisaties hebben meer capaciteit om fondsen en subsidies aan te vragen waar een grote administratieve last aan verbonden is. Voor kleinere organisaties en particulier initiatieven is dit meestal geen optie, ze hebben simpelweg geen tijd en middelen om paginalange projectplannen of voortgangsrapportages te produceren.  Daarentegen zijn kleinere organisaties vaak wendbaarder en hebben meestal sterke lokale banden. Met verschillende sterke en zwakke kanten zouden organisaties elkaar dus goed kunnen versterken. Door met hen samen te werken kun je het gezamenlijk doel sneller en effectiever bewerkstelligen. Een goede manier hiervoor zou zijn door een platform waarbij initiatieven elkaar kunnen vinden.

  1. Blijf bij de tijd

Ontwikkelingshulp, liefdadigheid & charity zijn inmiddels antieke termen. Echt. Het accent is vrijwel onder alle betrokken partijen verschoven van steunen door middel van giften (liefdadigheid), naar een structurele,duurzame oplossing waarmee de ontvangers van de steun worden voorzien die hen in staat stelt in de toekomst op eigen benen te staan en bijvoorbeeld zelfvoorzienend te worden.

De nadruk op hulp is ook verdwenen uit de beleidsagenda van de Nederlandse overheid. Het nieuwe adagium ‘Aid and Trade’ blijkt goed doorgedrongen te zijn in de gehele sector. Waar er aan de start van deze nieuwe richting nog veel kritiek was vanuit maatschappelijke organisaties op de koppeling tussen hulp en handel, zijn er steeds meer initiatieven die zich hierbij aansluiten op een constructieve manier. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet meer weg te denken in deze sector.

Tot slot

Bovenstaande lessen die we tijdens het leerzame en soms uitdagende proces dat ons project was hebben opgedaan, kwamen uiteindelijk samen in twee succesvolle tools. Om organisaties aan elkaar te verbinden hebben we The Search Engine ontworpen, een offline platform waar organisaties tijdens evenementen waar wij aanwezig waren hun vraag en visitekaartje konden achterlaten. Tegelijkertijd meldden zij zich aan voor de SDG Gateway, waardoor er tegelijkertijd ook een offline connectie werd gelegd. Meer over The Search Engine lees je in de blog over de SDG summit op 25 september.

Ook hebben we The Innovation Game ontworpen: een gaming workshop waarin we aan de slag gingen met een fictieve casus uit het werkveld van de ontwikkelingssamenwerking. Door verschillende rollen toe te wijzen aan de deelnemers konden we vervolgens aan de slag met het vinden van een innovatieve en duurzame oplossing. We lieten zien dat de verschillende belangen en handelingsperspectieven van organisaties erg kunnen verschillen en hoe belangrijk het is je hiervan bewust te zijn. Deze workshop hebben we uitgevoerd tijdens de Partindag op 30 september, waar het publiek erg enthousiast was. Meer lees je in onze blog hierover.

Zo is er voor Innovaid dan ook een mooi einde gekomen aan zeven intensieve maanden. Hopelijk hebben wij met onze search engine mensen dichter bij elkaar gebracht en heeft The Innovation Game het belang van constructief samenwerken nogmaals benadrukt. Wij hebben enorm veel geleerd als Innovaid en we hopen in de toekomst persoonlijk nog veel bij te dragen aan ontwikkelingssamenwerking. Mocht je door het lezen van dit stuk nou enthousiast geworden zijn over The Search Engine of The Innovation Game? Mail dan naar innovaid.dg@gmail.com. We komen graag met je in contact!