Archief

Actueel

Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen in de zoektocht naar een nieuwe, efficiëntere en meer klantgerichte overheid.

Legal tech: een juridische revolutie?

Door Kim Eppenga, donderdag 8 juni 2017 14:29

Legal tech biedt de mogelijkheid om juridische processen, zoals contractering, vergunningverlening of bezwaarbehandeling digitaal te ondersteunen en – deels – te automatiseren. Hierbij kan gedacht worden aan Machine Learning, Virtual Reality, Blockchain en dergelijke. De impact van legal tech op de rechtspraktijk neemt toe en er is geen twijfel mogelijk dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal voortzetten.

Wat vraagt dit van de wet- en regelgeving en wat vraagt het van u als juridisch professional binnen de publieke sector? Wat zijn de juridische implicaties op het gebied van privacy en aansprakelijkheid? En is het principe van ‘code is law’ moreel gezien eigenlijk wel wenselijk?

Op deze en andere vragen zal worden ingegaan tijdens het Voorjaarscongres van de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg op 22 juni in Amersfoort. Erik Jonker en Ivar Timmer zullen vertellen over de invloed van digitalisering op de samenleving en wat de opkomst van legal tech betekent voor het werk van juristen. Tijdens twee workshoprondes wordt er dieper ingegaan op uiteenlopende onderwerpen en is er gelegenheid ervaringen te delen.

Meld je nu aan: http://www.vjk.nl/#lb40903/voorjaarscongres-22-juni-in-amersfoort

unnamed