Archief

Actueel

Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen in de zoektocht naar een nieuwe, efficiëntere en meer klantgerichte overheid.

Is terugval van dakloosheid te voorkomen?

Door Gaby Hauck, woensdag 21 februari 2018 11:01

Wist je dat ruim vijftig procent van de daklozen in de Utrechtse nachtopvang al eerder dakloos is geweest? Nee, wij – van UniekPubliek – ook niet voordat we aan het action learning project startten. Maar wat een hoog percentage, is het niet? Onbewust komt deze constatering misschien niet als een verrassing. Soms zie je wekenlang diezelfde straatkrantverkoper bij de supermarkt staan en dan ineens niet meer. Je staat er niet eens bij stil, totdat de straatkrantverkoper van de ene op de andere dag toch weer ongemakkelijk voor de supermarkt krantjes probeert te verkopen om een warme maaltijd en een slaapplaats voor de avond te kunnen regelen. Wat is er in het leven van die straatkrantverkoper gebeurd dat hij of zij toch weer dakloos raakt en hoe kunnen we dat voorkomen? Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat UniekPubliek in opdracht van het Netwerk Maatschappelijke Opvang (NeMO) uitvoert.

 

Wat hebben wij tot dusver gedaan?

De afgelopen maanden hebben wij contact gelegd met diverse organisaties die actief zijn in de maatschappelijke opvang in Utrecht. Ook hebben we een middag meegelopen bij de dagopvang ‘Het Catharijnehuis’. Uit deze gesprekken is gebleken dat het erg lastig is om een terugval bij ex-daklozen aan te pakken. Het gaat namelijk vaak om multiproblematiek: een groot deel binnen de daklozengroep is laaggeletterd, heeft (ernstige of meerdere) psychiatrische aandoeningen, een verstandelijke of lichamelijke beperking, is werkloos en/of heeft schulden. Ieder persoon is uniek en heeft daarom een eigen aanpak nodig. Dit betekent dat de hulpverlenersorganisaties in de maatschappelijke opvang intensief moeten samenwerken. Om daarbij te helpen organiseerden wij op 6 februari 2018, samen met NeMO, een community of practice (CoP). Met verschillende collega’s van meer dan veertien verschillende organisaties, die raakvlakken hebben met de maatschappelijke opvang, hebben we nagedacht over complexe vraagstukken die we gezamenlijk kunnen tackelen om terugval bij ex-daklozen terug te dringen.

 

Wat is ons opgevallen?

Een veel gehoorde valkuil is dat de overgang van de maatschappelijke opvang (of van beschermd wonen) naar zelfstandig wonen te groot is. Een ex-dakloze heeft zich in de afgelopen periode 24/7 onder lotgenoten bevonden. Wanneer die persoon het bericht krijgt dat er een woning beschikbaar is gekomen, dan verkeert hij of zij eerst in een fijne roes. Alleen die fijne roes wordt al gauw vervangen door gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid. Al die tijd heeft een dakloze gebalanceerd aan de rand van de maatschappij. Nu zit de dakloze alleen in een huis, in een wijk waar deze persoon niemand kent. Ook Fred, een ex-dakloze die inmiddels alweer vijftien jaar zelfstandig woont, beaamt dit: ‘Het is eng om weer met ‘normale’ mensen te praten. In het daklozencircuit wordt alleen maar gepraat over gratis eten, daklozenuitkering etc.’ Hulpverleners en ex-daklozen zijn het erover eens dat meer begeleiding nodig is om de afstand naar de maatschappij te verkleinen. Door middel van bijvoorbeeld een buddytraject kan gewerkt worden aan het (wederom) krijgen van een (werk)ritme, het betalen van rekeningen en het creëren van een gezond netwerk.     

Wat gaan wij nu doen?

De komende maand staat voor Uniek Publiek in het teken van het verwerken en analyseren van alle opgehaalde informatie. Naast de input vanuit de CoP hebben we ook een workshop gekregen van Peter Keur (VNG Realisatie) over klantreizen. De informatie uit de CoP en de interviews met ex-daklozen gebruiken we om het traject dat een dakloze doorloopt in één oogopslag (klantreis) te laten zien. Startpunt hierin is de aanmelding voor een zelfstandige huisvesting tot aan het zelfstandig wonen en de nazorg. Naast de klantreis geven we NeMO ook een aantal aanbevelingen mee om de terugval van ex-daklozen concreet aan te kunnen pakken.

Op 16 maart presenteren wij ons eindresultaat aan verschillende partijen in de keten. Wil je het resultaat niet missen? Of heb jij specifieke ideeën over hoe daklozen zich van de rand van de maatschappij kunnen bewegen naar deelname aan diezelfde maatschappij? Laat het ons dan weten!