Archief

Actueel

Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen in de zoektocht naar een nieuwe, efficiëntere en meer klantgerichte overheid.

#thejanes: input ophalen en tijd voor actie!

Door Gaby Hauck, donderdag 14 juni 2018 09:30

De afgelopen weken hebben wij, The Janes, stad en land afgereisd om te spreken met
verschillende jonge ambtenaren netwerken (JAN). Van gemeente, tot provincie en
onderwijs, maar ook van Delft tot Eindhoven en Groningen. Ontzettend leuk om de
gezichten te zien achter deze netwerken, maar dit was natuurlijk met een doel. Wij
wilden namelijk achterhalen waar de JAN’s behoeften aan hebben en op basis van
deze gesprekken zouden wij een overkoepelend thema bepalen voor JANE op 27
september.


Alleen hadden wij zoveel informatie verzameld dat we door de bomen het bos
niet helemaal scherp meer zagen. Daarom besloten we een brainstormsessie te
organiseren. We hadden daar ook Futur en onze co-creatie partner de gemeente
Harderwijk voor uitgenodigd. Onze Jane Marleen had een leuke werkvorm bedacht en
uiteindelijk is het ons gelukt om een thema te kunnen kiezen! Maar we willen jullie de
opgehaalde informatie niet onthouden, dus ik zal jullie eerst wat leuke weetjes over de
diverse netwerken vertellen.
Verschillen
Wat ons opviel is dat de verschillen tussen de netwerken vooral liggen op het aantal
bestuursleden en netwerkleden. Het aantal bestuursleden van een JAN loopt uiteen van
twee tot zeven personen. Waar het ene bestuur zich inzet voor twintig leden kan een ander
bestuur zich ontfermen over activiteiten voor meer dan duizend leden! Daarentegen noemen
de meeste netwerken wel de leeftijdsgrens van 36 jaar, maar heel streng wordt deze niet
gehanteerd.
Doelen
Stipt op nummer één werd genoemd dat de organisatie een JAN heeft om jonge ambtenaren
binnen de organisatie met elkaar te verbinden. Het is fijn om zo nu en dan met
gelijkgestemden te sparren over bepaalde onderwerpen. Bijkomend doel is het netwerken
binnen de eigen organisatie. Intern netwerken staat namelijk hoog op de agenda in
tegenstelling tot extern netwerken. We hebben maar enkele netwerken gesproken, die actief
naar buiten treden en gericht samenwerken met andere JAN’s.
Op nummer twee staat belangenbehartiging. Lang niet ieder netwerk heeft dit als doel
benoemd, maar we hebben het meerdere keren voorbij horen komen. Door een JAN te
vormen, kun je als bestuur draagvlak creëren bij de hogere lagen binnen de organisatie.
Overigens worden de doelen van een JAN veelal vanuit het bestuur zelf geformuleerd.
Slechts bij uitzondering wordt dit vanuit de organisatie zelf verwacht.


Uitdagingen
Bijna alle netwerken maken een onderscheid tussen inhoudelijke activiteiten, zoals
lunchlezingen of workshops, en activiteiten voor de fun, zoals een pubquiz of borrel. Veel
netwerken geven aan het lastig te vinden om collega’s naar de activiteiten te trekken. En als
dat dan eenmaal is gelukt: hoe zorg je er dan voor dat deze collega betrokken blijft? Met
name de inhoudelijke activiteiten zijn lastig, want wat voor de ene collega interessant is, is
voor de andere collega niet van toegevoegde waarde. Ook kregen wij regelmatig te horen
dat het lastig is om vanuit een netwerk de hele organisatie aan te spreken. De jonge
ambtenaren uit de uitvoerende lagen zouden minder snel naar de georganiseerde activiteiten
komen.

Daarnaast verschilt het per organisatie hoeveel draagvlak er is vanuit de directie voor
een jonge ambtenaren netwerk. Sommige JAN’s spreken regelmatig met de directie en
krijgen een passend budget voor de activiteiten, terwijl andere JAN’s dit geluk niet hebben.
Een klein budget wordt als een grote uitdaging gezien. Ook zetten veel JAN’s zich in op het
jongerenbeleid- en belangenbehartiging. Hoe kun je de jongere generatie aantrekken, maar
bovenal wat kun je doen om aantrekkelijk te blijven voor deze jongere medewerker? De
overheid is een wat verouderde omgeving, waar het beleid meer is gericht op de oudere
collega en daardoor minder gericht op de ontwikkeling van de jongere.


De overeenkomst: JANE
Bij de meeste JAN’s ligt de focus op intern netwerken. Via deze weg proberen zij meer leden
aan het netwerk te verbinden. De samenwerking met andere JAN’s blijft nog achter, maar
vrijwel alle JAN’s staan daar wel voor open. De meeste samenwerkingen ontstaan nu per
toeval, maar dit hoeft natuurlijk niet alleen spontaan te gebeuren. Veel netwerken zijn
benieuwd hoe andere JAN’s bepaalde zaken aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het creëren
van draagvlak binnen de gehele organisatie of van actieve leden en het aanvragen van
financiële steun. We kunnen veel van elkaars kennis en ervaring leren!

 

Op 27 september gaan The Janes ervoor zorgen dat de JAN’s door elkaar geïnspireerd
raken en daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan. De middag staat in het teken van de
volgende vraag: ‘Hoe kun je je externe netwerk inzetten om je interne netwerk te
versterken?’ Dit is zowel interessant voor het netwerk dat opstartende is als voor het al
lopende netwerk. Nu het thema bepaald is, kunnen we verder met de invulling van het
programma. We zullen nog niets verklappen, maar we hebben in ieder geval al twee toffe
workshops in petto. Hierover snel meer op Twitter en LinkedIn!

 

We zoeken ook nog een titel voor JANE dit jaar. Help jij ons aan een pakkende titel? De
winnaar ontvangt een special treatment op 27 september!

 

Ben je bestuurslid bij een JAN?
Zet de datum dan alvast in je agenda. Het belooft een spectaculair event te worden!
Tot dan!