• DisGoveraars

    Maak kennis!

Victorine Nillesen

Van dokter tot diplomaat: vroeger was ik al net zo breed geïnteresseerd en nieuwsgierig als nu. De link tussen deze toekomstperspectieven is het willen helpen van en werken met mensen, kennis opdoen en delen, en een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Na het bestuderen van verschillende regio’s, landen, politieke theorieën, culturen, en talen besloot ik mijn brede kennis en kritische blik in te zetten voor de Nederlandse overheid. Ik krijg energie van het maken van verbinding: tussen mensen, processen, technologie, en informatie. Hierbij zet ik graag mijn ervaring met strategie en communicatie in om advies te bieden en te werken aan zowel organisatieontwikkeling als persoonlijke ontwikkeling. Met mijn open, positieve en geduldige houding wil ik graag bijdragen aan vernieuwing binnen de Nederlandse overheid.

Werkervaring

Periode

September 2021 - heden

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Programmamedewerker datafunctie & dataorganisatie

Omschrijving

Als programmamedewerker datafunctie en dataorganisatie werk ik aan het opbouwen van een Data Community en Data Academie binnen het i-domein bij de Gemeente Amsterdam. Ik ben hier verantwoordelijk voor de communicatie rondom de dataorganisatie, het organiseren van bijeenkomsten, en het ontwikkelen van het leeraanbod van de data academie. Daarnaast ondersteun ik het kernteam van het programma die de nieuwe data-organisatie en datafunctie voor de gemeente inrichten.

Periode

Mei 2021 – September 2021

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Functie

Beleidsmedewerker en Projectsecretaris Vaccinatieteam COVID-19

Omschrijving

Mijn tweede opdracht op de Programmadirectie COVID-19 in Team Vaccins was gericht op de uitvoering van de vaccinatiestrategie. Mijn voornaamste verantwoordelijkheden waren project- en proceswerkzaamheden ter ondersteuning van het vaccinatieteam, het combineren van beleid en data om succesvolle interventies in te richten voor het verhogen van de vaccinatiegraad, en het coördineren van parlementaire zaken.

Periode

Januari 2021 – Mei 2021

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Functie

Beleidsmedewerker COVID-19

Omschrijving

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ben ik verantwoordelijk voor publieksvoorlichting en communicatie over het coronavirus: o.a. over maatregelen en vaccinaties.

Periode

April 2020 - December 2020

Organisatie

Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Functie

Datamanager data.overheid.nl

Omschrijving

Als datamanager bij KOOP was ik verantwoordelijk voor het beheer van data.overheid.nl, het officiële dataportaal van de Nederlandse overheid. Ik zorgde ervoor dat alle data beschikbaar en van goede kwaliteit is, dat deze vindbaar is voor gebruikers, en ik hielp data-eigenaren, veelal overheidsorganisaties, bij het publiceren van open data. Daarnaast dacht ik strategisch en creatief mee over verbeteringen van de dienstverlening en de toekomst van het portaal, en was ik verantwoordelijk voor de communicatie, zowel op het portaal als extern, o.a. via social media en nieuwsbrieven. Ook hielp ik bij de organisatie van gebruikersbijeenkomsten (twee tot vier keer per jaar) en zorgde ik voor het leggen en onderhouden van contacten met overheidsorganisaties en bedrijven.

Periode

Februari 2020 - Maart 2020

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Projectmedewerker implementatie digitaal zaaksysteem

Omschrijving

Als projectmedewerker voor de implementatie van het digitale zaaksysteem PowerBrowser op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, geven en begeleiden van opleidingen, communicatie over de veranderingen in het werkproces en de implementatie, en ondersteuning en nazorg voor de gebruikers.

Opleiding

Periode

2016 - 2018

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

Master Internationale Betrekkingen en Organisatie – specialisatie Oost-Azië

Periode

2012 - 2016

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

Bachelor American Studies

Action Learning Projecten

Project

KOOP – data.overheid.nl

Rol

Projectleider

Omschrijving

De opdracht vanuit KOOP waar deze projectgroep de komende maanden mee aan de slag gaat is het ontwikkelen van een methode m.b.v. analyses die verbinding brengt tussen domeinen, actualiteit en impact van data.

Project

Hét Gesprek

Rol

Projectlid

Omschrijving

Project

Samen OmGeven

Rol

Projectlid

Omschrijving

Participatie krijgt een prominente rol in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Daarom creëren wij reuring rondom de nieuwe Omgevingswet 2021! Door interactie tussen inwoners, ondernemers en overheid op ludieke wijze te faciliteren, brengen wij een (landelijke) beweging op gang waarin men ervaart welke rol zij kunnen nemen in de Omgevingswet. Met deze opdracht gaan wij, projectgroep Samen OmGeven, de komende maanden aan de slag! De Hogeschool Rotterdam maakt deel uit van dit project door met behulp technologische tools te ontwikkelen om participatie in de buurt leuker en makkelijker te maken voor iedereen.