• DisGoveraars

    Maak kennis!

Vera Boekelman

Klimaatverandering, kansenongelijkheid en de vastzittende woningmarkt. Het zijn voorbeelden van complexe vraagstukken die spelen in onze samenleving en waar geen eenduidig antwoord op is. Tijdens mijn studies  Journalistiek en Bestuurs- en Organisatiewetenschap leerde ik deze problemen te analyseren en hoe beleidsmakers hierin een rol kunnen spelen. De juiste verandering teweeg brengen is een ingewikkelde puzzel zonder quick fix. Juist dit motiveert mij om mezelf in het publieke domein in te zetten voor een betere samenleving. Met mijn kritische blik, vermogen om vragen te stellen en mensgerichte aanpak heb ik de ambitie om de overheid een stukje beter te maken. DisGover is voor mij de perfecte plek om werkervaring op te doen, omdat je kunt werken binnen verschillende organisaties en rollen en bouwt aan je netwerk. Zo leer je jezelf beter kennen en doe je allerlei vaardigheden op voor een mooie carrière binnen de overheid.

Werkervaring

Periode

November 2021 - heden

Organisatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Functie

Projectmedewerker UMW

Omschrijving

Als projectmedewerker binnen het implementatieteam UM help ik gemeenten aan te sluiten op een nieuw digitaal uitwisselingsmechanisme binnen het werkdomein. Dit doe ik bijvoorbeeld door te werken aan informatieve en praktische tools voor gemeenten die hen helpen het mechanisme binnen hun organisatie te implementeren. Daarnaast houd ik mij bezig met een behoefteonderzoek bij gemeenten en andere ketenpartners.

Opleiding

Periode

2020 - 2021

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

MSc Bestuur en Beleid

Periode

2017 - 2020

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

BA Bestuurs- en Organisatiewetenschap (minor: Governance for Sustainable Development)

Periode

2012 - 2017

Onderwijsinstituut

Hogeschool Utrecht

Studie

B Journalistiek

Action Learning Projecten

Project

Aa en Maas

Rol

Projectlid

Omschrijving

Gedurende dit project was het doel om binnen waterschap Aa en Maas verschillende generaties op de werkvloer dichter bij elkaar te brengen. Het onderzoek bestond uit het verdiepen in generatieleren en gesprekken voeren met medewerkers en externe partijen. Dit resulteerde in twee kennissessie voor medewerkers, en een adviesrapport met praktische aanbevelingen voor de organisatie.