• DisGoveraars

    Maak kennis!

Veerle Pieters

Trainee Overheid Veerle Pieters

Van jongs af aan leren we ons gelijk te krijgen. We discussiëren, debatteren en overtuigen er op los. Komen we daardoor dichter tot elkaar? We lijken vooral te vertellen, een ellenlang monoloog af te steken, als we onze mening geven. De sleutel van samenwerken en efficiënte vooruitgang is mijns inziens proberen te begrijpen en echt te luisteren. Als trainee wil ik dit gedachtegoed belichamen. Ik wil mensen verbinden die elkaar niet lijken te vinden.
Want juist in die ontmoeting ontstaan mooie dingen. Ik wil zeggen “Ik begrijp je nog niet, kun je het me uitleggen”, in plaats van “Ik zie het niet zo, dus het klopt niet”. De ambtenaar van de toekomst moet kunnen luisteren, verbinden, verantwoordelijkheid nemen en zo vernieuwing teweeg brengen.
Dat betekent ook risico’s nemen, er van uitgaan dat “zo doen we het nu eenmaal” niet de wet is. Ik wil met frisse blik blijven verwonderen over de actuele gang van zaken en continu streven naar verbetering.

Werkervaring

Periode

Mei 2021 - heden

Organisatie

Gemeente Haarlemmermeer

Functie

Beleidsadviseur Jeugd

Omschrijving

Bij de gemeente Haarlemmermeer ben ik verantwoordelijk voor de inzet van de coronamiddelen vanuit het Rijk, en voor het programma Veiligheid In en Om School waar we o.a. scholen aanmoedigen samen aan drugs- en wapenvrije scholen te werken. Daarnaast werk ik mee aan de campagne YouChoose waar we activiteiten en gastlessen organiseren om het steekwapengebruik onder jongeren terug te dringen.

Periode

September 2020 - April 2021

Organisatie

Gemeente Almere

Functie

Projectleider

Omschrijving

Bij de gemeente Almere werk ik als projectleider op een afdeling-overstijgend project binnen het sociaal domein. Samen met een integraal team werk ik aan een dienstverlening voor jongeren met multi-problematiek die leidt tot meer zelfredzaamheid. Hierbij ontdekken we in welke mate de organisatie en processen klaar zijn voor een dienstverlening die vraaggericht, maatwerkgericht en integraal is. Als projectleider ontwerp ik met het team het project, integreer ik nieuwe kennis en ervaringen, en leg en onderhoud ik contact met
betrokkenen.

Opleiding

Periode

2013 - 2016

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie

Periode

2016 - 2017

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

Applied Anthropology

Action Learning Projecten

Project

VRzorg

Rol

Projectleider

Omschrijving

Voor het Verzorgingstehuis van de toekomst gaat VRzorg Virtual en Augmented Reality-toepassingen inzetten voor dementerende ouderen en het zorgpersoneel wat hen verzorgt.

Project

Burgerspraak

Rol

Projectlid

Omschrijving

Hoe motiveer je een beleidsmaker beleid in co-creatie met de samenleving te maken? In opdracht van DigiCampus probeerden we met team Burgerspraak antwoord te geven op die vraag. Er zijn talloze manieren om burgers te betrekken bij beleidsvorming, maar toch voelt de burger zich vaak ongehoord. Hoe overbrug je deze kloof? Voor het project interviewden we kennisdragers en organiseerden we online bijeenkomsten.