• DisGoveraars

    Maak kennis!

Ruben Binnekamp

Trainee overheid RubenNederland kampt met een opeenstapeling aan crises zoals wonen, asiel, en stikstof. De overheid is door middel van beleid, uitvoering en toezicht verantwoordelijk om oplossingen te creëren voor deze probleemdossiers. Hieraan lever ik graag een bijdrage. Bij DisGover krijg ik de kans deze bijdrage vanuit verschillende rollen binnen meerdere overheidsinstanties te leveren. Hierdoor ontdek ik wat voor organisatie(s) en functie(s) het beste bij mij passen. Tegelijkertijd werk ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Na mijn gevolgde studies Rechtsgeleerdheid en Strategisch Human Resource Management werk ik graag op het snijvlak tussen mens, het recht en (maatschappelijke) veranderingen. Met als doel om vernieuwend en resultaatgericht bij te dragen aan bovengenoemde maatschappelijke vraagstukken, zodat veranderingen niet enkel voor, maar juist door mensen worden gerealiseerd.

Werkervaring

Periode

April 2023 - heden

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Beleidsmedewerker bedrijfsvoering i-domein

Omschrijving

Vanuit deze functie vervul ik een sturende rol in het organiseren van een voorspelbaar en soepel besluitvormingsproces op bedrijfsvoering onderwerpen. Daarnaast richt ik mij op de communicatie over bedrijfsvoering onderwerpen.

Periode

September 2022 - april 2023

Organisatie

Gemeente Almere 

Functie

Regisseur verbetering Informatie- en archivering beheer (VIA), afdeling Werk en Inkomen

Omschrijving

Als regisseur VIA vorm ik de schakel tussen de gemeente brede ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archivering beheer en uitwerking hiervan voor de afdeling Werk & Inkomen. Er zijn verschillende onderwerpen rondom digitalisering waarmee ik aan de slag ben. Zoals het coördineren van trainingen omtrent digitale vaardigheden voor medewerkers,  het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van privacy en de inrichting van het informatie- en archivering beheer. In deze verbindende rol peil ik wat relevant is en ik zorg ik ervoor dat medewerkers zo goed mogelijk in de verandering meekomen. Waardoor de afdeling Werk & Inkomen nog beter of efficiënter kan werken zodat de dienstverlening beter wordt.

Opleiding

Periode

September 2020 - januari 2022

Onderwijsinstituut

Master Strategisch Human Resource Management

Studie

Universiteit Utrecht

Periode

September 2019 - februari 2020

Onderwijsinstituut

Minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Studie

Universiteit Utrecht

Periode

September 2014 - juni 2019

Onderwijsinstituut

Bachelor in de Rechten - LLB, IT-recht

Studie

Rijksuniversiteit Groningen

Action Learning Projecten

Project

Serious Game Provincie Zuid-Holland

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het ontwikkelen van een Serious Game op het gebied van mobiliteit.

Project

Datakrachtig Gelderland

Rol

Projectlid

Omschrijving

In opdracht van de provincie Gelderland ben ik deze rol verantwoordelijk voor het met elkaar verbinden van de provincie Gelderland, Gelderse gemeenten en andere relevante stakeholders, zodat zij van elkaar leren en gaan samenwerken op het gebied van data-uitwisseling. Met als doel om de basis te leggen voor een duurzame data-community.

Project

VNG-R Werkdomein Congres

Rol

Projectlid 

Omschrijving

Het Werkdomein Congres ‘Op reis door het Werklandschap’ is een uitvoeringsgericht congres. Het biedt ook handelingsperspectieven voor de uitdagingen van vandaag én in de toekomst. Het congres is vooral bedoeld voor gemeentelijke professionals binnen het werkdomein. Centraal staat hoe het Werklandschap kan bijdragen aan het bereiken van een effectieve, efficiënte en eenduidige dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.