• DisGoveraars

    Maak kennis!

Robin Martens

Trainee Robin MartensDe overheid is bij de aanpak van maatschappelijke problemen in toenemende mate afhankelijk van anderen: bedrijven, maatschappelijke organisaties en niet in de laatste plaats, van burgers. Tegelijkertijd wordt de roep om een sterke en daadkrachtige overheid steeds luider, en dat terwijl de kwesties steeds complexer worden. In die wereld van constante waardendilemma’s en conflicterende belangen voel ik me helemaal thuis.

Bij het oplossen van de puzzel is innovatie en vooruitgang essentieel: actief ‘willen veranderen’,  want met ‘verandering willen’ komen we er niet. Met die mindset (en met creativiteit, enthousiasme en oneindige nieuwsgierigheid) zet ik me dan ook elke dag met veel plezier in voor maatschappelijke impact.

Werkervaring

Periode

Januari 2021 - heden

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Programma- en Projectondersteuner Gebiedsopgaven/Kabinetsaanbod

Omschrijving

Het IPO behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. Bij het IPO hou ik me bezig met twee (in elkaar overvloeiende) thema’s: het kabinetsaanbod (de gemeenschappelijke inzet van de koepels VNG, UvW en IPO voor de volgende kabinetsperiode), en ‘Gebiedsopgaven 3.0’ (een concretiserende verkenning van ‘gebiedsgericht werken’).

Opleiding

Periode

2017 - 2020 Onderwijsinstituut: Studie:

Onderwijsinstituut

Erasmus Universiteit Rotterdam

Studie

Master Bestuurskunde: Public Management

Periode

2013 - 2016

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Action Learning Projecten

Project

hackOFF

Rol

Projectlid

Omschrijving

Technologie ontwikkelt zich razendsnel, en criminaliteit groeit mee. Frauduleuze betaalverzoeken krijg je niet langer van Nigeriaanse prinsen, maar van je eigen familie. Het verschil tussen een echte en een neppe mail van jouw bank wordt steeds kleiner. De dreiging groeit, de schade groeit, maar groeien wij snel genoeg mee?

Zelf opgelicht worden is de beste manier om van de digitale zelfoverschatting af te komen, maar wij vinden die les wat te duur: voorkomen is beter dan genezen! hackOFF zorgt met een preventieve aanpak voor bewustwording van gedigitaliseerde criminaliteit en het vergroten van cyberweerbaarheid voor een duurzame gedragsverandering: niet alleen nu, maar ook in de toekomst. hackOFF maakt de burger future proof!

HackOFF werkt in samenwerking met de gemeente Hilversum aan een preventieve aanpak voor gedigitaliseerde criminaliteit.