• DisGoveraars

    Maak kennis!

René Zeegers

Trainee René Zeegers

De huidige samenleving verandert in hoog tempo en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan zijn veelal grensoverschrijdend van aard. Vraagstukken als digitalisering, klimaatverandering, criminaliteit of de coronacrisis vragen om een wendbare, dynamische overheid die over landelijke, provinciale en gemeentelijke grenzen heen kijkt. Alleen door vraagstukken vanuit een grensoverschrijdend en multidisciplinair perspectief te beschouwen is het mogelijk om tot passende oplossingen te komen. Het is dan ook mijn ambitie om als ambtenaar van de toekomst bij DisGover mensen met uiteenlopende achtergronden, expertises, ervaringen en competenties te verbinden en daarmee een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige overheid. Een overheid die innovatief is en daarmee adequaat kan inspelen op de uitdagingen van morgen, zonder daarbij de burger uit het oog te verliezen.

Werkervaring

Periode

Juli 2020 - heden

Organisatie

Gemeente Eindhoven

Functie

Informatieadviseur

Omschrijving

Als informatieadviseur binnen de gemeente Eindhoven (CIO-office) ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe, integrale werkwijze rondom het bereiken van compliance met externe vereisten, zoals o.a. gesteld in de Management Letter. Binnen dit traject behoorde het gehele spectrum van mensen – organisatie – tooling – processen (o.b.v. CoBIT framework) inclusief de bijbehorende governance tot mijn taakveld. Hierin vervulde ik eveneens een coördinerende rol rondom de diverse overleggen met stakeholders evenals de coaching van betrokken medewerkers in het resultaat- en projectgericht werken. In mijn rapporterende rol richting het management heb ik daarnaast een eigen dashboard ontwikkelt inclusief maandelijkse highlight rapportages voor stuurinformatie. Ten einde heb ik ook de strategische informatieadviseurs in diverse trajecten en werkzaamheden inhoudelijk en organisatorisch bijgestaan.

Periode

Mei 2020 – Januari 2021

Organisatie

ICT-coöperatie Beware (gemeenten Eindhoven, Heusden, Sint- Michielsgestel, Boxtel en Woerden)

Functie

Programmasecretaris

Omschrijving

Als programmasecretaris lag mijn focus hoofdzakelijk op de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het bestuur en de programmamanager van de coöperatie. Zowel het organiseren van algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen, als ook het opstellen van adviezen en het onderhouden van contacten met stakeholders behoorden tot mijn taakveld. Tevens vervulde ik een verbindende rol tussen de diverse aangesloten leden-gemeenten inzake de communicatie en afstemming over lopende zaken, alsmede inhoudelijke sessies om gezamenlijke behoeften in kaart te brengen.

Opleiding

Periode

September 2015 – Augustus 2019

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen en Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Duitsland)

Studie

Master Nederland-Duitsland-Studies (Europese studies)

Periode

September 2014 – Juni 2015

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Premaster Duitse taal en cultuur

Periode

September 2009 – November 2013

Onderwijsinstituut

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Studie

Bachelor of Education (tweedegraads docent geschiedenis)

Action Learning Projecten

Project

FUTUR Verbindt (FUTUR & Vereniging Werken voor Waterschappen)

Rol

Projectmedewerker

Omschrijving

Als projectmedewerker van FUTUR Verbindt ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van het netwerk en denk ik inhoudelijk mee met het ontwikkelen van een effectieve manier om kennis- en ervaringsuitwisseling te stimuleren. FUTUR Verbindt stelt zich ten doel om werknemers, met verschillende ervarings- en kennisniveaus, binnen overheidsinstanties beter aan elkaar te verbinden. Door kennisdeling te realiseren wordt getracht jonge ambtenaren te binden, kennis van ervaren medewerkers te borgen en zo de organisatie toekomstbestendig te maken. Voor de eerste editie van dit project is FUTUR in zee gegaan met Vereniging Werken voor Waterschappen en wordt getracht waterschappers zowel binnen als ook over hun organisatiegrenzen heen te verbinden.

Project

DigiTrash

Rol

Projectmedewerker

Omschrijving

Als projectmedewerker was ik voornamelijk verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoudelijke uitwerking van een Toolkit (Stopkit), welke overheidsorganisaties handvatten biedt om digitale transformatie te stimuleren door vanuit een geheel ander (nieuw) perspectief te kijken. We zijn gewend om alleen te kijken naar nieuwe en innovatieve ideeën. Met DigiTrash bekeken wij dit belangrijke onderwerp vanuit een heel ander perspectief, namelijk: Wat staat een succesvolle digitale transformatie in de weg? Van welke dingen (in de breedste zin van het woord) moeten we afscheid nemen? Samen met onze opdrachtgevers Jan van Ginkel en Jan Roest van de provincie Zuid- Holland gingen wij hiernaar op zoek en hebben wij overheden handvatten gereikt om te starten met stoppen.

Project

SamenOmgeven

Rol

Projectmedewerker

Omschrijving

In opdracht van de gemeente Almere werkte ik samen met mijn projectteam aan het creëren van reuring rondom de nieuwe Omgevingswet. Ten einde heeft dit project o.a. geresulteerd in een Inspiratiebundel, waarin diverse werkvormen, tools en acties opgenomen zijn die overheden kunnen gebruiken om de Omgevingswet binnen en buiten de eigen organisatie op de kaart te zetten en o.a. ambtenaren te laten ervaren welke (nieuwe) rol er van hen binnen de Omgevingswet verwacht wordt. Daarnaast waren wij binnen dit project opdrachtgever van twee groepen informaticastudenten aan de Hogeschool Rotterdam, die de opdracht kregen om technologische tools te ontwikkelen welke participatie van burgers in het kader van de Omgevingswet leuker en makkelijker maken.