• DisGoveraars

    Maak kennis!

Nina de Pater

nina-de-pater

Mijn doel is dat ik iets wil betekenen voor andere mensen en voor de wereld door middel van optimaliseren, samenwerken, creëren, verbinden en betrekken. Daarmee hoop ik het geluk, blijdschap en tevredenheid over het leven te vergroten voor anderen en voor mijzelf. Voor mij is de overheid, dichtbij de samenleving en samen met de samenleving, de plek waar ik kan werken aan dit werk- (en levens-) doel. Juist binnen een niet commerciële omgeving vind ik het interessant om alsnog efficiëntie voorop te stellen en tegelijkertijd oog voor de mens te houden. Als ambtenaar van de toekomst ben ik nieuwsgierig en leergierig: naar anderen, naar de processen en de waarom achter wat we doen en moeten doen. Ik vind het belangrijk om ruimte te hebben en maken voor creatieve oplossingen en om mensen begrepen en gehoord te laten voelen. In informatie- en verandermanagement komen veel aspecten hiervan terug. En dat is ook wat ik hieraan interessant vind. Hoe kun je mensen meenemen in en enthousiasmeren voor verandering? Hoe kun je het meest helder, duidelijk en gebruiksvriendelijk een informatievoorziening inrichten? Met mijn praktische, kritische en creatieve blik wil ik deze vraagstukken onderzoeken en zo hoop ik bij te dragen aan een mooie toekomst. DisGover biedt mogelijkheden om deze vraagstukken en mijn eigen werkdoel verder te onderzoeken. Door ervaring op te doen in verschillende overheidsorganisaties en rollen krijg ik veel leer- en ontwikkelkansen om mijzelf beter te leren kennen en deze kansen grijp ik graag aan.

Werkervaring

Periode

Oktober 2021 – Heden

Organisatie

Gemeente Almere

Functie

Projectmedewerker City Lab

Omschrijving

Verantwoordelijk voor werkproces en inhoud bij bezoeken met een protocol aan de gemeente Almere tijdens de Floriade. Bij de gemeente Almere houd ik mij met twee opdrachten bezig. In de ene opdracht ben ik medeverantwoordelijk voor het stimuleren van circulaire bedrijvigheid in de stad Almere. Dit doe ik onder andere door het promoten van een fonds voor ondernemers en van een circulaire kunstroute, en daarnaast het organiseren van de Week van de Circulaire Economie. In mijn andere opdracht ben ik verantwoordelijk voor het in kaart brengen met wat we straks als gemeente nodig hebben wanneer bezoeken met een protocol en handelsmissies langskomen bij de gemeente in het kader van de Floriade 2022, de wereldtuinbouwtentoonstelling. Hiervoor werk ik aan het werkproces van aanvraag tot bezoek samen met het verantwoordelijke team en daarnaast inventariseer ik wat we als gemeente inhoudelijk willen aanbieden bij een dergelijk bezoek.

Periode

Maart 2021 - Oktober 2021

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Projectmedewerker Business IT Ondersteuning

Omschrijving

Binnen de gemeente Hilversum zit ik in de projectgroep die verantwoordelijk is voor digitaal samenwerken binnen en buiten de organisatie. Ik help mee met de implementatie van de samenwerktool Microsoft Teams. Dit doe ik door mensen trainingen te geven over (de mogelijkheden van) Microsoft Teams, andere digitale tools en door het interne kennisplatform over digitale samenwerking bij te werken. Daarnaast ben ik projectleider van het project dat verantwoordelijk is voor de uitlevering van laptops voor de hele organisatie. Hierbij zorg ik voor het overzicht, de planning, en duidelijke actiepunten en notulen voor de projectleden.

Opleiding

Periode

2014 - 2018

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Bachelor Psychologie

Periode

2019-2020

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Master Publiek Management

Action Learning Projecten

Project

KOOPkracht

Rol

Projectlid

Omschrijving

Data.overheid.nl, onderdeel van KOOP, heeft bij ons het vraagstuk neergelegd of wij een methode kunnen bedenken voor het meten van impact van open data. KOOP, Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet, waaronder data.overheid.nl. Op dit portaal is enorm veel open data beschikbaar. Aan ons is de vraag gesteld, hoe kunnen we in kaart brengen welke impact deze open data heeft? Doordat we meer weten over de impact die open data heeft en kan hebben, stimuleren we overheden om data openbaar te maken. En wanneer meer open data beschikbaar is, zijn er meer mogelijkheden om impact te maken en om meer onderzoek te doen.

Project

Hét Gesprek

Rol

Projectlid

Omschrijving

In een tijd waarin de overheid steeds meer invloed heeft op ons dagelijks leven, lijkt het wederzijds vertrouwen tussen overheid en burger onder druk te staan. Hét Gesprek is opgericht om beter inzicht te krijgen in vertrouwen en wantrouwen in de overheid, media en wetenschap. Hierbij willen wij verschillende perspectieven op deze thema’s een podium geven. In plaats van verder te polariseren rondom deze thema’s, zijn wij juist benieuwd wat er gebeurt als mensen met verschillende perspectieven hierop met elkaar in gesprek gaan. En dan bedoelen we echt een gesprek, met interesse in elkaars mening en waarden en hierin inzicht te krijgen door middel van vragen stellen aan elkaar. We hebben een gesprek opgenomen tussen twee mensen met hetzelfde streven voor een groener klimaatbeleid, maar die dit met een andere mate van vertrouwen proberen te bewerkstelligen. Ook zijn we in gesprek gegaan in een podcast met een hoogleraar om meer over het thema vertrouwen te weten te komen en zijn we de straat op gegaan om zelf, buiten onze bubbel, het gesprek aan te gaan met onbekenden. Als slotevent hebben we verschillende gesprekken, een debat en een vraaggesprek, online laten voeren tussen bekende sprekers en publiek. We zijn met hen het gesprek aangegaan over het verschil tussen deze twee gesprekstechnieken en wat het effect hiervan was.