• DisGoveraars

    Maak kennis!

Nikki Suurmond

Trainee Nikki SuurmondIn mijn studie heb ik geleerd dat door te begrijpen wat mensen ertoe drijft bepaalde keuzes te maken, er ook gerichter gestuurd kan worden op een gewenste keuze. Het bestuderen, begrijpen en sturen van gedrag is iets wat mij fascineert en waar ik mij graag voor in wil zetten. Zeker wanneer het bij kan dragen aan de maatschappelijke opgaven waar wij de aankomende jaren aan werken.

Werkervaring

Periode

Januari 2022 – heden

Organisatie

Gemeente Zwolle

Functie

Adviseur Datagedreven Werken

Omschrijving

Dat we niet meer om datagedreven werken en digitalisering heen kunnen is inmiddels duidelijk. Hoe we het in organisaties organiseren is echter vaak nog onduidelijk. Bij de gemeente Zwolle zet ik mij in om de medewerkers te enthousiasmeren over de mogelijkheden die datagedreven werken momenteel biedt. Vanuit het programma Datagedreven werken houd ik mij bezig met het organiseren van DataSessies (per afdeling),
het borgen van kennis- en opleidingstrajecten in het online leerplatform, de communicatie vanuit het programma en met het inventariseren van de verschillende data-rollen die medewerkers kunnen hebben.

Periode

Februari 2021 – December 2021

Organisatie

Provincie Zuid-Holland

Functie

Projectleider Digitaal Zuid-Holland

Omschrijving

Mijn verantwoordelijkheid is het om een verscheidenheid aan projecten op het gebied van digitalisering te begeleiden binnen de provincie Zuid-Holland. Als projectleider ben ik de spil tussen het technische ontwikkelteam aan de ene kant en de opdrachtgever vanuit de opgaven aan de andere kant. Ik houd overzicht in de geplande acties, de benodigde kosten en blik terug op behaalde resultaten. Ook zorg ik ervoor dat gebruikers van het te realiseren product gehoord worden en hun perspectief mee wordt genomen in de ontwikkelfase. Tot slot houd ik mij bezig met de transitie als het gaat om het beter borgen van digitalisering
binnen de organisatie. Binnen het team waar ik deel van uitmaak wordt op een agile manier naar een product toegewerkt. Deze werkwijze is voor velen in de organisatie nieuw. Samen met mijn collega’s zorg ik er onder andere voor dat deze verandering soepel verloopt.

Opleiding

Periode

September 2018 – Oktober 2019

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

WO Master Economic & Consumer Psychology Scriptie: “Music is a world within itself; With a language we all understand” A study into the relation between music and prosocial behaviour through emotions and empathy.

Periode

September 2017 – juni 2018

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

WO Premaster Psychologie Scriptie: Ecologische verantwoordelijkheid door middel van vertrouwen? Onderzoek naar de invloed van natuur op vertrouwen en ecologische verantwoordelijkheid.

Periode

September 2014 – Juni 2017

Onderwijsinstituut

Hogeschool van Amsterdam

Studie

HBO-Bachelor Toegepaste Psychologie Scriptie: Ontremd gedrag bij patiënten met Frontotemporale dementie. Hoe ga je daar als mantelzorger mee om?

Periode

September 2013 – Juni 2014

Onderwijsinstituut

Saxion Hogeschool, Deventer

Studie

HBO Propedeuse Toegepaste Psychologie

Periode

September 2011 – Juni 2012

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

WO Propedeuse Kunstgeschiedenis

Action Learning Projecten

Project

AaMaazing - Aa & Maas

Rol

Projectlid

Omschrijving

Net zoals bij veel andere (overheids-)organisaties, werken er ook bij Aa & Maas medewerkers uit verschillende generaties. Vanuit het jonge ambtenarennetwerk SAAMen worden er kansen gezien in het optimaal benutten van de krachten uit die verschillende generaties. Onze opdracht is het om generaties op een structurele manier met elkaar te verbinden en daarmee begrip voor elkaars generatie te creëren met als doel de samenwerking te versterken. Hiervoor hebben wij twee verschillende sessies georganiseerd met de medewerkers binnen de organisatie. De eerste was gefocust op generaties, de tweede op levensfasen. Hieruit vloeiend is een rapport met onze bevindingen opgeleverd plus een toolkit met concrete tips en trucs die gemakkelijk ingezet kunnen worden om onderling de verbinding op de werkvloer aan te gaan.

Project

Futur Verbindt de Waterschappen

Rol

Projectlid

Omschrijving

FUTUR Verbindt is een project waarbij binnen overheidsinstanties onderzocht wordt wat er nodig is om werknemers met elkaar te verbinden. Het doel achter dit project is het zorgen voor een blijvende binding tussen jonge en ervaren medewerkers, om zo de organisatie nog toekomstbestendiger te maken! Kennisdeling en enthousiasme staan centraal binnen dit project. Voor de eerste editie zijn wij in zee gegaan met de Vereniging Werken voor Waterschappen (VWvW), waarbij de gemeenschappelijke noemer natuurlijk is: Een passie voor water! Na zes maanden aan interviews, interviews, een kennissessie en nog mee interviews zijn alle opgedane inzichten gebundeld in een rapport. Het rapport bevat aanbevelingen aan de waterschappen en daarnaast ook een inspiratiegids vol ideeën over hoe je meer verbinding in jouw waterschap kan creëren. Daarnaast zijn er tien tips geformuleerd die helpen op een laagdrempelige manier meer verbinding met collega's aan te gaan.