• DisGoveraars

    Maak kennis!

Niels Dijcks

Trainee Niels Dijcks

Enthousiast en gedreven als ik ben, kan ik me makkelijk in zaken verliezen. Als historicus heb ik een passie voor geschiedenis in het algemeen en het doen van onderzoek in het bijzonder. Ik droom graag weg in oude tijden en culturen, maar weet deze inzichten ook scherp aan het hier en nu te koppelen.
Door mijn analytische en onderzoekende mindset en eindeloze nieuwsgierigheid stort ik me graag op complexe vraagstukken. Maar hoe mooi ik academia ook vind, als wetenschapper sta je toch wat verder van de samenleving. Een bijdrage leveren aan onze maatschappij, en deze stap voor stap verbeteren, daar wil ik voor gaan. Maar waar begin je dan? De beste agent of change ben je zelf, om vervolgens samen het verschil te maken. DisGover biedt me de kans om het dynamische speelveld van de overheid te verkennen, en te leren van en werken met trainees die eenzelfde gedrevenheid met zich meedragen. Door meerdere opdrachten op verschillende beleidsniveaus aan te grijpen, verwacht ik zo over de juiste tools, kennis en ervaring te komen beschikken om het verschil te maken!

Werkervaring

Periode

Februari 2022 – heden

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functie

Programmasecretaris Rijksbreed Programma Open Overheid

Omschrijving

Als programmasecretaris van het Rijksbrede programma Open Overheid bewaak ik de voortgang en monitoring van dit programma en ondersteun ik de directeur. Het programma valt uiteen in vier sporen, te weten (1) Politiek-ambtelijke verhoudingen; (2) Actieve en passieve openbaarmaking (o.a. WOB-WOO); (3) Verbetering van de Informatiehuishouding Rijk (programma Open Op Orde); en (4) de nieuwe Archiefwet. Verder spring ik inhoudelijk bij waar nodig, zoals bij de evaluatie van de departementale actieplannen rondom de verbetering van de Informatiehuishouding Rijk.

Periode

Februari 2021 – Juli 2021

Organisatie

Gemeente Oegstgeest

Functie

Junior adviseur bestuur, strategie & bedrijfsvoering (Projectleider Lokale Inclusieagenda)

Omschrijving

Als junior adviseur bij de gemeente Oegstgeest houd ik me hoofdzakelijk bezig met het opstellen van een Lokale Inclusieagenda. Sinds het ratificeren van het VN-verdrag Handicap is het aan gemeenten zelf om hier mooie stappen mee te zetten en zo samen met inwoners toe te werken naar een meer inclusieve samenleving. Het doel is om ‘drempels’ voor personen met een beperking zo veel mogelijk weg te nemen. Het mooie aan deze uitdaging is dat de lijnen tot inwoners kort zijn, waardoor resultaten sneller zicht- en voelbaar zijn. Daarnaast heeft deze opdracht raakvlakken met vrijwel elk beleidsterrein, wat het werk divers en dynamisch maakt. Naast mijn projectleiderschap spring ik bij waar nodig, en houd ik me bezig met vraagstukken over burgerparticipatie en organisatiecapaciteit.

Opleiding

Periode

2014 - 2016

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Onderzoeksmaster Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS)

Periode

2015 - 2016

Onderwijsinstituut

University of Oxford

Studie

Internationale Onderzoekstraining

Periode

2011 - 2014

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Bachelor Geschiedenis

Action Learning Projecten

Project

‘DraaiTaal’ - Provincie Zuid-Holland

Rol

Projectlid

Omschrijving

Als samenleving zitten we midden in een aantal grote transities, zoals de energie-transitie, digitale-transitie en de woning-transitie. Deze maatschappelijke transities moeten we als één samenleving aanpakken. Toch bestaan er binnen Nederland veel verschillende opvattingen over zowel het probleem als de aanpak hiervan. Dit zorgt ervoor dat mensen elkaar niet begrijpen en langs elkaar heen praten. Als DraaiTaal richten we ons op het verbinden van deze uiteenlopende opvattingen en perspectieven.

 

Project

‘Lingewaardige Service’ - Gemeente Lingewaard.

Rol

Projectlid

Omschrijving

Om de dienstverlening te verbeteren heeft de gemeente Lingewaard een aantal dienstverleningsconcepten ontwikkeld. Wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van de uitvoeringsafdeling is echter niet duidelijk. Aan ons de taak om het gesprek over en reflectie op de concepten te stimuleren binnen de organisatie om tot duidelijke afspraken te komen. Een aantrekkelijke methode die wij hiervoor kunnen gebruiken is gamification.