• DisGoveraars

    Maak kennis!

Merel Wasser

Trainee Overheid MerelIn mijn bachelor en master is er veel aandacht besteed aan uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Ik werd hier vrijwel iedere keer door geprikkeld en ontdekte dat het leveren van een maatschappelijke bijdrage een belangrijke drijfveer voor mij is, zowel in het professionele als persoonlijke leven. Via DisGover kan ik bij de overheid aan de slag met uitdagende maatschappelijke opgaven en kan ik bijdragen aan een goed werkende overheid die met de tijd meegaat en rekening houdt met verschillende groepen in de samenleving. Ik krijg energie van het aangaan van gesprekken met mensen die zich in verschillende sociale/maatschappelijke contexten bevinden en zoek graag de verbinding. Dit probeer ik ook binnen de overheidsorganisatie zelf te doen. Ondanks dat de focus in mijn huidige opdracht niet direct ligt op de verschillende sociale/maatschappelijke contexten, kan ik wel de verbinding zoeken tussen mensen vanuit verschillende contexten met verschillende functies/rollen/posities binnen de overheid. De continue ontwikkeling van de overheid en de daarbij horende veranderingen kunnen daardoor plaats vinden op basis van verschillende perspectieven, waardoor er een grotere kans van slagen is. Tot slot hoop ik met mijn frisse blik de overheid – al is het maar een klein beetje – te verjongen. Ik denk dat de overheid en haar beleid efficiënter, vooruitstrevender en duurzamer kunnen worden als de energie en open blik van jonge mensen serieus wordt genomen.

Werkervaring

Periode

December 2021 - heden

Organisatie

Gemeente Zwolle

Functie

Adviseur Datagedreven werken

Omschrijving

Ik ben aan het onderzoeken hoe datagedreven werken onderdeel kan worden van de werkwijzen van medewerkers van de gemeente Zwolle. Door middel van interviews wil ik achterhalen tegen welke moeilijkheden medewerkers aanlopen, waar medewerkers enthousiast van worden binnen het datagedreven werken en hoe ons programmateam zoveel mogelijk medewerkers in staat kunnen stellen om data gedreven te werken. Verder ga ik kennissessies organiseren om het datagedreven werken onder de aandacht te brengen en mensen er enthousiast voor te maken.

Opleiding

Periode

2020 - 2021

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

MSc. Political Geography

Periode

2019 - 2020

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

Pre-master Human Geography

Periode

2014 - 2018

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

BSc. Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Action Learning Projecten

Project

KOOPKracht

Rol

Projectlid

Omschrijving

In opdracht van KOOP, Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, brengen wij in kaart welke impact open data heeft. KOOP stelt overheidsinformatie beschikbaar in portalen als overheid.nl, wetten.nl, en data.overheid.nl en door middel van een ImpactChallenge willen wij onderzoeken de beschikbaarheid van deze data betekent voor de maatschappij, politiek, omgeving en economie. Studenten van verschillende studies kunnen zich opgeven voor deze ImpactChallenge en aan de hand van een stappenplan gaan ze de impact van zowel de datasets die ze gebruiken als hun eigen onderzoek beschrijven. Een jury van data-experts beoordeelt de uitkomsten van de studenten!