• DisGoveraars

    Maak kennis!

Merel Huisman

Motivatie

Het informatiemanagement  traineeship bij DisGover geeft mij de kans om mezelf te ontwikkelen en daarnaast iets betekenen voor de maatschappij. Ik heb mij altijd al geïnteresseerd in de gezondheid van mensen, de rol die voeding hierbij speelt en het bedenken van concepten en programma’s om dit te verbeteren. De overheid speelt hier een hele belangrijke rol in en is heel dynamisch en is altijd in ontwikkeling. Door het werkveld van de overheid te ontdekken hoop ik bij te kunnen dragen aan het digitaliseren en optimaliseren van processen en hiermee uiteindelijk de afstand tussen de burger en de overheid te verkleinen.

Werkervaring

Periode

November 2018 - heden

Organisatie

Gemeente Zaanstad

Functie

Projectleider online wijkplatform

Omschrijving

Verantwoordelijk voor de implementatie van het online wijkplatform voor de wijk Zaandam Zuid. Het inspireren en enthousiasmeren van bewoners, ondernemers en professionals om zich aan te melden op het platform en informatie te delen. Daarnaast zorgen dat de inhoud in orde is, zodat alle informatie over en van de wijk op één plek is te vinden voor de bewoners.

Periode

Maart 2018 – oktober 2018

Organisatie

Gemeente Utrecht

Functie

Recordmanager afdeling Facilitair en Huisvesting

Omschrijving

Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle werkprocessen van de verschillende clusters van de afdeling Facilitair en Huisvesting. Aan de hand van deze processen en de wensen van de gebruikers het (archief)systeem (Digiplaza) opnieuw inrichten. Vervolgens de bewaartermijnen vanuit de selectielijst aan deze processen koppelen om zo recordmanagement uit te kunnen voeren en te voldoen aan de Archiefwet. Mijn rol is het in kaart brengen van de processen, het (her)inrichten van Digiplaza en bewustwording creëren voor recordmanagement onder de werknemers.

Periode

Mei 2017 – februari 2018

Organisatie

Gemeente Eindhoven

Functie

Trainee inkoop sociaal domein

Omschrijving

Bij de gemeente Eindhoven ben ik medeverantwoordelijk voor de implementatie en verbetering van een inkoop ondersteunend systeem. We zijn bezig dit systeem door te ontwikkelen en het proces gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken. Daarnaast ben ik bezig met een grote regionale samenwerking, waar we een uniforme productencatalogus voor de jeugd en WMO zorg in het sociaal domein en hierbij horende objectieve tarieven ontwikkelen voor Zuidoost Brabant.

Opleidingen

Periode

2014 - 2017

Onderwijsinstituut

Wageningen universiteit

Studie

Master voeding en gezondheid specialisatie: publieke gezondheid en epidemiologie

Periode

2011 - 2014

Onderwijsinstituut

Wageningen universiteit

Studie

Bachelor voeding en gezondheid

Action Learning Projecten

Project

eID'tje

Rol

Projectlid

Omschrijving

Doel van dit project is om jonge mensen (studenten) te laten zien hoe leuk het is om bij de overheid te werken!

Aan de hand van het thema ‘digitale identiteit’ gaan laten we zien dat de overheid niet saai is en er een hoop gebeurt.

Het onderwerp digitale identiteit is complex en actueel. Door uit te leggen wat het is en op welke manier de overheid hiermee bezig is, hopen we dat mensen enthousiast worden om ambtenaar te worden.
We willen een filmpje maken waarin dit allemaal naar voren komt en wat gemakkelijk gedeeld kan worden.

Project

Leef_Tijd!

Rol

projectlid

Omschrijving

“In 2038 is een kwart van alle Nederlanders ouder dan 65 jaar. Nederland gaat de komende jaren in een verdubbeld tempo vergrijzen en als gevolg hiervan zullen de zorgkosten zullen sterk toenemen. Zijn wij als maatschappij klaar voor deze ontwikkeling?

In ons huidige zorgmodel hebben ouderen zelf een beperkte rol. Er is weinig oog voor wat ouderen kunnen en willen bijdragen. Zonde, want door slim gebruik te maken van ieders talent en de draagkracht van een groep kunnen ouderen elkaar helpen om langer zelfstandig te blijven.

We moeten ouderen niet langer te benaderen als slachtoffers, maar juist zien als partners in de zorg voor elkaar. Team LeefTijd wil ouderen stimuleren om de regie te pakken over hun eigen woon- en leefsituatie. Dit doen wij door middel van een kennis- en ontmoetingsplatform waar ouderen zelf een woongroep kunnen starten of aansluiting vinden bij een bestaande woongroep.

Dit platform biedt de mogelijkheid om in contact te komen met andere ouderen, woningbouwcorporaties en organisaties die vastgoed herbestemmen. Succesvolle projecten staan in de schijnwerpers en het platform laat zien wat er mogelijk is. De ouderen zullen hun eigen woonconcept verder invullen, hierdoor is zelfsturing ingebed. De toekomstige bewoners vullen elkaar aan. Dit sluit aan bij de visie van het platform: uitgaan van veerkracht en zelfmanagement!

Project

GemeentePioniers 2.0

Rol

Projectlid

Omschrijving

De overheid biedt anno 2017 de meeste diensten al digitaal aan. Maar hoe kan dit nou op goede en innovatieve manier, met een positieve sociale impact? De GemeentePioniers 2.0 zijn, in navolging van de eerste editie, op zoek naar de meest innovatieve voorbeelden van digitale dienstverlening in overheidsland. In de vorm van een competitie geven we een podium aan deze pioniers, om hiermee ook andere overheden aan te moedigen en te inspireren.
GemeentePioniers 2.0: van gemeente naar pionier! www.gemeentepioniers.nl

Project

OMG wat een wet

Rol

Projectlid

Omschrijving

2019 wordt het jaar waarin de Omgevingswet in werking treedt. Met deze nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen, waardoor burgers meer te zeggen krijgen over hun directe leefomgeving. Deze wet is alleen niet zo simpel als het klinkt, en vraagt om een verandering van cultuur, werkwijzen, houding en gedrag. Niet alleen voor overheden, maar o.a. ook voor inwoners en ondernemers. Wij maken een inspirerende documentaire over de implementatie van de omgevingswet. Geen theoretisch verhaal, maar een compleet beeld waarom deze verandering ingewikkeld is, wat het met zich meebrengt, en wat dat met mensen doet.