• DisGoveraars

    Maak kennis!

Maarten Bolhuis

Maarten BolhuisGedurende mijn studie sociologie kwam ik bij vrijwel ieder vak in aanraking met thema’s die betrekking hadden op de samenleving en hoe mensen hierin acteren. Ik merkte daardoor ook dat ik het plots overal om me heen zag: hoe reageren mensen binnen (verschillende) groepen en wat is hierin de wisselwerking? Toen ik me in mijn master meer ging focussen op de politicologie wist ik al vrij snel zeker verknocht te zijn aan het publieke domein. De wijze waarop beleid de maatschappij beïnvloedt en vice versa is iets wat mij ontzettend intrigeert. Ik kwam er tijdens mijn stage bij de provincie Drenthe echter al wel snel achter hoe stug, soms wat inefficiënt en bovenal ingewikkeld zo’n publieke organisatie in elkaar zit. Dit triggerde mij nog meer om juist die wereld in te duiken en op onderzoek uit te gaan. Onder het motto ‘al doende leert men’ wil ik graag een kijkje nemen in verschillende keukens binnen het publiek domein. Niet alleen om het geheel beter te gaan begrijpen, maar ook om op politiek strategisch gebied meer te leren en daarnaast te blijven streven naar meer efficiëntie.

Werkervaring

Periode

April 2022 - heden

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Adviseur bestuursbureau

Omschrijving

Na een half jaar als PPO’er aan de slag te zijn geweest binnen het IPO heb ik aardig in de smiezen gekregen hoe de organisatie nou precies in elkaar steekt, wat provincies nou eigenlijk doen en hoe de hazen lopen binnen een politiek-bestuurlijke organisatie. Ik merkte dat mijn interesses voornamelijk lagen in lobby en processtrategie: hoe moeten we bepaalde thema’s precies aan bod brengen en aan welke tafels moet het besproken worden om vervolgens tot het gewenste resultaat te komen? Het ambtelijke en bestuurlijke samenspel tussen andere organisaties speelt hierbij ook een grote rol. Onder de noemer van ‘adviseur bestuursbureau’ houd ik me nu bezig met trajecten die zich daar op focussen.

Periode

Oktober 2021 - Mei 2022

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Project- en programmaondersteuner Kwaliteit Openbaar Bestuur en Financiën

Omschrijving

Binnen het IPO zijn er verscheidene programma’s met ieder hun eigen PPO’er die de ondersteunende taken uitvoert en hier en daar een eigen thema oppakt. Binnen het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur houden we ons bezig met de interbestuurlijke verhoudingen tussen decentrale overheden en het Rijk. Welke verantwoordelijkheden liggen bij de provincies en wat is daar voor nodig? Daarnaast houd ik me binnen dit programma bezig met maatschappelijk onbehagen en vertrouwen in de democratie wat vandaag de dag erg actueel is. Wat betreft het programma financiën zijn we momenteel volop bezig met de herijking van het provinciefonds. Een interessante kwestie om bij te wonen, want geen provincie wil er financieel op achteruit gaan!

Opleiding

Periode

2019 - 2021

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

Master Sociologie: Politiek, Maatschappij en Beleid

Periode

2014 - 2019

Onderwijsinstituut

Rijksuniversiteit Groningen

Studie

Bachelor Sociologie

Action Learning Projecten

Project

OnderMijnVizier

Rol

Projectlid

Omschrijving

Ondermijning: “een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen”. Het vindt helaas meer plaats dan dat we soms door hebben. Ook binnen de gemeente Uithoorn is dit het geval. Wij proberen aan de hand van campagnes, presentaties en ludieke acties de bewustwording omtrent ondermijning te vergroten binnen de gemeentelijke ambtenaren. Daarnaast willen we de de bereidheid om signalementen van ondermijning te melden vergroten. Want bewust zijn van het feit dat het plaatsvindt is een ding, het bestrijden ervan is een tweede. Hiervoor moeten we allereerst onze oren en ogen open houden, maar vervolgens ook bereid zijn er een melding van te maken!

Project

DraaiTaal

Rol

Projectlid

Omschrijving

Nederland is volle bak in transitie, niet alleen op energie-niveau, maar ook digitaal. Hoewel je er van alles over hoort, leest en waarschijnlijk vindt, is het nog lang niet zo makkelijk om er over in gesprek te gaan. Waar de een positief tegen transities aankijkt, vindt de ander het helemaal niks of onduidelijk. Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen toch met elkaar blijven praten zonder dat de emoties hoog oplopen of men elkaar niet begrijpt? Dat proberen wij in beeld te brengen met project DraaiTaal!