• DisGoveraars

    Maak kennis!

Maaike Hendriksen

Trainee overheid Maaike Hendriksen

Ik omschrijf mezelf als een enthousiast, creatief en sociaal persoon met een sterke drang om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit is dan ook de reden geweest waarom ik na mijn HBO studie Bedrijfskunde een master Bestuurskunde ben gaan doen. In plaats van het streven naar winst, wil ik me richten op het creëren van maatschappelijke waarde en duurzame oplossingen.

Als verbinder voel ik me in mijn element in politieke spanningsvelden. Ik breng graag stakeholders bij elkaar en zoek samen naar de beste oplossingen. Ik geloof erin dat echte vooruitgang ontstaat door samen te werken en bruggen te slaan tussen verschillende perspectieven.

Bij DisGover krijg ik de kans om mijn passie voor maatschappelijke vraagstukken om te zetten in concrete actie. Door bij verschillende (semi-) publieke organisaties te werken aan opdrachten en met mede-trainees aan maatschappelijke vraagstukken te werken (Action Learning). Hierdoor wil ik dan ook een positieve impact maken op de samenleving en bijdragen aan een rechtvaardigere en inclusievere samenleving.

Werkervaring

Periode

November 2023 - heden

Organisatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Functie

Beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Omschrijving

Als beleidsmedewerker verduurzaming industrie focus ik me op de uitvoering van het actieplan cluster 6. Dit plan richt zich op het verminderen van CO2-uitstoot door de verduurzaming van Cluster 6-bedrijven, via een casusgerichte aanpak. Bedrijven werken samen met partners zoals provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en netbeheerders om knelpunten op te lossen, lessen te delen en dit proces te herhalen met een nieuwe groep bedrijven.

Periode

September 2023 - november 2023

Organisatie

+anderen

Functie

Projectlid

Omschrijving

+anderen en DisGover hebben de handen in één geslagen om samenwerking binnen het publieke domein te verbeteren. Aan ons de vraag om te onderzoeken welke kennis over samenwerking tussen overheid en partners nodig is en hoe deze het beste kan worden overgedragen aan overheidsprofessionals, zodat zij deze kunnen benutten. Via gesprekken, best practices en brainstormsessies hebben we een startpunt bepaald. Dit project is nu een doorlopend initiatief binnen DisGover, waarop volgende trainees kunnen voortbouwen.

Periode

September 2022 - september 2023

Organisatie

NGinfra

Functie

Secretaris Themacenters

Omschrijving

Als secretaris heb je de verantwoordelijkheid voor de procesgang van verschillende themacentra (TC’s) binnen NGinfra. Je werkt samen met de voorzitter aan de agenda en doelen, stemt onderzoeksvragen af en bevordert communicatie en kennisdeling door het organiseren van workshops en kennisbijeenkomsten. Eerst richtte ik me op de TC’s Security, Waarde van Infrastructuur en SIVOON. Later wisselde ik naar Toekomst Verkennen, gericht op toekomstige trends in infrastructuur voor strategische besluitvorming.

Opleiding

Periode

2021 - 2022

Onderwijsinstituut

Erasmus University Rotterdam

Studie

Master in Bestuurskunde: Publiek Management

Periode

2020 - 2021

Onderwijsinstituut

Erasmus University Rotterdam

Studie

Premaster Bestuurskunde

Periode

2015 - 2019

Onderwijsinstituut

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Studie

Bedrijfskunde

Action Learning Projecten

Project

Samenwerken in ecosystemen (rondom innovatie bij de Landmacht)

Rol

Projectlid en reisleider

Omschrijving

We werken momenteel aan een project voor de Koninklijke Landmacht over samenwerken in ecosystemen. Met Camp Innovation, hun fysieke innovatiehub, streven ze samen met kennisinstellingen en het MKB naar oplossingen voor zowel civiele als militaire uitdagingen voor transitieopgaven (dual use). Ons doel is om zowel succesvolle aspecten als drempels in het ecosysteem te begrijpen, en suggesties te doen om samenwerking te verbeteren. Als reisleider let ik ook op de persoonlijke groei van mijn teamleden.

Project

Opgavegericht werken

Rol

Projectlid

Omschrijving

Onze uitdaging was om medewerkers aan te sporen kritisch te kijken naar opgavegericht werken. Met ons projectteam, in opdracht van IPO (Interprovinciaal Overleg), zijn we gestart met netwerkgesprekken voor inzicht. Dit werd gevolgd door een inspirerende sessie om dieper op het concept in te gaan. Onze aanbevelingen om opgavegericht werken succesvol in te voeren en een ‘dwarskijk’-mentaliteit te stimuleren bij medewerkers, zijn het resultaat.