• DisGoveraars

    Maak kennis!

Luuk Schroen

“Wat wil ik later worden?”. Een vraag die mij al sinds kleins af aan bezig heeft gehouden, en waar ik
eigenlijk tot op de dag van vandaag geen concreet antwoord op heb. Mijn vader beschrijft mij altijd
als iemand die ‘alles leuk vindt’, en ik denk dat dat ook wel klopt. Tijdens mijn bachelor- en
masteropleidingen Bestuurs- en Organisatiewetenschap ben ik met een grote verscheidenheid aan
maatschappelijke vraagstukken in aanraking gekomen; van de participatiewet tot alcoholbeleid bij
sportverenigingen, en van veilig uitgaan in Amsterdam tot het ‘Veilig Sportklimaat’. Vraagstukken en
thema’s waar niet ‘zomaar’ een antwoord op te formuleren is, maar waar een kritische houding en
interdisciplinaire bril noodzakelijk zijn om tot gedegen overheidsbeleid te komen.
Het traineeship van DisGover draagt er voor mij aan bij in een periode van twee jaar mijzelf verder te
kunnen ontdekken, leren en ontwikkelen door het doen van meerdere verschillende opdrachten. De
vraag wat ik later wil worden, zal ik misschien wel nooit kunnen (en willen) beantwoorden, maar
belangrijk is het voor mij wel om visie en enthousiasme te blijven houden in het kunnen bijdragen
aan de Nederlandse samenleving.

Werkervaring

Periode

Juli 2021 - Heden

Organisatie

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort

Functie

Medewerker Informatie & Analyse

Omschrijving

De wijkteams leveren zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners van Amersfoort. In de rol van medewerker Informatie & Analyse werk ik aan het ophalen en inzichtelijk maken van data rondom de inzet en kwaliteit van de wijkteams. Daarbij staat de (door)ontwikkeling van managementinformatie en het toegankelijk maken en presenteren van informatie in dashboards centraal.

Periode

Januari 2021 – Juni 2021

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (programmadirectie COVID-19)

Functie

Medewerker team Burgerbrieven

Omschrijving

Tijdens mijn opdracht bij het ministerie heb ik meegewerkt aan hetgeen wat ons dagelijks beheerst: de coronacrisis. In de rol als medewerker van team Burgerbrieven ben ik voornamelijk bezig geweest met de beantwoording en verduidelijking van vragen en suggesties vanuit burgers, organisaties en (branche)verenigingen. Door de grote hoeveelheid vragen en suggesties, hebben we als team ook een signaleringsrol vertolkt richting collega’s binnen de eigen programmadirectie, waar in de beleidsprocessen rekening mee gehouden kon worden.

Periode

April 2020 – December 2020

Organisatie

Gemeente Amsterdam (Afdeling VTH)

Functie

Implementatieondersteuner zaaksysteem

Omschrijving

In deze functie heb de implementatie en ondersteuning van een nieuw zaaksysteem (PowerBrowser) begeleid binnen het Expertiseteam Brandveiligheid van de afdeling VTH. Hier heb ik bijgedragen aan het tot stand brengen van een uniforme werkwijze door gebruikservaringen te verzamelen en te analyseren, en zo het beleid aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk. Daarnaast heb de teamleden vaardig gemaakt met het zaaksysteem, door instructies te schrijven en sessies te faciliteren.

Opleiding

Periode

September 2017 – Juli 2019

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Master Bestuur- en Organisatiewetenschap

Periode

September 2014 – Juli 2017

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Bachelor Bestuur- en Organisatiewetenschap

Action Learning Projecten

Project

FUTUR Verbindt: Waterschappen

Rol

Projectlid

Omschrijving

FUTUR Verbindt heeft het doel om werknemers binnen overheidsinstanties beter aan elkaar te verbinden. Kennisdeling en ‘toekomstbestendige organisatie’ zijn daarin centrale thema’s. Voor de eerste editie van dit project is FUTUR in zee gegaan met Vereniging Werken voor Waterschappen en wordt getracht waterschappers zowel binnen als ook over hun organisatiegrenzen heen te verbinden. Centraal hierin stond de overbrugging van generatiekloof die waterschappen ervaren, en hebben we middels dit project getracht jonge ambtenaren en ervaren medewerkers de verbinding te laten zoeken en zo de organisatie toekomstbestendig te maken.

Project

Leren Innoveren – Briljante Mislukkingen binnen de overheid

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het doel van het project/evenement was innovatie binnen de overheid te stimuleren en een leerervaring te creëren bij sprekers en aanwezigen door te spreken over ‘mislukkingen’. Hiervoor hebben we als projectgroep interviews, een podcast, kennissessie en een eindevenement georganiseerd. Mijn rol was ‘allround projectlid’, waarmee ik met elk aspect van de organisatie te maken heb gehad. Daarbinnen zette ik vooral in op het creëren van enthousiasme en betrokkenheid bij (potentiële) deelnemers.