• DisGoveraars

    Maak kennis!

Luka Versteeg

Luka VersteegAls kind was ik al bezig met samenleving, rechtvaardigheid en politiek, waardoor de studiekeuze voor politicologie een logische was. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat politiek, hoe interessant ook, voor mij té vaak gaat over partijbelangen en media-aandacht, in plaats van het oplossen van maatschappelijke problematiek. Na mijn studie besloot ik mij daarom te richten op een carrière in de publieke sector, waardoor ik bij DisGover terecht kwam. Nu ik al weer een tijdje bij DisGover aan het werk ben, durf ik met zekerheid te zeggen dat dit dé plek waar ik bijdraag aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Je leert bij het traineeship van DisGover namelijk niet alleen werken in de publieke sector, maar ook hoe je de publieke sector verandert en verbetert zodat deze beter kan inspelen op de behoeften vanuit de maatschappij.

Werkervaring

Periode

Mei 2022 – heden

Organisatie

Provincie Zuid-Holland

Functie

Projectleider Digitaal Zuid-Holland

Omschrijving

Als projectleider bij Digitaal Zuid-Holland jaag ik digitalisering aan binnen de provincie d.m.v. het managen van verschillende projecten op meerdere afdelingen. Ten eerste ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een dashboard voor interbestuurlijk OV-samenwerkingsverband R-net. Ten tweede werk ik aan de ontwikkeling en implementatie van een Natura 2000 datamanagementsysteem, waarmee natuurkwaliteit van Natura 2000-gebieden gemonitord kan worden. Tot slot ben ik verantwoordelijk geweest voor het opstellen van een provinciale datacatalogus i.h.k.v. het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Periode

Oktober 2021 – mei 2022

Organisatie

Het Interprovinciaal Overleg

Functie

Projectleider Digitale Dienstverlening bij Interprovinciale Digitale Agenda

Omschrijving

Tijdens deze opdracht was ik als projectleider verantwoordelijk voor het coördineren en faciliteren van de interprovinciale samenwerking op het gebied van digitale dienstverlening tussen de 12 provincies. Hier hield ik mij bezig met drie projecten. Ten eerste was ik als projectleider verantwoordelijk voor de interprovinciale implementatie van de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG). In dit project stuurde ik niet alleen een projectteam van provincies aan, maar hield ik ook contact met de Rijksoverheid, VNG, Waterschappen en verschillende leveranciers. Daarnaast coördineerde ik tevens het uniformeringsproces van de Provinciale Producten Catalogus en was ik betrokken bij het schrijven een handreiking voor de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer met de Provincie Limburg.

Opleiding

Periode

2020 - 2021

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

International Political Economy (Master of Science)

Periode

2019

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Economics (Pre-master)

Periode

2017 - 2020

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Political Science (Bachelor of Science)

Action Learning Projecten

Project

Atrium van de Toekomst - Rijnstate Ziekenhuis

Rol

Projectlid

Omschrijving

Momenteel ben ik samen met mede-trainees aan een advies aan het werken voor het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem over het ontwerp en de inrichting van hun toekomstige Atrium. In dit project zijn we met verschillende stakeholders rondom het Rijnstate in gesprek, o.a. patiëntenraad, management en medische staf, om te komen tot een gedragen adviesrapport. Dit rapport moet het Rijnstate handvatten bieden om op zowel gastvrijheid, innovatie als duurzaamheid een voorloper te worden in de ziekenhuiszorg.

Project

Skillday - Gemeente Haarlemmermeer

Rol

Projectlid 

Omschrijving

Tijdens dit Action Learning project heb ik verschillende activiteiten opgezet rondom de YouChoose-campagne van de Gemeente Haarlemmermeer, waarmee we het dragen van steekwapens onder jongeren ontmoedigden. Het hoogtepunt van deze campagne was de Skillday waarop 100+ jongeren aanwezig waren en mee konden doen aan sport- en spelactiviteiten. Op dit event zijn we in gesprek gegaan met jongeren over hun ervaringen met steekwapengeweld.

Project

Draaitaal - Provincie Zuid-Holland

Rol

Projectlid

Omschrijving

Omschrijving Tijdens het Action Learning project Draaitaal onderzocht ik met mijn mede-trainees voor de Provincie Zuid-Holland hoe mensen verbonden kunnen worden met elkaar in tijden van grote maatschappelijke transities. De focus lag hier voornamelijk op de rol die taal speelt in het al dan niet verbinden van mensen. Als eindresultaat hebben we een ‘toolkit’ opgeleverd met verschillende gesprekstools die mensen kunnen gebruiken om dichter bij elkaar te komen.