• DisGoveraars

    Maak kennis!

Laura te Grootenhuis

Trainee Laura te Grootenhuis

“Het leven een beetje beter maken voor mensen voor mensen die minder geluk hebben dan jij, dat is wat ik denk dat een zinvol leven is. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gemeenschap.” Dit is een instelling die mij definieert als persoon: ik ben een mensenmens en een wereldverbeteraar met een groot eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Natuurlijk is ‘de wereld verbeteren’ een vaag en ambitieus begrip, maar hoe saai is het leven als je niets hebt om naar te streven? Na de focus op het ‘internationale’ tijdens mijn studies heeft de drang om bruggen te slaan geleid tot de wens om bij de Nederlandse overheid te gaan werken. Mijn achtergrond in Chinastudies en Communicatie, gecombineerd met mijn analytisch vermogen, open houding en natuurlijk enthousiasme, stelt mij in staat om verbinding te maken met anderen en een faciliterende rol te vervullen. Ieder mens heeft een eigen verhaal, en ik streef ernaar om burgers zich begrepen en geholpen te laten voelen, iets wat in mijn optiek een belangrijke taak van de overheid is. Het traineeship van DisGover geeft mij de kans om mij persoonlijk te ontwikkelen en praktische kennis en ervaring op te doen binnen verschillende overheidsorganisaties, en zo de best mogelijke ambtenaar van de toekomst te worden.

Werkervaring

Periode

Maart 2021 - heden

Organisatie

Atlas Leefomgeving (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Functie

Content- en relatiebeheerder

Omschrijving

De Atlas Leefomgeving houdt zich bezig met zeer actuele onderwerpen,
namelijk gezondheid, veiligheid en veiligheid! De Atlas Leefomgeving is een website met
kaartinformatie van de leefomgeving, die worden voorzien van toelichting en die
handelingsperspectief bieden voor burgers. Binnen de Atlas Leefomgeving vervul ik een
breed ondersteunende rol. Ik houd mij voornamelijk bezig met content- en relatiebeheer (en
mindere mate met functioneel beheer). Mijn taken omvatten o.a. het plaatsen en
onderhouden van inhoud op de website (teksten, kaarten, bijsluiters en beeldmateriaal) en
op de sociale media kanalen, maar ook het communiceren en onderhouden van relaties met
gebruikers, experts, dataleveranciers en opdrachtgevers bij het RIVM en RWS. Daarnaast
ondersteun ik collega’s in de huidige systeemovergang die Atlas Leefomgeving momenteel
doorloopt door middel van het schrijven van handleidingen. Tevens is er genoeg ruimte voor
innovatie en mijn eigen inbreng.

Opleiding

Periode

2019 - 2020

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Master International Business Communication

Periode

2018 - 2019

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Premaster International Business Communication

Periode

2017 (maart – juni)

Onderwijsinstituut

國立臺灣師範大學 (National Taiwan Normal University)

Studie

Chinese Language and Culture

Periode

2015 - 2018

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

Bachelor Chinastudies

Action Learning Projecten

Project

Futur loopt mee!

Rol

Projectlid

Omschrijving

In opdracht van FUTUR ontwikkelen wij een platform waarop waterschappers over hun (organisatie) grens heen met elkaar in contact kunnen komen. Op dit platform worden jonge en ervaren waterschappers aan elkaar gekoppeld, met als doel om uitwisseling van kennis en enthousiasme met betrekking tot waterschappen te bevorderen en om de waterschappen meer onder de aandacht te brengen.