• DisGoveraars

    Maak kennis!

Laura te Grootenhuis

Trainee Laura te Grootenhuis

“Het leven een beetje beter maken voor mensen voor mensen die minder geluk hebben dan jij, dat is wat ik denk dat een zinvol leven is. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gemeenschap.” Dit is een instelling die mij definieert als persoon: ik ben een mensenmens en een wereldverbeteraar met een groot eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Natuurlijk is ‘de wereld verbeteren’ een vaag en ambitieus begrip, maar hoe saai is het leven als je niets hebt om naar te streven? Na de focus op het ‘internationale’ tijdens mijn studies heeft de drang om bruggen te slaan geleid tot de wens om bij de Nederlandse overheid te gaan werken. Mijn achtergrond in Chinastudies en Communicatie, gecombineerd met mijn analytisch vermogen, open houding en natuurlijk enthousiasme, stelt mij in staat om verbinding te maken met anderen en een faciliterende rol te vervullen. Ieder mens heeft een eigen verhaal, en ik streef ernaar om burgers zich begrepen en geholpen te laten voelen, iets wat in mijn optiek een belangrijke taak van de overheid is. Het traineeship van DisGover geeft mij de kans om mij persoonlijk te ontwikkelen en praktische kennis en ervaring op te doen binnen verschillende overheidsorganisaties, en zo de best mogelijke ambtenaar van de toekomst te worden.

Werkervaring

Periode

Januari 2022 – heden

Organisatie

Provincie Gelderland

Functie

Projectleider Leermodules Mediawijsheid & (Digitale) Ethiek (team Digitaal Samenwerken, afdeling I&A)

Omschrijving

Als fulltime projectleider mediawijsheid & (digitale) ethiek ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van deze 2 leermodules. Om inhoudelijk zo goed mogelijke leermodules op te zetten heb ik het eerste deel van mijn opdracht onderzoek uitgevoerd naar de onderwerpen. Om de leermodule zo leuk en interessant mogelijk te maken, heb ik ook onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de Gelderse collega’s. In het kader van vraaggestuurd werken en draagvlak creëren heb ik behoeftemetingsgesprekken gevoerd met zo’n 25 Gelderse collega’s uit allerlei teams en lagen van de organisatie. De input uit deze gesprekken, ligt ten grondslag aan de leermodules. O.a. microlearnings, naslagwerken, een eigen Gelderse methodiek voor het afwegen van ethische dilemma’s én draaiboeken voor fysieke trainingen horen tot de concrete resultaten die ik eind januari 2023 wil opleveren. Daarnaast heb ik ook bijgedragen aan het opzetten van een CIO-office in Gelderland, als landingsplaats voor (digitale) ethiek binnen de organisatie. Als laatste heb ik ook ondersteunende rollen (gehad) binnen team Digitaal Samenwerken. Zo heb ik tijdens het GLD-festival als facilitator het Gaan voor Gelderland-spel gefaciliteerd, én ondersteun ik momenteel de afdeling Griffie én team Verstedelijking en Informatie als opruimcoach (vanuit het organisatiebrede project Uitfaseren Netwerkschijven).

Periode

Maart 2021 - December 2021

Organisatie

Atlas Leefomgeving (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Functie

Content- en relatiebeheerder

Omschrijving

Als fulltime content- en relatiebeheerder bij de Atlas Leefomgeving was ik verantwoordelijk voor de brug slaan tussen het RIVM en de burger op het gebied van duurzaamheid, milieu, veiligheid én gezondheid. De Atlas Leefomgeving is een website met allerlei kaarten met betrekking op de leefomgeving, die worden voorzien van toelichting en die handelingsperspectief bieden voor burgers. Binnen de Atlas Leefomgeving vervulde ik een breed ondersteunende rol met diverse verantwoordelijkheden. Zo schreef, plaatste en onderhield ik de inhoud op de website (artikelen, teksten, kaarten, bijsluiters en beeldmateriaal) én op de sociale media kanalen. Ik heb ook bijgedragen aan de webcare en de ontwikkeling van de communicatiestragie voor sociale media. Ik droeg ook verantwoordelijkheid voor het communiceren en onderhouden van relaties met gebruikers, experts, dataleveranciers en opdrachtgevers bij het RIVM en Rijkswaterstaat. Daarnaast ondersteunde ik collega’s in de systeemovergang (naar Microsoft 365) die de Atlas Leefomgeving doorliep op dat moment. Dit deed ik o.a. door het schrijven van handleidingen. Ik ben ook projectleider en projectmedewerker van diverse innovatieprojecten geweest en heb (online) evenementen georganiseerd en gefaciliteerd.

Opleiding

Periode

2019 - 2020

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Master International Business Communication

Periode

2018 - 2019

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Premaster International Business Communication

Periode

2017 (maart – juni)

Onderwijsinstituut

國立臺灣師範大學 (National Taiwan Normal University)

Studie

Chinese Language and Culture

Periode

2015 - 2018

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

Bachelor Chinastudies

Action Learning Projecten

Project

YouChoose SKILLDay

Rol

Projectmedewerker

Omschrijving

Binnen de gemeente Haarlemmermeer werken wij mee aan YouChoose, de overkoepelende naam voor maatschappelijke jongerencampagnes voor gemeenten. YouChoose Haarlemmermeer zet zich in voor het (o.a.) actief ontmoedigen van wapenbezit onder de jongeren binnen Haarlemmermeer. Dit doen zij met veel partnerorganisaties, waaronder de Nationale Politie en Bureau Halt.

Vanuit YouChoose Haarlemmermeer organiseerden wij op vrijdag 16 september 2022 een SKILLDay, een dag waarop we gratis activiteiten aanbieden aan jongeren om hun talenten op gebied van sport, kunst of cultuur te ontwikkelen/verbeteren, en zo te laten zien dat ‘skills’ hebben waardevoller is dan het dragen van wapens. Naast deze leuke activiteiten had de SKILLDay ook een leerzaam element (o.a. in de vorm van een crime scene van de politie), om zo meer bewustwording van de lange-termijn gevolgen van wapenbezit te creëren. In dit project was ik verantwoordelijk voor de communicatie, promotie en marketing van de SKILLDay. In deze rol heb ik veel promotiemateriaal ontworpen (posters, teksten, flyers, etc.) die ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de huisstijl van YouChoose. Daarnaast zette ik mij ook in voor het opbouwen van de relatie tussen YouChoose Haarlemmermeer en alle partners van de justitiële keten (Rechtbank Noord-Nederland, het OM, een advocatenkantoor, de politie en bureau Halt). Als tussenpersoon heb ik gezorgd voor een duurzaam partnerschap tussen al deze partijen, zodat zij zich in de toekomst sámen zullen inzetten voor de YouChoose-campagne.

Project

FUTUR. is NOW

Rol

Projectmedewerker en reisleider

Omschrijving

FUTUR. zet zich als stichting in voor de belangen van de jonge ambtenaren van Nederland. Maar wat zijn deze belangen precies? Aan ons de taak om deze belangen te ontdekken én tot uiting te brengen. Wij organiseerden in januari 2022 een (online) evenement waarin wij lieten zien, horen én voelen wat de wensen van de jonge ambtenaar zijn. In dit project was ik (deels) verantwoordelijk voor het contact met het jonge ambtenaren-netwerk van FUTUR. Daarnaast zette ik mij ook in voor de promotie en marketing van dit evenement. Als reisleider was ik tevens waakzaam op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mijn projectcollega’s tijdens hun ‘reis’ door het traineeship van DisGover.

Project

FUTUR. Verbindt

Rol

Projectmedewerker

Omschrijving

Als projectmedewerker van FUTUR. Verbindt ben ik verantwoordelijk geweest voor verschillende aspecten van het project. Zo droeg ik verantwoordelijkheid voor het opbouwen en onderhouden van het netwerk. Daarnaast heb ik inhoudelijk meegewerkt aan het ontwikkelen van een format voor generatieleren-sessie als laagdrempelige manier om kennis- en ervaringsuitwisseling tussen collega’s te stimuleren. Het doel van FUTUR Verbindt was om werknemers binnen overheidsinstanties met verschillende ervarings- en kennisniveaus beter aan én met elkaar te verbinden. Kennisdeling, verbinding en de creatie van een toekomstbestendige organisatie stonden hierin centraal. Voor de eerste editie van dit project is FUTUR in zee gegaan met Vereniging Werken voor Waterschappen (VWvW). Wij hebben ons ingezet om waterschappers zowel binnen als ook over hun organisatiegrenzen heen te verbinden, en ze de handvaten te geven om dit ook in de toekomst te blijven doen.