• DisGoveraars

    Maak kennis!

Kimberly Buitenkamp

Trainee overheid Kimberly
In een diverse wereld die alsmaar globaliseert en vergt om beweging, is het belangrijk dat de ambtenaren van de toekomst hierbij stilstaan en meebewegen.  Het meebewegen en flexibel zijn in allerlei omstandigheden, is dan ook wel de rode draad door mijn leven. Ik probeer dan ook met een nieuwsgierige en onbevangen blik alle posities te bekijken, actief andere perspectieven aannemen en van daaruit redeneren. Gedurende mijn jeugd heb ik meerdere bestuurlijke systemen ervaren en personen ontmoet, dit leidde tot mijn keuze voor een master politicologie waarin ik de maatschappelijke bijdrage van overheidswerk leerde kennen. Mijn gevarieerde achtergrond in verschillende studies en buitenland ervaringen gecombineerd met mijn politieke interesse hebben mijn keuze voor DisGover versterkt. Bij DisGover worden competenties voor de toekomst actief gestimuleerd en heb ik de kans te ontdekken bij welke overheidsinstantie ik me het meest thuis voel.

Werkervaring

Periode

Februari 2022 - heden

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Programma en Project ondersteuner (PPO'er) Regionale Economie en Junior Adviseur Toerisme 

Omschrijving

Binnen het programma Regionale Economie heb ik de kans om mezelf te ontwikkelen vanaf de start van mijn carrière bij DisGover op een dubbele rol. Als Project- en programmaondersteuner binnen het programma Regionale Economie ben ik de rechterhand van de programmamanager en de spin in het web van het programmateam. Ik houd mij zowel bezig met het faciliteren van kennisdeling tussen provincies op het gebied van regionale economie als met inhoudelijke thema’s: digitalisering en circulaire economie.

Als Adviseur Toerisme binnen Regionale Economie, mag ik deelnemen aan werkgroepen, de belangen van provincies identificeren en uitdragen. Dit kan op verscheidene manieren, via b.v. het voorbereiden van Bestuurlijke overleggen d.m.v annotaties of opleggers te schrijven. Ik houd mij vooral bezig met het realiseren van de herijkte actieagenda in combinatie met de provincies.

Opleiding

Periode

April 2018 - Juli 2021

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Master Political Science, specialisatie Conflict, Power and Politics

Periode

April 2018 - Juli 2021

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Pre-master Political Science, minor CICAM, Centrum voor International Conflict Analyse en Management

Periode

September 2013 - April 2018

Onderwijsinstituut

Stenden Hogeschool

Studie

ITEPS (Internationale Pabo)

Action Learning Projecten

Project

Congres VNG Werklandschap

Rol

Projectlid

Omschrijving

Om de verbinding tussen werkzoekende en de gemeenten te bevorderen heeft de VNG het VUM en UM programma opgericht. Om deze programma’s onder de aandacht te krijgen van gemeenten is aan twaalf trainees gevraagd om een congres te organiseren ter inspiratie van deze opgaven.