• DisGoveraars

    Maak kennis!

Jordy Broekmeulen

Jordy Broekmeulen

Vanuit mijn eigen interesse was ik altijd al geïnteresseerd in wat er om mij heen gebeurde. Dichtbij huis, of iets wat ver weg gebeurde en in de krant stond. Daarom zocht ik als student ook graag de actualiteit op. Mijn studies hebben mij geleerd hoe je helder communiceert en met welke middelen je maatschappelijke problemen aanpakt. Deze lessen wil ik inzetten tijdens mijn traineeship en nog ver daarna: om de wereld steeds een stukje mooier maken. DisGover biedt mij de ruimte om deze kennis bij verschillende organisaties in te zetten en zo te ontdekken waar ik het meest op mijn plek zit. Ik word enthousiast van samenwerking en het leggen van verbinding tussen mensen. Met mijn nuchtere blik ga ik dan ook graag aan de slag om mijn kennis in te zetten en ervaring op te doen in het publieke domein, om zo de ambtenaar van de toekomst te worden.

 

Werkervaring

Periode

Oktober 2021 - heden

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Functie

Project- en programmaondersteuner

Omschrijving

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de gezamenlijke provincies in politiek Den Haag en Brussel. Als Project- en programmaondersteuner bij het bestuursbureau hou ik me bezig met het kabinetsaanbod en ‘Rol in de ruimte’, dat gaat over de rol en bijdrage die provincies leveren bij het vormgeven en realiseren van de grote transities in de fysieke omgeving.

Periode

Februari 2021 - heden

Organisatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Functie

Projectcoördinator

Omschrijving

Als projectcoördinator bij het programma Uitwisselingsmechanisme Werk (UMW) is het mijn verantwoordelijkheid het grote plaatje in kaart te brengen en het project te overzien. Daarnaast bewaak ik de planning, zet ik acties uit en onderhoud ik contact met verschillende samenwerkingspartners. UMW is een randvoorwaarde voor de transitie naar een modern werkdomein binnen gemeenten. Dit programma zal de uitwisseling van gegevens op verschillende ICT systemen in het gemeentelijk domein vergemakkelijken.

Opleiding

Periode

2018-2020

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Master Comparative Politics, Public Administration and Society

Periode

2017-2018

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit

Studie

Pre-master Bestuurskunde

Periode

2015

Onderwijsinstituut

Taylor’s University, Maleisië

Studie

Minor PR and Communication

Periode

2012-2016

Onderwijsinstituut

Fontys Hogescholen

Studie

Communicatie: International Event, Music & Entertainment Studies

Action Learning Projecten

Project

Draaitaal

Rol

Projectlid en reisleider

Omschrijving

Als samenleving zitten we middenin een aantal grote transities, zoals de energie-transitie, digitale-transitie en de woning-transitie. Deze maatschappelijke transities moeten we als één samenleving aanpakken. Toch bestaan er binnen Nederland veel verschillende opvattingen over zowel het probleem als de aanpak hiervan. Dit zorgt ervoor dan mensen elkaar niet begrijpen en langs elkaar heen praten. Als Draaitaal richten we ons op het op het verbinden van deze uiteenlopende opvattingen en perspectieven. We richten ons op de overeenkomsten én verschillen tussen groepen. Hiervoor gaan we in gesprek met alle lagen uit de samenleving en experts. Elke oplossing begint bij een gemeenschappelijke definitie van het probleem. Dus samen begrijpen is samen aanpakken.

Project

Hét Gesprek

Rol

Projectlid

Omschrijving

In een tijd waarin de overheid steeds meer invloed heeft op ons dagelijks leven, lijkt het wederzijds vertrouwen tussen overheid en burger onder druk te staan. Fenomenen als fake news en de toeslagenaffaire zijn hier beeldende uitingen van. Waar komt deze aflopende vertrouwensrelatie vandaan en (hoe) kunnen we deze trend nog keren? Daarover voeren we in dit project een reeks gesprekken.