• DisGoveraars

    Maak kennis!

Jill van der Waal

Overheidstrainee JillSoms ben ik wel eens jaloers op de mensen die precies weten wat ze willen met hun loopbaan carrière. Zelf heb ik nooit een bepaald beroep of baan voor mijzelf voor ogen gehad. Wat ik wel weet is dat ik geïnteresseerd ben in veel verschillende onderwerpen zoals veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Daarnaast leer ik graag nieuwe dingen en hou ik van afwisseling. Met een bestuurskundige achtergrond word je vaak ambtenaar, maar wat een ambtenaar precies doet kan nogal verschillen. Door het traineeship van DisGover heb ik de tijd en ruimte om te ontdekken wat voor soort ambtenaar ik zou willen zijn. Tegelijkertijd kan ik kostbare ervaring opdoen, uitgebreid netwerk opbouwen en leuke nieuwe vriendschappen sluiten. Hiermee hoop ik na het traineeship een duidelijker beeld te hebben over hoe ik mijn verdere loopbaan zou willen inrichten.

Werkervaring

Periode

Januari 2023 – heden

Organisatie

Gemeente Utrecht

Functie

Projectleider i-academie

Omschrijving

De gemeente Utrecht wil een ontwikkelingsslag maken in de IT organisatie (DomstadIT). Hierbij heb ik de opdracht gekregen om een opleidingsmodule te creëren met als vertrekpunt Common Ground.

Periode

April 2022 – December 2022

Organisatie

Gemeente Almere

Functie

Projectmedewerker Invoering en Adoptie Definitieve Teams

Omschrijving

Bij de gemeente Almere is er in 2021 een nieuwe manier van documenten opslaan en archiveren geïntroduceerd, namelijk in MS Teams met SharePoint. In het project was ik samen met collega’s verantwoordelijk voor een goede overgang naar de Definitieve Teams. Hierbij gaat om het verzorgen van trainingen voor leden en eigenaren, maar ook inrichting sessies, communicatie en werkplekondersteuning.

Opleiding

Periode

2019 – 2021

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

MSc Bestuurskunde, Besturen van Veiligheid

Periode

2018 – 2019

Onderwijsinstituut

Centrum voor Internationaal Conflict – Analyse & Management (CICAM)

Studie

Minor Conflict Studies

Periode

2016 – 2019

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Nijmegen BSc Bestuurskunde

Action Learning Projecten

Project

DisKoker

Rol

Projectlid en reisleider

Omschrijving

Met de projectgroep DisKoker houden wij in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ons bezig met opgavegericht werken. Om grote maatschappelijke vraagstukken goed aan te pakken, is opgavegericht werken van belang. De verkokering en individualisme in overheidsland is hier een belemmering voor. Wij zijn momenteel bezig met netwerkgesprekken over opgavegericht werken met ervaringsdeskundige en experts. Naast projectlid ben ik ook reisleider samen met Madelon, hierbij zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van onze groepsleden.

Project

OnderMijnVizier

Rol

Projectlid

Omschrijving

Tijdens het Action Learning Project OnderMijnVizier hebben we een campagne opgezet voor het vergroten van de bewustwording en meldingsbereidheid rond ondermijning in de gemeente Uithoorn. Hierbij hebben we een kick-off in de gemeente Uithoorn georganiseerd voor zichtbaarheid van het project en een eerste bewustwordingsstimulans. We hebben een interactief spel bedacht, kennissessies met een expert en een demo van de MeV app georganiseerd en gecommuniceerd over alle acties.