• DisGoveraars

    Maak kennis!

Jelle Sijtsma

Trainee Jelle Sijtsma

De overheid heeft als uitdaging, maar ook zeker als taak om vaker vanuit de bedoeling te werken. Zich niet klakkeloos vast te klampen aan de systeemwereld met al haar procedures en regels (ondanks dat ook deze nodig zijn), maar juist de verbinder te zijn tussen de systeemwereld en de leefwereld. Niet vanuit het ‘nee, tenzij’ principe, maar vanuit het ‘ja, mits’ principe te handelen. De reden dat ik voor de overheid wilde werken, is omdat ik voldoening haal uit betekenisvol werk doen op het snijvlak van, politiek, wet- en regelgeving, maatschappij en dienstverlening. De meeste voldoening haal ik eruit als ik de inwoner/ of als tussenstation de interne collega blij heb gemaakt met mijn werk. Ik denk dan ook graag vanuit de klantgedachte; hoe kan ik aan de behoefte van mijn klant (wie dat dan ook is) voldoen. De manier waarop ik dit het liefst doe, is door op een generalistische manier te werken. De veelzijdige ambtenaar die vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken kan kijken, waarbij ik de verbinder ben tussen die perspectieven en de betrokkenen om zo het belang van de inwoner zo goed mogelijk te dienen.

Werkervaring

Periode

Mei 2021 - heden

Organisatie

Gemeente Eindhoven

Functie

Informatie adviseur

Omschrijving

Werkzaam binnen het transformatieprogramma route IV, dat als doel heeft om toe te werken naar een klant-georiënteerd Operating Model. Hierbinnen verantwoordelijk voor het inrichten en in control krijgen van de IV-processen. Focus ligt hier o.a. op: Procesmanagement, Governance, Risicomanagement, dashboarding en KPI’s.

Periode

Augustus 2020 – Mei 2021

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Informatievoorziening specialist

Omschrijving

Als onderdeel van het scrumteam Informatie Gestuurd Gebiedsgericht werken (iGGW) houd ik mij voornamelijk bezig met het identificeren en coördineren van de data- en informatiebehoeften binnen de Stadsdelen en GGW. Hierbij werkte ik nauw samen met de Product Owner en het ontwikkelteam om tot een volledige roadmap en uitwerking van de informatievraagstukken te komen. Daarnaast zet ik mij samen met een deel van het team in om, door middel van digitale tools, samenwerking tussen de gebiedsteams binnen de gemeente te faciliteren en te stimuleren.

Opleiding

Periode

2019 – 2020

Onderwijsinstituut

Vrije universiteit Amsterdam

Studie

Master Beleid, Communicatie & Organisatie (Scriptie: Roddelgedrag, coöperatie & duistere persoonlijkheden)

Periode

2018-2019

Onderwijsinstituut

Vrije universiteit Amsterdam

Studie

Pre-Master Beleid, Communicatie & Organisatie Scriptie: Abusive supervision, Psychopathie & Self-Concept-Clarity

Periode

2013-2017

Onderwijsinstituut

Hogeschool van Amsterdam

Studie

Bedrijfskunde (Management, Economie en Recht) Scriptie: Patiëntenfeedback & (zorg)kwaliteitsverbetering

Action Learning Projecten

Project

Waterschap Aa & Maas

Rol

Projectleider

Omschrijving

Net zoals bij veel andere (overheids)-organisaties werken er veel medewerkers uit verschillende generaties bij Aa & Maas. Aa & Maas is ervan overtuigd dat elke generatie zijn eigen energie en sterktes, maar ook uitdagingen kent; eigenlijk vergelijkbaar met de insights. Juist door inzicht in elkaars generatie en van elkaars generatie te leren, kunnen de sterktes benut worden en de uitdagingen worden opgelost. De opdracht van Aa & Maas focust zich op het verbinden van de verschillende generaties op de werkvloer om zo de kracht van elke generatie te benutten en de samenwerking tussen collega’s te versterken.

Project

Lingewaardige Service

Rol

Projectlid, verantwoordelijk voor planning en relatiemanagement

Omschrijving

De gemeente Lingewaard wil de dienstverlening vanuit een andere visie benaderen. Hiervoor heeft de gemeente verschillende dienstverleningsconcepten ontwikkeld. In dit project gaan wij een pakkende manier bedenken en ontwikkelen om deze nieuwe visie op de dienstverlening in de organisatie te laden.

Project

DigiTrash

Rol

Projectlid

Omschrijving

De overheid staat voor de opgave om mee te bewegen in een digitaal transformerende wereld. We zijn gewend om alleen te kijken naar nieuwe en innovatieve ideeën. Wat moet er nog meer toegevoegd worden om digitale transformatie op gang te helpen? In dit project hebben we dit belangrijke onderwerp vanuit een heel ander perspectief bekeken. Wij voegen de theorie van het stoppen, ofwel “stopkunde”, toe als onderdeel van succesvolle digitale transformatie. Samen met onze opdrachtgevers van de provincie Zuid-Holland zijn wij hiernaar op zoek gegaan. Ik was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een digitale toolkit over stopkunde en de communicatie hierover op LinkedIn.