• DisGoveraars

    Maak kennis!

Isa Manten

Trainee Overheid Isa

Werkervaring

Periode

Maart 2022 - heden

Organisatie

Interprovinciaal Overleg 

Functie

Project- en programmaondersteuner communicatie & public affairs 

Omschrijving

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de twaalf provincies in politiek Den Haag en Brussel. Als project- en programmaondersteuner van het team communicatie en public affairs fungeer ik als centrale spil op het gebied van organisatie, informatieverwerking en communicatie binnen het team. Het team houdt zich bezig met interne en externe communicatie en de belangenbehartiging naar de Tweede Kamer toe. Dit team hangt boven alle thema’s van het IPO en dus krijg je vanuit de hele organisatie mee wat er speelt. Hierdoor is geen dag hetzelfde en maak je snel kennis met wat er allemaal in de organisatie speelt. In de praktijk heb ik uiteenlopende werkzaamheden zoals het organiseren van bijeenkomsten, beheren van de socials en website, het schrijven van persberichten, het volgen van debatten en verzorgen van interne communicatie.

Periode

Oktober 2021 - maart 2022

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Projectleider De Hilversumse Laptop & Projectlid Digitaal Samenwerken

Omschrijving

Bij de Gemeente Hilversum was ik projectleider van het project ‘De Hilversumse Laptop’ dat als doel had om laptops uit te leveren aan de gehele organisatie. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het algehele overzicht, de communicatie naar de organisatie toe, de planning, het opstellen van eisen aan de laptops en bijbehorende accessoires, en de verslaglegging van het project. Daarnaast was ik lid van de projectgroep ‘Digitaal Samenwerken’. Het doel van dit project was de implementatie van Microsoft Teams en later Microsoft Office in de hele organisatie. Binnen dit project was ik verantwoordelijk voor het trainen van medewerkers in het gebruik van Microsoft Teams, het aanvullen van het interne kennisplatform, de communicatie naar de organisatie toe en het schrijven van een plan van aanpak voor de doorstart van het project.

Opleiding

Periode

September 2020 - juli 2021

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

Master Politicologie

Periode

September 2016 - juli 2020

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

Bachelor Europese Studies

Action Learning Projecten

Project

OnderMijnVizier 

Rol

Projectlid 

Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Uithoorn we aan de slag gegaan met het vergroten van de bewustwording over ondermijning binnen de organisatie. Gemeenteambtenaren zijn essentieel in het opsporen en tegengaan van ondermijning. In hun dagelijkse werk, bijvoorbeeld aan de balie of in de wijk, kunnen zij veel signalen oppikken. Maar dan moet men wel weten wat die signalen zijn en hoe zij hier een melding van kunnen maken. Hiermee versterken we de informatiepositie van de gemeente op het gebied van ondermijning. Om bewustwording en meldingsbereidheid te creëren hebben we een bewustwordingscampagne opgestart. Deze bestaat uit nieuwsberichten, podcasts, ludieke acties en kennissessies.

Project

AAmaazing - Aa & Maas

Rol

Projectlid 

Omschrijving

In opdracht van het waterschap Aa en Maas zijn we aan de slag gegaan met generatieleren. Onze opdracht was om de samenwerking tussen verschillende generaties te versterken om zo de krachten uit verschillende generaties optimaal te benutten. We hebben ons verdiept in generatie- en levensfaseverschillen op de werkvloer: hoe komt dit tot uiting en hoe heeft dit invloed op iemands behoeftes op de werkvloer. We hebben twee sessies georganiseerd waarin we met collega’s uit verschillende generaties en levensfases op een creatieve manier met elkaar in gesprek gingen om zo het begrip voor elkaar te vergroten. De resultaten van deze sessies zijn gebundeld in een rapport met een bijbehorende toolkits waar concrete tips instaan voor het versterken van verbinding op de werkvloer.