• DisGoveraars

    Maak kennis!

Evy Heugen

Trainee Overheid EvyVerandering is niet makkelijk, maar zéker de moeite waard.

De financiële crisis, de klimaat crisis, de migratiecrisis en de woningcrisis, zo maar een greep uit de vele crises de ik in mijn eerste 25 levensjaren heb meegemaakt en zich helaas vaak meer dan eens hebben voorgedaan. Dit heeft voor mij pijnlijk duidelijk gemaakt dat de overheid voor veel ingewikkelde uitdagingen staat, maar heeft daarin ook mijn ambitie aangewakkerd om zelf een bijdrage te leveren aan de aanpak van deze uitdagingen. Alle crises zijn een gevolg van de keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Daarin zit ook hoop, want we kunnen dus voortaan andere keuzes maken. Een andere koers varen en werken aan verandering.
Op welke manier kan de overheid meebewegen met én inspelen op de snelle en constante ontwikkelingen en veranderingen in de wereld om ons heen? In het antwoord op deze vraag ligt volgens mij ook een deel van de oplossing voor de vele maatschappelijke uitdagingen waar de overheid voor staat. Bij DisGover krijg ik de kans om mezelf te ontwikkelen in opdrachten die zich richten op verschillende thema’s en vanuit verschillende functies binnen het brede speelveld van de overheid, maar altijd voor een belangrijk deel gericht zijn op verandermanagement en op het snijvlak van mens, inhoud en proces. Door voortdurend te innoveren en transformeren, en dus in te zetten op verandering, wordt er gewerkt aan een duurzame en efficiënte overheid die kan voldoen aan de behoeften en eisen van de samenleving.Welke rol ik hierbinnen kan spelen probeer ik tijdens dit traineeship te ontdekken. In ieder geval hoop ik, samen met andere “jonge ambtenaren” een frisse en kritische blik te kunnen bieden die de overheid ambitieuzer, flexibelere, transparanter en efficiënter maakt.

Werkervaring

Periode

Februari 2022 – Augustus 2022

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Functie

Programmamedewerker Datafunctie en Organisatie

Omschrijving

Bij de gemeente Amsterdam heb ik gewerkt in de dynamische omgeving van de digitale transformatie, onder het veranderprogramma data-organisatie en data-functie. Mijn focus lag met name op de Data Academy en Data Community. De Community is een gemeentebreed platform waarbinnen kennisdeling rondom datagedreven werken centraal staat. Een ander belangrijk onderdeel hiervan was de opzet van een Data Academie met als doel het vergroten van kennis en bewustzijn van ambtenaren over de mogelijkheden van datagedreven werken. Concreet heb ik de kaders voor de Data Academie opgesteld, het leeraanbod rondom data gerealiseerd en een begin gemaakt aan het opzetten van leerkaarten en ontwikkelpaden.

Periode

September 2022 – maart 2023

Organisatie

Ketenbureau I – Sociaal Domein

Functie

Junior Adviseur Strategie en Communicatie

Omschrijving

Een strategische opdracht, waarin door middel van 5 casussen (elk een combinatie van gemeente en zorgaanbieder(s)) een beeld geschetst wordt van de ervaringen in de uitvoering van de Jeudzorg en de Wmo. Met als rode draad de transformatie binnen het sociaal domein, gefocust op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de zorg. Deze opdracht had als doelstelling de bekendheid van het Ketenbureau I – Sociaal Domein op bestuurlijk en strategisch niveau te vergroten en bewustzijn te creëren over het belang van deze organisatie als kennis – en expertise centrum binnen de uitvoering in het sociaal domein.

Opleiding

Periode

2019-2021

Onderwijsinstituut

Erasmus Universiteit

Studie

Public Administration: Governance of migration and diversity (MSc)

Periode

2020-2021

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

Crisis and Security management (MSc)

Periode

2018-2019

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

Minor Law, Culture and Development

Periode

2015-2019

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

Internationale betrekkingen en organisaties (BSc)

Action Learning Projecten

Project

Rijnstate – Ziekenhuis van de toekomst

Rol

Projectmedewerker & Reisleider

Omschrijving

Het huidige atrium van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem voorziet niet in alle behoeften van de patiënten, medewerkers en bezoekers én voldoet niet aan de ambities die de vernieuwingen in de zorg met zich meebrengen op het gebied van gezondheid & preventie, gastvrijheid, duurzaamheid en innovatie & digitalisering. Vanuit het Rijnstate ziekenhuis hebben wij daarom de opdracht gekregen om advies te geven over de aanpassingen voor het atrium die nodig zijn om er “het ziekenhuis van de toekomst” van te maken.

Project

YouChoose SKILLDay

Rol

Projecmedewerker

Omschrijving

De Skillday is onderdeel van de YouChoose jongerencampagne gericht op het tegengaan van wapenbezit en drugsgebruik. Voornamelijk het wapenbezit onder de jongeren is een groot probleem in de gemeente Haarlemmermeer. Daarom is de gemeente met YouChoose hard aan het werk om bewustwording te creëren over het gevaar hiervan. Met de hashtag en slogan “#showsskillsnotknives” proberen ze jongeren te informeren over het gevaar van het meedragen van een mes. Met onze projectgroep waren we verantwoordelijk voor het organiseren van een dag in de gemeente Haarlemmermeer met allerlei activiteiten zodat jongeren hun ‘skills’ kunnen ontwikkelen of ontdekken.