• DisGoveraars

    Maak kennis!

Eva Verhaert

Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak krijg ik energie van het ontdekken waarin we als
individuen, organisatie of samenleving van elkaar verschillen maar vooral wat ons verbindt. Van
nature ben ik nieuwsgierig, ga ik het gesprek aan en stel ik de waarom-vraag. Vanuit mijn historische
studieachtergrond, schakel ik graag tussen perspectieven, talen en culturen, en durf ik kritische
vragen te stellen bij zowel ontwikkelingen uit het verleden als het heden. Deze motiveren en
overtuigen mij dat het in de toekomst anders (en uiteraard beter) kan. Dit drijft mij dan ook mee te
denken over toekomstige alternatieven, een ambitie die ik bij DisGover verder wil ontwikkelen. Ik
vind het leuk me steeds met nieuwe onderwerpen en vraagstukken bezig te houden en de
mogelijkheid om binnen de twee jaar van dit traineeship aan verschillende opdrachten te werken
en met verschillende overheidsinstanties en domeinen kennis te maken, spreekt mij enorm aan.
Graag ga ik de uitdaging aan een steentje bij te dragen aan een overheid die kan meebewegen
met een continue veranderende samenleving!

Werkervaring

Periode

Januari 2020 - heden

Organisatie

Gemeente Lelystad

Functie

Medewerker Profpool

Omschrijving

Vanuit de Profpool word ik binnen de Gemeente Lelystad ingezet op verschillende uiteenlopende
opdrachten. Dit zijn vooral opdrachten en vraagstukken op het gebied van beleidsadvies of project- en
procesmanagement. Deze opdrachten vragen veelal een open, actieve houding, een frisse kritische
blik en het vermogen goed te kunnen analyseren en verbinden. Vaak lopen meerdere opdrachten
vanuit verschillende domeinen en teams naast elkaar, waardoor ik niet alleen ik kennis maak met
verschillende onderwerpen, maar bovendien goed leer schakelen.
Voorbeelden van opdrachten:
– Het schrijven van het HRM Meerjarenplan 2020-2023
– Projectleider Implementatie nieuw Telecom systeem

Opleiding

Periode

Februari 2017 - november 2018

Onderwijsinstituut

Universiteit Leiden

Studie

Master Colonial and Global History

Periode

September 2012 - januari 2016

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

Europese Studies

Periode

Augustus 2014 - januari 2015

Onderwijsinstituut

Universiteit van Sevilla

Studie

Minor Latijns-Amerika Studies

Action Learning Projecten

Project

Samen OmGeven

Rol

Projectlid

Omschrijving

Participatie krijgt een prominente rol in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Daarom creëren
wij reuring rondom de nieuwe Omgevingswet 2021! Door interactie tussen inwoners, ondernemers en
overheid op ludieke wijze te faciliteren, brengen wij een (landelijke) beweging op gang waarin men
ervaart welke rol zij kunnen nemen in de Omgevingswet. Met deze de opdracht gaan wij, project

Samen OmGeven, de komende maanden mee aan de slag! De Hogeschool Rotterdam maakt deel uit
van dit project door met behulp technologische tools te ontwikkelen om participatie in de buurt leuker
en makkelijker te maken voor iedereen.