• DisGoveraars

    Maak kennis!

Eva van den Hazel

Mijn interesse in het publieke domein is enorm breed en bij een organisatie als DisGover krijg je de kans om deze verder te onderzoeken. Je krijgt namelijk de kans om op verschillende onderwerpen en bij verschillende opdrachtgevers aan de slag te gaan. Zo ontdek je niet alleen hoe de overheid en de verschillende overheidslagen in de praktijk werken, maar ook waar jouw passies liggen. Het toegankelijk maken van de (Nederlandse) overheid en alles wat onze samenleving te bieden heeft, vind ik erg belangrijk. Hier wil ik me graag voor inzetten.

Werkervaring

Periode

Augustus 2023 - heden

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Adviseur Wonen

Omschrijving

Als adviseur Wonen houdt ik me bezig met de vele aspecten van het woonbeleid om ervoor te zorgen dat álle inwoners van Hilversum ondanks de woningnood toch een passende woonruimte kunnen vinden. Ik hou me bezig met het adviseren en annoteren van de wethouder Wonen, de (regionale) afstemming met andere gemeenten binnen de Gooi- en Vechtstreek, de woningcorporaties en andere stakeholders en het opstellen van beleidsnota’s, college- en raadsvoorstellen. Hierbij stem ik veel af met o.a. de collega’s van ruimtelijke ordening, zorg en welzijn en duurzaamheid. Eén van mijn hoofdtaken is het opstellen van een wijkgerichte uitvoeringsagenda Wonen d.m.v. een participatieproces met inwoners uit deze wijk.

Periode

April 2023 - juli 2023

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Functie

Adviseur Cultuur, Europa en Milieu, Toezicht en Handhaving

Omschrijving

Als adviseur in drie teams houd ik me bezig met verschillende dossiers. Binnen team Europa ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de input van de Nederlandse provincies in het BNC-proces (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen). Dit houdt in dat ik aangehaakt ben op de voor de provincie relevante Europese Commissievoorstellen. Ik breng de input van de verschillende provincies samen tot één gezamenlijk standpunt en maak dit standpunt kenbaar bij het ministerie dat verantwoordelijk is voor het schrijven van de reactie van lidstaat Nederland. Binnen team Cultuur ben ik verantwoordelijk voor de werkgroep cultuureducatie en -participatie. Cultuur toegankelijk maken voor iedereen is hierbij het streven. Ik treed voor deze onderwerpen op als gesprekspartner voor het ministerie van OCW, de VNG en andere landelijke koepels/provinciale steuninstellingen. Ook coördineer ik het proces dat loopt van de werkgroep cultuureducatie en -participatie naar de ambtelijke adviescommissie Cultuur en Erfgoed  en uiteindelijk naar de bestuurlijke adviescommissie Cultuur waar de besluiten worden genomen. Binnen team MTH houdt ik me bezig met omgevingsveiligheid en circulaire economie. Ook hier coördineer ik het proces dat van de werkgroepen loopt naar de ambtelijke en bestuurlijke adviescommissies.

Periode

Oktober 2022 - maart 2023

Organisatie

Interprovinciaal Overleg

Functie

Project- en programmaondersteuner bij de teams Cultuur en Erfgoed & Milieu, Toezicht en Handhaving (MTH).

Omschrijving

Als Project- en Programmaondersteuner binnen de programma’s Cultuur en MTH ben ik de rechterhand van de programmamanagers en de spin in het web van beide programmateams. Ik bekleed een coördinerende en faciliterende rol en richt me daarbij op de verschillende bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies en onderliggende werkgroepen. De belangenbehartiging van de provincies richting o.a. de Rijksoverheid en andere partners zoals de VNG en kennisdeling zijn de kerntaken.

Opleiding

Periode

2020 - 2022

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht en de Masaryk University in Brno (Tsjechië)

Studie

MS European Governance

Periode

2019 - 2020

Onderwijsinstituut

University of Glasgow

Studie

History, Exchange semester

Periode

2016 - 2020

Onderwijsinstituut

Universiteit Utrecht

Studie

Taal- en Cultuurstudies

Action Learning Projecten

Project

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt - Cedris

Rol

Projectleider

Omschrijving

Jongeren zijn de toekomst en verdienen een waardevolle plek in onze maatschappij. Toch zijn er jonge mensen die in de huidige wetgeving tussen wal en schip vallen en moeite hebben om passend werk te krijgen en te behouden. Van deze groep zijn er veel jongeren ook niet in beeld bij gemeenten, sociale ontwikkelbedrijven en het UWV. In dit project gaan we op zoek naar de verhalen en ervaringen van deze jongeren en zetten we deze centraal. Samen met hen zoeken we naar een manier om de kloof tot de arbeidsmarkt kleiner te maken.

 

 

Project

Datakrachtig Gelderland

Rol

Projectlid en reisleider

Omschrijving

Het project Datakrachtig Gelderland hebben wij opgezet in opdracht van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland gaf ons als doel mee om in kaart te brengen wat de behoeften zijn van de verschillende Gelderlandse gemeenten op het gebied van data-uitwisseling. Om dit te onderzoeken hebben wij meerdere sessies georganiseerd met de Gelderse gemeenten, Datalab GO en het IBDS. Uiteindelijk zijn wij gestart met het vormgeven van een datacommunity en een focusgroep van Gelderse gemeenten die deze community zal inrichten en dragen.