• DisGoveraars

    Maak kennis!

Eva Siemons

Mijn grootste drijfveer is het bijdragen aan de maatschappij, ik wil het verschil maken en echt iets goeds doen. Dat is waarom ik voor de overheid en DisGover heb gekozen! Ik werk graag met én voor de mens, vanuit een verbindende rol. Ik ga graag de uitdaging aan om verschillende belangen te behartigen.

Met mijn achtergrond in bedrijfskunde heb ik de skills opgedaan om complexe vraagstukken kritisch en multidisciplinair te benaderen. Ik bekijk iedere situatie vanuit verschillende perspectieven voordat ik mijn oordeel vorm. Mijn vermogen om te denken in innovatieve oplossingen en mogelijkheden kenmerkt mij. Op deze manier zet ik mij heel graag in voor kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie.

Werkervaring

Periode

September 2020 – heden

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Projectmedewerker Sociaal Domein & Informatiemanagement

Omschrijving

Als projectmedewerker ben ik hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het verbeteren van portfoliomanagement en de ondersteuning van het CIO Office. Ik ben aangesloten bij uiteenlopende projecten om onder andere bij te dragen aan de strategie, vormgeving en communicatie.

De projecten die mij het meest aanspreken zijn de projecten gericht op het Sociaal Domein. Ik ben o.a. onderdeel van een multidisciplinaire werkgroep om de interne dienstverlening aan de medewerkers van het Sociaal Domein te verbeteren. Daarnaast voer ik een opdracht uit voor het team Werk & Participatie met het doel om te voldoen aan de wettelijke eisen en jongeren met een arbeidsbeperking nog beter van dienst te zijn.

Mijn kracht binnen deze rol ligt in het verbinden van mensen op verschillende afdelingen, het op tafel krijgen van belangrijke informatie, het stellen van de juiste vragen en het uitzetten van concrete acties.

Periode

Maart 2020 - September 2020

Organisatie

Gemeente Hilversum

Functie

Projectmedewerker Business IT Ondersteuning & Digitaal Samenwerken

Omschrijving

Bij de gemeente Hilversum ben ik werkzaam op de afdeling Business IT Ondersteuning. Als projectmedewerker ben ik verantwoordelijk voor het optimaliseren van de (digitale) samenwerking binnen de gemeente. Ook ben ik medeverantwoordelijk voor de adoptie en implementatie van samenwerkingstools. Daarnaast houd ik mij bezig met het project datagestuurd werken.

Vanuit deze verschillende rollen heb ik een brug geslagen tussen de wensen van de medewerker en de beschikbare (digitale) middelen. Ook heb ik webinars en trainingen georganiseerd om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden en heb ik een kennisportaal gemaakt.

Opleiding

Periode

2018 - 2019

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Master of Science in Business Administration - Specialisatie Marketing

Periode

2017 - 2018

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Pre-master Business Administration

Periode

2013 - 2016

Onderwijsinstituut

Hogeschool TIO Utrecht

Studie

Hotel- en Eventmanagement - Minor International Business Management

Action Learning Projecten

Project

Hét Gesprek

Rol

Projectlid & reisleider

Omschrijving

In een tijd waarin de overheid steeds meer invloed heeft op ons dagelijks leven, lijkt het wederzijds vertrouwen tussen overheid en burger onder druk te staan. Waar komt deze aflopende vertrouwensrelatie vandaan en (hoe) kunnen we deze trend nog keren?

‘Hét gesprek’ is opgericht om beter inzicht te krijgen in dit fenomeen. Hierbij willen wij alle verschillende perspectieven een podium geven. Met ‘Hét gesprek’ organiseren wij een reeks collegetourgesprekken en verdiepen wij ons in de rol en werking van social media.

Daarnaast ben ik tijdens dit project reisleider, dat wil zeggen dat ik focus op de persoonlijke ontwikkeling van onze groepsleden.

Project

FUTURPROOF

Rol

Projectlid

Omschrijving

Tijdens dit project ben ik samen met mijn projectgroep verantwoordelijk voor het organiseren van de FUTURPROOF award 2021 voor de overheidsorganisatie die het meest toekomstgericht is en voorop loopt met verjonging.

Ik heb mij gericht op de organisatie van het evenement, het ophalen van de behoefte van de jonge ambtenaar, de selectieprocedure en de communicatie rondom het gehele project.

Tijdens dit project heb ik gezorgd voor creatieve ideeën, duidelijke doelstellingen, meer resultaatgerichtheid en een overzichtelijke planning en organisatie.

Project

Digitale Lente

Rol

Projectlid

Omschrijving

Tijdens dit project ben ik samen met mijn projectgroep verantwoordelijk voor het vormgeven dan het platform ‘Digitale Lente’. Dit doen wij door nieuws en mooie initiatieven vanuit verschillende sectoren te verzamelen en hierover te schrijven.

Het hoofdthema van ‘Digitale Lente’ is de digitale innovatie tijdens de coronacrisis. Ons doel is om te verbinden en ons netwerk te inspireren en faciliteren. Ik heb verschillende partijen benaderd en geïnterviewd en hier vervolgens artikelen over geschreven. Mijn interesse lag voornamelijk bij het thema zorg en alle mooie initiatieven die in deze sector naar voren kwamen.