• DisGoveraars

    Maak kennis!

Estelle van der Velden

Trainee Overheid Estelle

Met mijn 22 jaar ben ik het evenbeeld van een jonge hond. Een dynamisch, zelfverzekerd en jong persoon die maatschappelijke opgaven op een uitdagende manier wil aanpakken. Ik heb altijd een sterk gevoel gehad dat ik verandering teweeg wil brengen. Verandering die leidt tot verbetering. Ik ben een durfal en weet met mijn discipline verschillende partijen bij elkaar te brengen. Doordat ik snel overzicht heb in complexe situaties weet ik de rust te bewaren en tegelijkertijd die ene ontregelende vraag te stellen. Met een master in Economics & Governance gaat mijn primaire interesse uit naar het snijvlak tussen macro-economie en beleidsvorming. Dit varieert van internationaal concurrentiebeleid tot aan regionaal economisch beleid.

Werkervaring

Periode

April 2021 – heden

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Junior adviseur Circulaire Economie & Digitalisering

Omschrijving

In navolging van mijn vorige opdracht bij het IPO ga ik het komende halfjaar aan de slag met mijn nieuwe opdracht als junior adviseur. Ik richt me in deze functie op twee specifieke thema’s binnen regionale economie: circulaire economie en digitalisering. Voor beide thema’s geldt dat mijn rol is om kennis te delen tussen de provincies en te herkennen waar de gaten vallen. Hier spring ik vervolgens in door het faciliteren van bijeenkomsten en het verbinden van partijen.

Periode

Oktober 2020 – Maart 2021

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Project- en programmaondersteuner Regionale Economie

Omschrijving

Bij het IPO heb ik gewerkt als project- en programmaondersteuner binnen de beleidsopgave Regionale Economie. Sinds de decentralisatie van het regionaal economisch beleid, dragen provincies eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincies doen dit door het organiseren van regionale samenwerking in visievorming, programmering en uitvoering. De rol van de project- en programmaondersteuner ligt in het faciliteren van kennisdeling tussen provincies om tot die visievorming, programmering en uitvoering te komen.

Opleiding

Periode

2019 – 2020

Onderwijsinstituut

Leiden University

Studie

Public Administration - Economics and Governance

Periode

2016 – 2019

Onderwijsinstituut

Erasmus Universiteit Rotterdam

Studie

Bestuurskunde

Action Learning Projecten

Project

DigiTime

Rol

Projectlid / Reisleider

Omschrijving

De Nederlandse overheid is momenteel grote slagen aan het maken met digitale transformatie. Daar waar een optimalisatie een bestaand proces efficiënter maakt door bijvoorbeeld digitalisering of robotisering, draait een transformatie juist om een volledig nieuwe manier van kijken naar en denken over bestaande procedures. Om deze transformatie duidelijk in kaart te brengen, ontwikkelen we met DigiTime in opdracht van Provincie Zuid-Holland een model waarin zichtbaar wordt waar de Nederlandse overheid staat in de digitale transformatie.

Project

Burgerspraak

Rol

Projectlid

Omschrijving

Hoe motiveer je een beleidsmaker om burgers actief te betrekken bij het vormen van beleid? In opdracht van DigiCampus probeerden we met team Burgerspraak antwoord te geven op deze vraag. Er zijn talloze manieren om burgers te betrekken bij beleidsvorming, maar toch maakt niet elke beleidsmaker daar gebruik van. Hoe kijken beleidsmakers naar co-creatie? Voor het project interviewden we kennisdragers en organiseerden we online bijeenkomsten.