• DisGoveraars

    Maak kennis!

Eline van der Zwet Slotenmaker

Trainee ElineIn de vierde klas van de middelbare school volgde ik het vak Maatschappijleer. Al gauw werd dit een van mijn favoriete vakken. De uiteenlopende onderwerpen, thema’s en problemen in de maatschappij enthousiasmeerden mij om over na te denken en mee aan de slag te gaan. Het legde de basis voor het pad dat ik na de middelbare school heb gekozen. Mijn studies zorgden voor een verdiepingsslag over situaties en thema’s die zich afspelen binnen overheidsinstanties en organisaties in het algemeen. Vanuit mijn studieachtergrond heb ik geleerd om verschillende thema’s vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en de verschillende belangen samen te brengen. Ik hoop mijn kennis in de praktijk te verbreden en te verdiepen. Ik ben bij DisGover terecht gekomen, omdat zij de kans bieden bij diverse overheidsinstanties aan de slag te gaan. Ik wil mij namelijk inzetten voor de maatschappij en een positieve verandering teweegbrengen, hoe groot of klein dat ook mag zijn.

Werkervaring

Periode

Januari 2022 - Heden

Organisatie

Maris College en Lyceum Ypenburg

Functie

Projectleider

Omschrijving

Voor twee middelbare scholen in Den Haag ben ik met verschillende vraagstukken bezig. Voor het Maris College, de grootste middelbare school in Den Haag, focus ik mij op het overstapprogramma van mavo naar havo. Hierbij is mijn doel om de aansluiting op de twee schoolsoorten te verbeteren, zodat alle leerlingen de kansen optimaal kunnen benutten. Voor het Lyceum Ypenburg ben ik bezig met een vraagstuk rondom het Nationaal Programma Onderwijs om de leerachterstanden weg te werken en houd ik mij bezig rondom een strategisch vraagstuk over zogeheten flexlessen.

Periode

Juni 2021 - Januari 2022

Organisatie

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Functie

Project- en programmaondersteuner (PPO) IDA en projectleider Digital Twinning

Omschrijving

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de twaalf provincies in politiek Den Haag en Brussel. Als Project- en Programmaondersteuner (PPO) bij het programma Interprovinciaal Digitaal Agenda (IDA) ben ik de centrale spil. In IDA werken de provincies samen aan de digitale transformatie van de provincies op alle beleidsterreinen. Samen met de programmamanager faciliteer ik de activiteiten en projecten die onder IDA vallen. Daarnaast ben ik projectleider Digital Twinning. In samenwerking met VNG Realisatie, DigiCampus en Het Waterschapshuis leggen wij verbinding tussen geïnteresseerden en lopende initiatieven en kijken wij hoe wij het concreter en praktischer kunnen maken.

Periode

Februari 2021- Juni 2021

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Functie

Beleidsmedewerker Programmadirectie COVID-19 Team Burgerbrieven

Omschrijving

Binnen het crisisteam Programmadirectie COVID-19 focus ik mij samen met een aantal collega’s op het beantwoorden van burgerbrieven. Deze brieven gaan over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de COVID-19.

Opleiding

Periode

2019-2020

Onderwijsinstituut

Vrije Universiteit Amsterdam

Studie

Beleid, Communicatie & Organisatie

Periode

Semester Erasmus Exchange 2018-2019

Onderwijsinstituut

University of Exeter

Studie

Sociologie

Periode

2015-2019

Onderwijsinstituut

Vrije Universiteit Amsterdam

Studie

Bestuurs- & Organisatiewetenschap

Action Learning Projecten

Project

Organiseer een congres voor VNG

Rol

Projectlid

Omschrijving

Voor de VNG organiseren wij in november een congres voor alle gemeenten en partners over het Werk- en Inkomendomein.

Project

Aa en Maas

Rol

Reisleider

Omschrijving

De opdracht van het waterschap Aa & Maas focust zich op het verbinden van de verschillende generaties op de werkvloer om zo de kracht van elke generatie te benutten en de samenwerking tussen collega’s te versterken. Voor deze opdracht hebben wij twee workshops georganiseerd. Een daarvan focuste zich op generatieleren en de ander op levensfases. Levensfases zijn in onze ogen ook belangrijk in het begrijpen van je collega’s, omdat elk persoon in een andere situatie zit en dat invloed heeft op het werken. Door de workshops hebben de collega’s bij het waterschap inzicht in en begrip voor elkaars situatie gekregen. Onze inzichten en aanbevelingen hebben wij gebundeld in een rapport en toolkit, zodat Aa en Maas verder met deze onderwerpen aan de slag kan.

Project

DigiTime

Rol

Projectlid

Omschrijving

Met het project DigiTime heb ik een half jaar samen met een aantal collega’s digitale transformatie binnen overheidsorganisaties geanalyseerd. Het onderzoek bestond uit het verdiepen in de digitale transformatie, veel gesprekken voeren met mensen in het veld en kennissessies houden. Wij hebben ons onderzoek vastgelegd in een whitepaper met de geleerde lessen en aanbevelingen.