• DisGoveraars

    Maak kennis!

Bynette Stam

Motivatie

Door alle data beschikken we tegenwoordig over veel meer kennis dan vroeger. De kunst is deze kennis op een zo goed mogelijke manier te gebruiken en daarmee de overheid zo efficiënt mogelijk te maken. Het mooie van trainee zijn bij DisGover: daar kan ik aan
bijdragen.

Met mijn achtergrond in gedragsverandering ben ik geïnteresseerd in waarom mensen doen wat ze doen, wat ze tegenhoudt iets te doen en hoe ze tot andere inzichten te brengen. Met kennis van gedrag kan beleid gemaakt worden en die kennis bundelen met alle beschikbare data zorgt ervoor dat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.
En daar krijg ik energie van: samen tot een mooi eindresultaat komen, want samen kun je meer dan alleen. Daarnaast benader ik graag problemen vanuit verschillende invalshoeken om zo tot een
oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. Als trainee bij DisGover krijg ik de kans deze punten, alsook mijn organisatie skills en creativiteit verder te ontwikkelen en mezelf continu uit te blijven dagen.

Werkervaring

Periode

Oktober 2018 - heden

Organisatie

Gemeente Houten

Functie

Adviseur Informatiebeveiliging

Omschrijving

Als junior adviseur informatiebeveiliging ondersteun ik de CISO van de gemeente Houten bij de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en per 1 januari 2019 bij de overgang naar de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De werkzaamheden betreffen onder andere het prioriteren en implementeren van maatregelen, het monitoren en bewaken van de voortgang en het vergroten van de bewustwording rondom informatiebeveiliging.

Periode

Januari 2018 - september 2018

Organisatie

VNG Realisatie

Functie

Projectsecretaris Versterking Innovatievermogen

Omschrijving

Als projectsecretaris ben ik o.a. verantwoordelijk voor de interne en externe afstemming van de communicatie rondom nieuwsberichten, blogs en diepte interviews over innovatieve pilots, voor het inhoudelijk updaten van de Pilotstarter en ben ik het eerste aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven voor de Pilotstarter. Daarnaast houd ik me ook bezig met praktische zaken voor het organiseren van bijeenkomsten/congressen.

Periode

April 2017 - september 2017

Organisatie

Maverick Gedrag

Functie

Specialist gedragsverandering

Omschrijving

Als specialist gedragsverandering was ik verantwoordelijk voor een onderzoek voor de ANWB om het gebruik van fietsverlichting te stimuleren. Mijn werkzaamheden waren het uitvoeren van veld- en literatuuronderzoek, het ontwikkelen en implementeren van interventies, analyseren van data en het rapporteren van de onderzoeksgegevens. Daarnaast onderhield ik contact met dataverzamelaars, gemeenten en de ANWB.

Opleidingen

Periode

2014 – 2016

Onderwijsinstituut

Universiteit van Amsterdam

Studie

Master Communicatiewetenschap: Persuasive Communication

Periode

2013 – 2015

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Master Psychologie: Gedragsverandering

Periode

2009 – 2013

Onderwijsinstituut

Radboud Universiteit Nijmegen

Studie

Bachelor Psychologie

Action Learning Projecten

Project

eID'tje

Rol

Projectlid

Omschrijving

Doel van dit project is om jonge mensen (studenten) te laten zien hoe leuk het is om bij de overheid te werken!

Aan de hand van het thema ‘digitale identiteit’ gaan laten we zien dat de overheid niet saai is en er een hoop gebeurt.

Het onderwerp digitale identiteit is complex en actueel. Door uit te leggen wat het is en op welke manier de overheid hiermee bezig is, hopen we dat mensen enthousiast worden om ambtenaar te worden.
We willen een filmpje maken waarin dit allemaal naar voren komt en wat gemakkelijk gedeeld kan worden.

 

Project

Gemeente Pioniers

Rol

Projectlid

Omschrijving

De overheid biedt anno 2017 de meeste diensten al digitaal aan. Maar hoe kan dit nou op goede en innovatieve manier, met een positieve sociale impact? De GemeentePioniers 2.0 zijn, in navolging van de eerste editie, op zoek naar de meest innovatieve voorbeelden van digitale dienstverlening in overheidsland. In de vorm van een competitie geven we een podium aan deze pioniers, om hiermee ook andere overheden aan te moedigen en te inspireren.
GemeentePioniers 2.0: van gemeente naar pionier! www.gemeentepioniers.nl

Project

Bouwen op Data

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het woning(bouw)vraagstuk is er een waar maar geen einde aan lijkt te komen. Daarom zijn wij in opdracht van het ministerie van BZK aan de slag gegaan om hierover het gesprek aan te gaan met verschillende stakeholders. Tijdens deze gesprekken kwam onder andere data aan de orde als onderdeel van het vraagstuk. Doel van ons project is om op een innovatieve manier te participeren met burgers, en deze gesprekken met relevante data te onderbouwen.

Hiervoor organiseren we een aantal kleine evenementen met verschillende doelgroepen, waaruit we input halen voor ons grote eindevenement en adviesrapport. Op het eindevenement gaan we met iedereen die het maar wil het gesprek aan over het woning(bouw)vraagstuk, analyseren we de data die hierover bekend zijn, en proberen we tot concrete adviezen te komen. Dit evenement is vrij toegankelijk voor iedereen die hierbij aan wil sluiten; Het thema wonen raakt ons immers allemaal. De adviezen die uit deze bijeenkomst worden opgehaald verwerken we in ons adviesrapport over burgerparticipatie voor het Ministerie.