• DisGoveraars

    Maak kennis!

Annemieke Bijker

Motivatie

Vanuit mijzelf heb ik me altijd verantwoordelijk gevoeld voor de wereld om me heen en vind het belangrijk om daar actief aan bij te dragen. Met dat maatschappelijk bewustzijn, was de keuze voor de studie politicologie dan ook logisch.

Tijdens mijn studententijd heb ik door zowel studie als nevenactiviteiten ontdekt dat de besluitvormingsprocessen en de rol van informatie daarin mij zeer interesseren. De verschillende uitkomsten die systemen hierin kunnen genereren en de invloed van informatiestructuren op het functioneren van organisaties vind ik erg boeiend. Ik hou me graag bezig met de vraag hoe die stromen geoptimaliseerd kunnen worden, in termen van inclusiviteit en efficiëntie. De overheid is een organisatie waarin die optimalisering bij uitstek van belang zijn, omdat ze bij kunnen dragen aan inclusiviteit van het systeem en op die manier voor een groot deel invulling geven aan de democratie.

Mijn ideaal is een samenleving, waarin iedereen betrokken is bij zijn omgeving en waarin burgers gesteund door de overheid het beste uit zichzelf en hun omgeving kunnen halen. Die overtuiging zie ik terug in het traineeship bij DisGover: het beste uit jezelf willen halen door samenwerking en co-creatie.

Werkervaring

Periode

November 2018 - januari 2019

Organisatie

Gemeente Bergen op Zoom

Functie

Projectondersteuner duurzaamheid

Omschrijving

Om zichtbaarheid te geven aan de duurzame ambities en bestaande initiatieven binnen de gemeente, wordt de duurzame doe- agenda opgericht. Dit is een online platform waar bestaande en toekomstige initiatiefnemers, burgers en bedrijven elkaar en de gemeente kunnen vinden. Ik ga in de komende periode zorgen voor content en inrichting van dit platform in samenwerking met alle betrokken partijen.

Periode

Oktober 2017 - oktober 2018

Organisatie

Syntrophos

Functie

Adviseur Informatiemanagement

Omschrijving

Mijn tweede opdracht bij DisGover is bij de organisatie Syntrophos; een gemeenschappelijke regeling van de gemeentes op het Zuid-Hollandse eiland Voorne – Putten. Syntrophos biedt aan hen ICT en GEO diensten aan. Als adviseur ben ik de schakel tussen de ICT, de besluitvormers en de gebruikers. Samen met drie andere adviseurs stellen we voorstellen en plannen op voor de ICT dienstverlening voor de deelnemers van Syntrophos. Een voorbeeld van een project waar ik aan werk is de upgrade naar een nieuwe versie van MS Office en de verbetering van e-mail beveiliging.

Periode

Maart 2017 - september 2017

Organisatie

Gemeente Almere

Functie

Informatie Management Trainee

Omschrijving

Bij de gemeente Almere doe ik twee projecten rondom duurzaamheid en innovatie, namelijk de innovatieagenda en de Flevo Campus. Bij het eerste project ondersteun ik de competitie Upcycle City; een aanbestedingswedstrijd voor bedrijven met een innovatief plan op het gebied van upcycling van afvalstoffen. De Flevo Campus is een groeiend netwerk van onderzoekers, studenten en bedrijven die zich bezighouden grootstedelijke voedselvraagstukken. Ik hou me daarbij voornamelijk bezig met het uitdragen van de Flevo Campus doormiddel van events, communicatie en biedt secretariële ondersteuning.

Opleidingen

Periode

Sept 2013 – Juni 2015

Onderwijsinstituut

Universiteti Leiden

Studie

Master Politicologie

Periode

September 2008 – Juni 2012

Onderwijsinstelling

Universiteit Leiden

Studie

Bachelor Politicologie

Action Learning Projecten

Project

Transformers

Rol

Projectleider

Omschrijving

De Drechtsteden is een van de eerste regio’s met een regionale energiestrategie, die beantwoordt aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. In dit samenwerkingsverband werken ruim 30 partners uit verschillende hoeken samen, waaronder gemeentes, woningscorporaties en energiebedrijven. Team Transformers gaat het netwerker helpen bij het verbeteren en versterken van de samenwerking om de transitie beter en efficiënter te laten verlopen.

Project

Geluidzoekers

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het team Gelukzoekers zet Service Design in om mensen met een lage sociaal economische status te ondersteunen in een fit en gezond leven. in deze innovatieve methode wordt de eindgebruiker in iedere stap radicaal centraal gezet. Door de behoefte van de mensen centraal te stellen kwamen wij tot verrassende conclusies. Zo kwamen wij erachter dat het beter is om te kijken naar de gehele belevingswereld van mensen, dan naar enkel gezondheid of beweging, waardoor wij ons zijn gaan afvragen: ‘Waar worden mensen nou gelukkig van en hoe kan dit geluk leiden tot een gezondere levensstijl?´ Wij experimenteren en verbinden op zoek naar geluk!

Project

GemeentePioniers 2.0

Rol

Projectlid

Omschrijving

De overheid biedt anno 2017 de meeste diensten op de een of andere manier al digitaal aan. Maar hoe kan dat nu op een dusdanige manier dat de gebruiker, jij en ik, er echt baat bij heeft. Op welke manier heeft een toepassing nu social impact en is de overheid ons als burger écht goed van dienst? Daar gaan wij als GemeentePioniers naar opzoek. De beste en meest inspirerende voorbeelden van deze digitale dienstverlening zullen in dit project een podium krijgen om ook andere overheden te inspireren en te motiveren om hun digitale dienstverlening nóg toegankelijker te maken.

Project

Innovaid

Rol

Projectlid

Omschrijving

Het eerste project dat is opgezet vanuit de trainees zelf! Ons doel is om innovatie, samenwerking en co-creatie te stimuleren tussen de partijen binnen de ontwikkelingssamenwerking. Dit zijn dus zowel de NGO’s als publieke en private partijen. Door kennisdeling en co-creatie willen we innovatieve binnen ontwikkelingssamenwerking aanjagen.