Alumni

Het traineeship Informatiemanagement en Legal van DisGover is een opstap naar de rest van je carrière. We zijn er trots op wat onze alumni ondertussen hebben bereikt

  Michiel Vrijhof - Dienstverleningsadviseur, Servicecentrum Drechtsteden

  Als dienstverleningsadviseur werk ik aan een klantgerichte online- en telefonische service. Mijn werkzaamheden zijn uitdagend en divers. Ik krijg de kans om dit regionale samenwerkingsverband te adviseren over hoe de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden. Het traineeship heeft mijn carrière absoluut een kickstart gegeven. Het biedt de ideale plek om rond te snuffelen en werkervaring op te doen. De uitdagende opleiding is ook erg waardevol, omdat je in uiteenlopende projecten leert ondernemen en projectmanagement vaardigheden opdoet. Ik kijk terug op een geweldige tijd!

  Mathijs Kleijnen - Implementatiemanager, KOOP

  Tijdens mijn traineeship heb ik bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt aan het verbeteren van de wet- en regelgevingsketen voor decentrale overheden. Ik heb onder andere een advies geschreven om de invoer van regelgeving efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken, om dit vervolgens met een projectgroep verder uit te werken en te ontwerpen.

  Door het traineeship heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het vlak van informatiemanagement, ICT en het overheidslandschap. Per 1 juni 2014 mag ik deze kennis inzetten voor KOOP, als implementatiemanager voor onze decentrale producten. Vanuit mijn functie zorg ik dat onze producten en de daarmee samenhangende veranderingen en innovaties geïmplementeerd worden bij onder andere gemeenten, waterschappen en provincies. Ook geef ik advies in de doorontwikkeling van deze producten, zodat ze optimaal aansluiten bij de behoeften van de deelnemers en natuurlijk de burger. Ik ben erg trots dat ik dankzij DisGover een steentje kan bijdragen aan een open en digitale overheid.

  Marit Smit - Informatiemanager, gemeente Zaanstad

  Tijdens het traineeship heb ik kennisgemaakt met verschillende aspecten van informatiemanagement en met overheidsorganisaties. Als informatiemanager houd ik mij bezig met het analyseren van bedrijfsprocessen en informatiestromen met het doel te adviseren over de mogelijkheden wat betreft ICT en informatievoorziening. Ik heb bijvoorbeeld het Informatieplan 2013-2016 geschreven, met hierin de gemeentebrede ambities en ontwikkelingen rondom informatievoorziening. Het traineeship heeft voor mij de basis gelegd voor een carrière binnen de overheid.

  Laura te Lintum - Functioneel beheerder, gemeente Utrecht

  Bij de gemeente Utrecht werk ik aan een digitaal samenwerkingsomgeving voor alle werknemers. In mijn opdrachten heb ik me vooral gericht op Zaakgericht Werken en heb ik altijd als volwaardig teamlid meegedraaid. Zo merkte ik dat ervaring niet heilig is; juist door een frisse blik te combineren met een ervaren kracht is veel mogelijk! Tijdens mijn opleiding heb ik veel over mijzelf geleerd. Vanuit DisGover krijg je het vertrouwen en de ondersteuning om je persoonlijke doelen na te streven. Het traject geeft je inzicht in wie je bent, wat je drijft en hoe je je verder kunt ontwikkelen.

  Kevin van Oort - Wethouder, gemeente Geertruidenberg

  Als wethouder ruimtelijke ontwikkeling, openbare ruimte, duurzaamheid en jeugd & jeugdzorg van de gemeente Geertruidenberg ben ik dagelijks bezig met onderwerpen en de politiek in de gemeente waar ik ben geboren, opgegroeid en nog steeds woon. Als jonge wethouder namens de combinatie GroenLinks/D66 probeer ik met een frisse blik en voortvarendheid de verschillende dossiers in onze gemeente op te pakken en tot een goed einde te brengen. Al lange tijd ben ik politiek geïnteresseerd geweest en ben tijdens mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de universiteit Utrecht begonnen als gemeenteraadslid voor GroenLinks in Geertruidenberg. Tijdens mij traineeship bij DisGover heb ik veel ervaring opgedaan aan de ambtelijke kant van de gemeente, bijvoorbeeld door het project Thuisbezorgen van reisdocumenten. Inmiddels elf gemeenten bezorgen hun reisdocumenten aan huis en verbeteren daarmee de dienstverlening. Als trainee begeleide ik dit project vanuit anti-bureaucratieorganisatie de Kafkabrigade uit Den Haag. In de gemeente Molenwaard heb ik mijn steentje bijgedragen aan hun visie ‘Molenwaard nabij’, waarin de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger zelf plaatsvindt. Zij hebben inmiddels hun gemeentehuis ‘afgeschaft’ en werken grotendeels digitaal, op afspraak in buurthuizen of scholen en bij de inwoner thuis. DisGover heeft mij naast de werkervaring ook op persoonlijk vlak veel bijgebracht. Door het opleidingstraject iDisGover heb ik meer inzicht gekregen in wie ik eigenlijk ben en welke zaken nog ontwikkeld zouden kunnen worden. De projecten op basis van Serious Gaming hebben daar voor mij zeker aan bijgedragen. Deze persoonlijke ontwikkeling komt nu weer goed van pas in mijn wethoudersfunctie en heeft daar een stevige basis voor gelegd.

  Katinka Berkvens - Sales Development Representative, Netskope

  Tijdens mijn traineeship heb ik ervaring op gedaan op vele verschillende vlakken. Niet alleen op het gebied van informatiemanagement, maar onder anderen ook op het gebied van communicatie en sales. Als sales development representative bij Netskope kan ik mijn ervaring op het gebied van informatiemanagement in de praktijk brengen, maar de nadruk ligt hierbij meer op de sales kant. In mijn tijd bij DisGover heb ik namelijk ervaren dat ik sales echt als een uitdaging zie en hier heel enthousiast over ben. Het geweldige aan DisGover is dan ook dat je echt alle kansen en mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen op het gebied waar jij interesse voor hebt! Al met al heb ik een enorm leerzame, gezellige en uitdagende tijd bij DisGover gehad! Een aanrader!

  Jason Jie - Adviseur dienstverlening, Deloitte

  Als adviseur ben ik betrokken bij diverse projecten binnen de publieke sector. Bij adviseringsprojecten ligt de nadruk niet alleen op de procesinrichting, maar ook op de technologische componenten. Ook een implementatietraject leiden behoort tot mijn taken. Door mijn traineeship heb ik verschillende facetten van de overheid in de praktijk leren kennen. Als trainee werd ik ingezet op uiteenlopende projecten waardoor ik ervaring kon opdoen over hoe processen in elkaar zitten. Daarnaast heb ik een netwerk kunnen opbouwen en vooral mezelf op persoonlijk én professioneel vlak kunnen ontwikkelen.

  Evi Smits - Projectmanager, ILUMY

  Ik zie het traineeship als een ideale start van je carrière. Je leert jezelf goed kennen; wat je talenten zijn maar ook waar je energie van krijgt en waarvan juist niet. Je groeit juist door dingen te doen die je eigenlijk net niet helemaal aandurft en daardoor heb ik in 2 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In mijn werk bij DisGover was ik gewend om te denken buiten de gebaande paden en het lef te hebben om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Eigen initiatief, netwerken en ondernemerschap staan hoog in het vaandel en die mentaliteit heb ik zeker meegenomen naar ILUMY!

  Esther Reijers - Adviseur Digitalisering en Zaakgericht Werken, Gemeente Druten

  Vanaf het begin van mijn traineeship ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Druten en ben ik gegroeid tot adviseur digitalisering en Zaakgericht werken. Dit maakt mij verantwoordelijk voor het gehele digitaliseringstraject. Het mooiste hieraan vind ik de cultuuromslag, het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen en het verhogen van de dienstverlening. Het project raakt de hele organisatie, dus je leert binnen no time hoe de processen van een overheidsorganisatie in elkaar steken. Ik ben DisGover dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om mezelf in hoog tempo te ontwikkelen en met een frisse blik mijn carrière binnen de overheid vorm te geven.

  Corine Ahlrichs - Social Business Adviseur, Mixit

  Het meest waardevolle dat ik tijdens mijn traineeship heb geleerd, is om mijn kwaliteiten volop in te zetten en te etaleren. Dat ik een mensen-mens was, wist ik. Maar dat ik gemakkelijk informatiebehoeften vertaal naar functionaliteiten en ook gerichte ondersteuning kan bieden bij grote verandertrajecten, werd gaandeweg overduidelijk. Door niet aan de hand genomen te worden, maar wel gemotiveerd, groeit als trainee je overtuigingskracht. Dit zelfvertrouwen neem ik mee in een functie die mij op het lijf geschreven is. Als Social Business Adviseur bij Mixit help ik nu organisaties om optimaal gebruik te maken van hun sociaal kapitaal: de kennis, talenten en innovatief vermogen van haar medewerkers.

  Wenda Bolink - Project Manager en Communicatiestrateeg, TMP&CO

  Helemaal niets is te gek bij DisGover, wat tijdens mijn traineeship tot zeer creatieve en innovatieve ideeën heeft geleid. Altijd maakten we gebruik van maatschappelijke en commerciële trends en de nieuwste tools. Hierdoor ben ik gegroeid tot informatiemanager, maar nog meer als persoon. Dankzij mijn ontdekkingsreis bij DisGover ligt de wereld voor me open. Mijn ontwikkelde kwaliteiten neem ik mee naar de reclamewereld waar ik aan de slag ga als Project Manager en Communicatiestrateeg. Zo leidt DisGover geen traditionele ambtenaren op, maar eigenzinnige ondernemers die buiten gebaande paden treden.

  Margerethe Neijssel - Consultant, Lost Lemon

  Als consultant bij Lost Lemon help ik overheidsinstanties en hun ketenpartners hun processen efficiënt(er) in te richten en oplossingen te vinden voor vraagstukken die nu spelen binnen het sociaal domein. Lost Lemon is een sociaal maatschappelijk adviesbureau, dat tevens technische oplossingen zoals software aanbiedt. Het bureau staat gemeenten bij met de zorg en ondersteuning van burgers die hulp nodig hebben, in samenwerking met instanties als bijvoorbeeld de sociale dienst of het UWV.

  Het Disgover traineeship biedt ontzettend veel kansen en mogelijkheden. Tijdens dit traineeship krijg je alle ruimte en kansen om jezelf te ontdekken en te kijken waar jouw krachten liggen. Je wordt altijd gedwongen om net even uit je comfortzone te treden en out-of-the-box te denken. Door Disgover heb ik ontdekt waar ik energie van krijg en waar mijn passie ligt. Samen met de ervaring, het netwerk en de kennis die ik heb opgebouwd tijdens mijn tijd bij Disgover, zijn dit de perfecte ingrediënten voor datgene wat ik nu doe!