• Blogs & Vlogs

    Op deze plek delen trainees en mensen uit ons netwerk hun ervaringen als ambtenaar van de toekomst.

Dag voor de Jeugd

Blog van Maud

Voor De Jeugd Dag 2018: Spraakmakers present!
Op 5 november heeft team Spraakmakers een presentatie verzorgd op de Voor de
Jeugd Dag. Deze dag was reuze populair en zat daardoor al snel vol, maar niet
getreurd… In dit blog blik ik terug zodat iedereen er toch een beetje bij kan zijn!
Spraakmakers…? Wat is dat?

Mocht ‘Spraakmakers’ je niet bekend in de oren klinken, dan volgt hier een korte
uitleg:
Het afgelopen half jaar heeft een groep DisGover trainees hard gewerkt aan het
maken van een bewustwordingsspel en het oprichten van een platform: ‘De
Spraakmakers’. Dit hebben wij gedaan in opdracht van Jeugdbescherming
Amsterdam. Door verhalen te delen en met elkaar in gesprek te gaan willen we
volwassenen laten zien en ervaren wat jongeren onder onveiligheid verstaan. Meer
informatie is te vinden op de website www.wijzijnspraakmakers.nl.

Van platform naar podium
Onze eerste grote uitdaging binnen dit project was het vinden van jongeren die hun
verhaal over onveiligheid wilden delen. Uiteindelijk kwamen we bij Et terecht, die
met zijn bedrijf SWED (Streetwise Ervaringsdeskundige) wil bijdragen aan hetzelfde
doel: Ieder Kind Veilig. De start van een mooie samenwerking! Via Et kwamen we in
contact met meerdere jongeren die graag hun verhaal wilden delen en opnemen in
een geluidsstudio. Platform De Spraakmakers was geboren, maar om echt impact te
hebben moet het bestaan van dit platform natuurlijk ook naar buiten worden
gebracht..

Een podium voor de Spraakmakers hebben wij gevonden in de Voor de Jeugd Dag.
Als Spraakmakers mochten wij spreken in ‘De Talententent’. Daar stonden we dan:
3 DisGover trainees, onze Spraakmaker Et en onze opdrachtgever van
Jeugdbescherming Amsterdam, voor een gemengd publiek van o.a.
beleidsambtenaren, onderwijsprofessionals en jongeren.

Verdriet, ongeloof en onrecht
Het verhaal van Etje zorgde meteen voor stilte in de zaal.

Vervolgens hebben we toegelicht hoe we tot het spel en platform Spraakmakers zijn
gekomen en was er ruimte voor vragen uit het publiek. De aanwezigen waren erg
geïnteresseerd en het Spraakmakers initiatief werd goed ontvangen. Tot slot hebben
we alle aanwezigen gevraagd een advieskaartje over de toekomst van Spraakmakers
in te vullen, wat tot waardevolle input heeft geleid.

Ieder Kind Veilig
Het is mooi om te zien dat de verhalen van de Spraakmakers mensen aan het denken
zetten. Nog mooier om te zien is dat Et naar huis ging met een stapeltje
visitekaartjes en e-mail adressen van het eerder genoemde gevarieerde gezelschap.
Hopelijk zijn hiermee stappen gezet naar verdere samenwerking, want als wij iets
geleerd hebben in dit project, dan is het wel dat iedereen in de samenleving nodig is
om de missie Ieder Kind Veilig te bereiken!

Meer weten over het platform, of interesse in het bewustwordingsspel met
persoonlijke verhalen van de Spraakmakers? Stuur een berichtje naar
wijzijnspraakmakers@gmail.com